Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
  Articol:   EVALUAREA COMPETENŢELOR CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN CURSUL PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINUĂ / THE EVALUATION OF THE TEACHERS` COMPETENCES IN THE CONTEXT OF INTERDISCIPLINARITY DURING THE CONTINUOUS FORMATION PROGRAMME "MAGISTER I".

Autori:  MARIA ELIZA DULAMĂ, OANA-RAMONA ILOVAN.
 
       
         
  Rezumat:  On y présente les items et les résultats obtenus au test passé à la fin du cours «La Didactique de la géographie» du Programme de Formation continue des professeurs «Magister I», organisé par le Département pour la Formation du Personnel Didactique de l’Université „Babeş- Bolyai” de Cluj-Napoca. Les neuf items concernent l’évaluation formative et la vérification de la réalisation de certains objectifs par les professeurs: l’utilisation des techniques d’organisation graphique des connaissances, qu’ils puissent ensuite employer dans l’activité didactique; l’utilisation des méthodes de recherche propres à la géographie; l’utilisation de certaines techniques qui développent les habilités de pensée et la créativité des professeurs, mais aussi celle des élèves ; l’utilisation de diverses techniques d’évaluation. Pour le test, on a employé, dans la plupart des cas, des techniques RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking), pour la stimulation de la créativité des professeurs, pour le développement des capacités de pensée, en général, et de pensée critique et latérale, en particulier. Cet instrument, originel par sa conception et efficace en évaluation, a été pour les professeurs une provocation inédite et intéressante, et il a offert au formateur beaucoup de satisfactions.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă