Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
         
   
1.  DIN ARHIVELE HENRI JACQUIER / DES ARCHIVES HENRI JACQUIER.
          Autori: MIRCEA MUTHU.


2.  HENRI JACQUIER – UN GHID INTELECTUAL / HENRI JACQUIER – UN MAÎTRE À PENSER.
          Autori: LIVIA TITIENI.


3.  JULIEN GREEN, CUVINTE ÎN LIBERTATE. UN SECOL DE ISTORIE ŞI ISTORIA UNEI VIEŢI REFLECTATE ÎN INTERVIURI LITERARE / JULIEN GREEN, LA PAROLE EN LIBERTÉ. UN SIÈCLE D''HISTOIRE ET HISTOIRE D''UNE VIE À TRAVERS LES ENTRETIENS LITTÉRAIRES.
          Autori: RODICA LASCU-POP.


4.  LECTURA SURSĂ A REVERIEI ARTISTICE / LIRE POUR RÊVER EN ARTISTE.
          Autori: YVONNE GOGA.


5.  FIGURA PROFESORULUI ÎN CHAGRIN D’ÉCOLE DE DANIEL PENNAC LA FIGURE DU PROFESSEUR DANS CHAGRIN D’ÉCOLE DE DANIEL PENNAC.
          Autori: .


6.  CUNOAŞTEREA, PUTEREA, GÎNDIREA. ITINERARUL EPISTEMOLOGIC AL LUI MICHEL FOUCAULT / SAVOIR, POUVOIR, PENSER L’ITINÉRAIRE ÉPISTÉMOLOGIQUE DE MICHEL FOUCAULT.
          Autori: .


7.  TEATRU ŞI CUVÎNT LA GABRIELE D’ANNUNZIO / THÉÂTRE ET PAROLE CHEZ GABRIELE D’ANNUNZIO.
          Autori: .


8.  ECOURI ALE GÂNDIRII LUI CROCE ÎN CULTURA ROMÂNĂ. B. CROCE ŞI M. DRAGOMIRESCU / ECHI DEL PENSIERO CROCIANO NELLA CULTURA ROMENA. B. CROCE E M. DRAGOMIRESCU.
          Autori: .


9.  FRAGMENTE DE CORESPONDENŢĂ NEPUBLICATĂ ÎNTRE G. ROHLFS SI G.D.SERRA / FRAMMENTI DI UN CARTEGGIO INEDITO TRA G. ROHLFS E G. D. SERRA.
          Autori: .


10.  TRIUMFUL IMAGINARULUI: DE LA CERVANTES LA EUGÈNE IONESCO / EL TRIUNFO DEL IMAGINARIO: DE CERVANTES A EUGENIO IONESCO.
          Autori: DAN RUJEA.


11.  FICŢIUNE ŞI INTERTEXTUALITATE ÎNTR-O POVESTIRE DE BORGES / FICCIÓN E INTERTEXTUALIDAD EN UN CUENTO DE BORGES.
          Autori: VIOREL RUJEA.


12.  O INSULĂ ÎN MAREA ROŞIE, DE W. FERNÁNDEZ FLÓREZ: UN FRUCT DE DOUĂ ORI AMAR AL RĂZBOIULUI CIVIL SPANIOL / UNA ISLA EN EL MAR ROJO, POR W. FERNÁNDEZ FLÓREZ: UN FRUTO DOBLEMENTE AMARGO DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.
          Autori: .


13.  NOTE DE SEMIOTICĂ A IMAGINII ŞI LECTURA UNEI PICTURI DE CARAVAGGIO / APPUNTI DI SEMIOTICA DELL’IMMAGINE E UNA LETTURA DI CARAVAGGIO.
          Autori: .


14.  LITERATURA ITALIANĂ ŞI ARTELE FIGURATIVE : DESPRE DESCRIERE ÎN ITALIA LIBERATA DAI GOTI DE GIANGIORGIO TRISSINO / LITTÉRATURE ITALIENNE ET ARTS FIGURATIFS: SUR LA DESCRIPTION DANS L’ITALIA LIBERATA DAI GOTI DE GIANGIORGIO TRISSINO.
          Autori: .


15.  VARIANTE ŞI POVESTIRI INVERSATE : O LECTURĂ A ANEI, SOROR … / VARIANTES ET CONTE À REBOURS : UNE LECTURE D’ANNA, SOROR….
          Autori: .


16.  APORTUL SECŢIUNILOR, ANSAMBLURILOR REDACŢIONALE ŞI AL GENURILOR LA CONTURAREA PROFILULUI COTIDIANULUI FRANCEZ LIBÉRATION / L’APPORT DES SECTIONS, DES ENSEMBLES RÉDACTIONNELS ET DES GENRES À LA DÉFINITION DU PROFIL DU QUOTIDIEN FRANÇAIS LIBÉRATION .
          Autori: .


17.  UNIDIRECŢIONALITATEA GRAMATICALIZĂRII: UN POSIBIL CONTRAEXEMPLU / L’UNIDIRECTIONNALITÉ DE LA GRAMMATICALISATION : UN POSSIBLE CONTRE-EXEMPLE.
          Autori: .


18.  NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ENERGIEI SOLARE. GLOSAR ITALIAN-ENGLEZ-ROMÂN / APPUNTI SULLA TERMINOLOGIA DELL’ENERGIA SOLARE PROPOSTA PER UN GLOSSARIO ITALIANO-INGLESE-ROMENO.
          Autori: MARIANA ISTRATE.


19.  PRONUME CU INVENTAR DESCHIS? / PRONOMBRES CON INVENTARIOS ABIERTOS?.
          Autori: .


20.  FORME PRONOMINALE DE ADRESARE: ANALIZĂ COMPARATIVĂ PORTUGHEZĂ / ROMÂNĂ / FORMAS PRONOMINAIS DE TRATAMENTO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA PORTUGUÊS / ROMENO.
          Autori: .


21.  RECENZIE: SYLVIE FREYERMOUTH, JEAN ROUAUD ŞI SCRIEREA „CU OCHII ÎNCHIŞI”. DE LA MEMORIA ANGAJATĂ LA MEMORIA ÎNTRUPATĂ, PARIS, HARMATTAN, 2011, 316 P. / SYLVIE FREYERMUTH, JEAN ROUAUD ET L’ÉCRITURE « LES YEUX CLOS ». DE LA MÉMOIRE ENGAGÉE À LA MÉMOIRE INCARNÉE, PARIS, L’HARMATTAN, 2011, 316 P..
          Autori: .


22.  RECENZIE: WILLIARD BOHN, APOLLINAIRE PE POD. ARTA MODERNĂ, CULTURA POPULARĂ ŞI AVANGARDA, AMSTERDAM – NEW YORK, EDITURA RODOPI, COLL. « FAUX TITRE », 2010, 143 P. / WILLARD BOHN, APOLLINAIRE ON THE EDGE. MODERN ART, POPULAR CULTURE, AND THE AVANT-GARDE, AMSTERDAM – NEW YORK, EDITIONS RODOPI, COLL. « FAUX TITRE », 2010, 143 P..
          Autori: .


23.  RECENZIE: BENOÎT PEETERS, A SCRIE IMAGINEA. UN ITINERAR, BRUXELLES, CELE MAI NOI IMPRESII, «REFLECŢII», 2009, 158 P. / BENOÎT PEETERS, ÉCRIRE L’IMAGE. UN ITINÉRAIRE, BRUXELLES, LES IMPRESSIONS NOUVELLES, « RÉFLEXIONS FAITES », 2009, 158 P..
          Autori: .


24.  RECENZIE: ROGER-YVES ROCHE, FOTOFICŢIUNI. PEREC, MODIANO, DURAS, GOLDSCHMIDT, BARTHES, VILLENEUVE D''ASCQ, EDITURA UNIVERSITATEA DE NORD, 2009, P. 315 / ROGER-YVES ROCHE, PHOTOFICTIONS. PEREC, MODIANO, DURAS, GOLDSCHMIDT, BARTHES, VILLENEUVE D’ASCQ, PRESSES UNIVERSITAIRES DU SEPTENTRION, 2009, 315 P..
          Autori: ANDREI LAZĂR.


25.  RECENZIE: RELAŢII FAMILIALE ÎN LITERATURA FRANCEZĂ ŞI FRANCOFONĂ DIN SECOLELE XX-XXI. IMAGINEA TATĂLUI, SUB DIRECŢIA LUI MURIELLE LUCIE CLÉMENT ŞI SABINE VAN WESEMAEL, PARIS, HARMATTAN, 2008, P. 370 / RELATIONS FAMILIALES DANS LES LITTÉRATURES FRANÇAISE ET FRANCOPHONE DES XXE ET XXIE SIÈCLES. LA FIGURE DU PÈRE, SOUS LA DIRECTION DE MURIELLE LUCIE CLÉMENT ET SABINE VAN WESEMAEL, PARIS, L’HARMATTAN, 2008, 370 P..
          Autori: .


26.  RECENZIE: OLIVIER ASSOULY (DIR.), GUSTURI DE VÎNZARE. ESEURI ASUPRA CAPTĂRII ESTETICE, PARIS, INSTITUTUL FRANCEZ DE MODĂ, REGARD, 2007, 376P. / OLIVIER ASSOULY (DIR.), GOÛTS À VENDRE. ESSAIS SUR LA CAPTATION ESTHÉTIQUE, PARIS, INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE, REGARD, 2007, 376P..
          Autori: .


27.  RECENZIE: ÎMI AMINTESC DE BRUXELLES. NOUĂSPREZECE SCRIITORI SE POVESTESC ÎN ORAŞ, BORDEAUX, LE CASTOR ASTRAL, AL. "ESCALE DE NORD", 2006, P. 111-106. / JE ME SOUVIENS DE BRUXELLES. DIX-NEUF ÉCRIVAINS SE RACONTENT EN VILLE, BORDEAUX, LE CASTOR ASTRAL, COLL. « ESCALES DU NORD », 2006, 111-106 P..
          Autori: .


28.  RECENZIE: COLIN SPENCER, ISTORIA HOMOSEXUALITĂŢII DIN ANTICHITATE PÎNĂ ÎN ZILELE NOASTRE, ED CLERICII MEADOWS, [1998], 2005,472 P. / COLIN SPENCER, HISTOIRE DE L’HOMOSEXUALITÉ, DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS, ED. PRÉS AUX CLERCS, [1998], 2005,472 P..
          Autori: .


29.  RECENZIE: STUDII GREENIENNES NO. 3 ", JULIAN GREEN ŞI ARTE", CLAMART, CALLIOPÉES EDITURI, 2011. / ÉTUDES GREENIENNES N° 3, « JULIEN GREEN ET LES ARTS», CLAMART, ÉDITIONS CALLIOPÉES, 2011. .
          Autori: EVA-ILDIKO DELCEA.


30.  RECENZIE: JURNALUL DE STUDII FRANCEZE, NUMĂRUL 21, UNIVERSITATEA DIN EXTREMADURA, CÁCERES, 2010, P. 199. / CUADERNOS DE FILOLOGÍA FRANCESA, NUMÉRO 21, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, CÁCERES, 2010, 199 P..
          Autori: ANA COIUG.


31.  RECENZIE: JOCURI ESTETICE ALE TRADUCERII. ETICĂ ŞI PRACTICI ALE TRADUCERII. REVISTA TRANSLATIONES, NO. 1/2010. STUDII COMBINATE DE GEORGIANA LUNGU-BADEA, ALINA PELEA ŞI MIRELA POP. CENTRUL DE CERCETARE ISTTRAROM-TRANSLATIONES. EDITURA UNIVERSITĂŢII DE VEST, TIMIŞOARA, 2010, 261 P. ISTTRAROM-TRANSLATIONES. / (EN)JEUX ESTHÉTIQUES DE LA TRADUCTION. ÉTHIQUE(S) ET PRATIQUES TRADUCTIONNELLES. REVUE TRANSLATIONES, NR. 1/2010. ÉTUDES RÉUNIES PAR GEORGIANA LUNGU-BADEA, ALINA PELEA ET MIRELA POP. CENTRE DE RECHERCHES ISTTRAROM-TRANSLATIONES. EDITURA UNIVERSITĂŢII DE VEST, TIMIŞOARA, 2010, 261 P..
          Autori: .


32.  RECENZIE: GRAPHÈ, NR.19 : CARTEA LUI IONA, ARTOIS EDITURA UNIVERSITATII, 2010 / GRAPHÈ, NO 19 : LE LIVRE DE JONAS, ARTOIS PRESSES UNIVERSITÉ, 2010.
          Autori: .


33.  RECENZIE: LES CAHIERS J. M. G. LE CLÉZIO, NO. 1/2008, PARIS, EDIŢII DE COMPLICITATE, P. 212 / LES CAHIERS J.M.G. LE CLÉZIO. NUMÉRO 1/2008 : « À PROPOS DE NICE », PARIS, ÉDITIONS COMPLICITÉS, 212 P..
          Autori: .


34.  RECENZIE: „CIORAN – UN VEAC DE FINITUDINE”, ÎN LE MAGAZINE LITTÉRAIRE, NR. 508/2011. / « CIORAN – CENT ANS DE FINITUDE ». DOSSIER COORDONNÉ PAR MAXIME ROVERE, DANS LE MAGAZINE LITTÉRAIRE, NO 508, MAI 2011..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă