Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
         
   
1.  ETIOLOGIA MULTI-FACTORIALĂ A COMPORTAMENTULUI VIOLENT LA PUBERTATE / MULTI-FACTORIAL ETIOLOGY OF PUBER‘ S VIOLENT BEHAVIOR.
          Autori: ADRIAN ROŞAN.


2.  COMUNICARE NARATIVĂ: AUTOR, CITITOR, TEXT / NARRATIVE COMMUNICATION: AUTHOR, READER, TEXT.
          Autori: ALINA PREDA.


3.  OBIECTE DE REFERINŢĂ. UN SISTEM DE COMUNICARE A PERSOANELOR CU SURDOCECITATE / OBJECTS OF REFERENCE. A COMMUNICATION SYSTEM FOR DEAFBLIND INDIVIDUALS.
          Autori: ANDREA HATHAZI.


4.  O ABORDARE METACOGNITIVĂ PENTRU CONSILIEREA CARIEREI / A METACOGNITIVE APPROACH TO CAREER COUNSELING.
          Autori: GABRIELA LEMENI.


5.  IMPLICAŢIILE INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA CHIMIEI / LES IMPLICATIONS DE L`INTERDISCIPLINARITE DANS L`ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE.
          Autori: FLORENTINA CIOMOŞ.


6.  ELEMENTE TORSIONATE ÎN AUTO-EVALUARE ŞI ÎN EVALUAREA DIDACTICĂ / TWISTED ELEMENTS IN SELF EVALUATION AND IN DIDACTIC EVALUATION.
          Autori: CRISTIAN STAN.


7.  EVALUAREA COMPETENŢELOR CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN CURSUL PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINUĂ / THE EVALUATION OF THE TEACHERS` COMPETENCES IN THE CONTEXT OF INTERDISCIPLINARITY DURING THE CONTINUOUS FORMATION PROGRAMME "MAGISTER I".
          Autori: MARIA ELIZA DULAMĂ, OANA-RAMONA ILOVAN.


8.  IMPLICAŢII ALE EFICIENŢEI ŞI MONITORIZAREA PROTEZĂRII AUDITIVE PRIVIND COMUNICAREA VERBALĂ ŞI ÎNVĂŢAREA / L`IMPLICATIONS DE L`EFFICIENCE DE LA PROTHESATION ET DE LA MONITORISATION AUDITIF SUR LA COMUNICATION VERBAL ET L`APPRENTISSAGE.
          Autori: MARIA ANCA.


9.  PREZENTAREA ŞI ANALIZA A UNEI ASTFEL DE ABORDĂRI TRANSDISCIPLINARE A CURRICULUM-ULUI / PRÉSENTATION ET ANALYSE D’UN EXEMPLE D’ABORDER LE CURRICULUM TRANSDISCIPLINAIRE.
          Autori: MUŞATA BOCOŞ-BINŢINŢAN, NARCISA GĂLAN.


10.  ANALIZA SISTEMICĂ ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE AL ŞTIINŢELOR ÎNTR-O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ / SYSTEMISCHE ANALYSE IN DAS LEHR – UND LERNPROZESS DER WISSENSCHAFTEN.
          Autori: CATRINEL POPESCU.


11.  CALITATEA ŞI COMPETITIVITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR / QUALITY AND COMPETITIVITY OF TEACHING IN HIGHER EDUCATION.
          Autori: DANA OPRE, ADRIAN OPRE.


12.  RECENZII: PEDAGOGIA CONTEMPORANĂ - O PEDAGOGIE DE COMPETENŢE / CONTEMPORARY PEDAGOGY – A PEDAGOGY FOR COMPETENCIES.
          Autori: ADINA GLAVA.


13.  EDUCAŢIA COPIILOR CU DEFICIENŢE DE AUZ - O NOUĂ ABORDARE / FÖRDERUNG HÖRGESCHÄDIGTE KINDER – NEU DENKEN.
          Autori: RODICA POPESCU.


14.  FORŢA DE INTEGRARE A MOTIVELOR DE ACŢIUNE: CONŢINUTUL ŞI ANALIZA STRUCTURALA A REZULTATELOR DE COMPORTAMENT AUTO-DECLARATE / INTEGRATIVE STRENGTH OF THE ACTION REASONS: CONTENT AND STRUCTURAL ANALYSIS OF SELF-REPORTED BEHAVIOR OUTCOMES.
          Autori: SOFIA CHIRICĂ.


15.  REPREZENTAREA DE TEXTE NARATIVE: CONSTRUIREA DE DEDUCŢII PE PARCURSUL ÎNŢELEGERII TEXTULUI / REPRESENTATION OF NARRATIVE TEXTS: CONSTRUCTING INFERENCES DURING TEXT COMPREHENSION.
          Autori: MIH VIOREL, MIH CODRUŢA.


16.  RECENZII: "CERCETARE PEDAGOGICĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI RELIGIOASE" / "PEDAGOGICAL RESEARCH IN THE FIELD OF RELIGIOUS EDUCATION".
          Autori: HORIA D. PITARIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă