Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
  Articol:   IMPLICAŢIILE INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA CHIMIEI / LES IMPLICATIONS DE L`INTERDISCIPLINARITE DANS L`ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE.

Autori:  FLORENTINA CIOMOŞ.
 
       
         
  Rezumat:  Implicaţiile interdisciplinarităţii în predarea-învăţarea chimiei - Incursiunea în beneficiile aplicării principiului interdisciplinarităţii în învăţământul preuniversitar are drept scop sensibilizarea cadrelor didactice, de regulă cu o pregătire ştiinţifică monodisciplinară, pentru realizarea unor abordări interdisciplinare şi conştientizarea acestora asupra eficienţei predării-învăţării chimiei prin cooperare şi conexiuni interdisciplinare. Articolul de faţă abordează pentru început aspectele teoretice legate de interdisciplinaritate pentru evidenţierea unor argumente epistemologice, metodologice şi psiho-pedagogice în utilizarea acesteia. Aspectele aplicative evidenţiază atât conexiunile interdisciplinare obligatorii, stipulate de programa şcolară, cât şi conexiunile posibile, realizate benevol de cadrul didactic pe parcursul cercurilor de chimie sau prin inserţii didactice în predarea unor concepte interdisciplinare – integratoare. În final se evidenţiază raportul optim, realizat prin aplicarea interdisciplinarităţii, între cantitatea de cunoştinţe însuşite de elev şi volumul de învăţare depus de acesta. Elevii astfel pregătiţi vor avea o gândire divergentă corespunzătoare, un stil cognitiv deschis şi o strategie de învăţare euristică ceea ce le va permite o adaptare adecvată la problemele reale ale existenţei cotidiene.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă