Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
  Articol:   ANALIZA SISTEMICĂ ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE AL ŞTIINŢELOR ÎNTR-O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ / SYSTEMISCHE ANALYSE IN DAS LEHR – UND LERNPROZESS DER WISSENSCHAFTEN.

Autori:  CATRINEL POPESCU.
 
       
         
  Rezumat:  Analiza sistemică în procesul de predare – învăţare al ştiinţelor într-o abordare interdisciplinară. În lucrarea de faţă se prezintă un exemplu de abordare interdisciplinară în procesul de predare – învăţare la nivelul unei discipline şcolare (în particular ŞTIINŢE). Direcţiile de perfecţionare a procesului de învăţământ în etapa actuală sunt analizate prin prisma concepţiei sistemice. La baza elaborării sistemelor de lecţii din cadrul unei unităţi de învăţare din programa şcolară se situează abordarea sistemică care asigură relaţii inter- şi intradisciplinare între diferitele noţiuni, concepte.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă