Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
         
   
1.  REPRODUCEREA ŞI SEXUALITATEA. ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ LA CLASA A VII-A.
          Autori: ADRIANA BARNA, IRINA POP, ŞTEFANIA UDREA.


2.  CURRICULUM-UL INTEGRAT. O CERERE PENTRU EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ / THE INTEGRATED CURRICULUM AN APPLICATION FOR PRESCHOOL EDUCATION.
          Autori: ADINA GLAVA.


3.  PROBE DE EVALUARE ŞI FIŞE EXPERIMENTALE CU APLICAŢII LA TEMA "OXIZI" / THE PROPOSALS OF EVALUATION IN THE FRAME OF THEME "OXIDES".
          Autori: ADRIANA BANC.


4.  MODELUL DIDACTIC ŞI FORMAREA DE REPREZENTĂRI PROTOTIPICE / THE DIDACTIC MODEL AND THE FORMATION OF PROTOTYPICAL REPRESENTATIONS.
          Autori: CĂTĂLIN GLAVA.


5.  COMPETENŢA STUDENŢILOR ŞI PROFESORILOR PENTRU A REALIZA ACTIVITĂŢI EXPERIMENTALE / STUDENTS AND TEACHERS` COMPETENCY TO PERFORM EXPERIMENTAL ACTIVITIES.
          Autori: LILIANA CIASCAI, IOAN CIASCAI.


6.  EDUCAŢIA ŞI SOCIETATEA CONTEMPORANĂ / EDUCATION AND THE CONTEMPORARY SOCIETY.
          Autori: CRISTIAN STAN.


7.  METODA POSTER-DESEN PENTRU A AFLA OPŢIUNEA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢAREA FIZICII / POSTER DRAWING TO DETECT THE CHILDREN`S OPTIONS ON LEARNING PHYSICS.
          Autori: ZOLTÁN KOVÁCS.


8.  REPREZENTĂRILE SOCIALE ÎN DEFICIENŢE MINTALE. CUM LE SCHIMBĂM? / THE SOCIAL REPRESENTATIONS OF MENTAL DEFICIENCIES. HOW TO CHANGE THEM?.
          Autori: LAURA E. ŞENDREA.


9.  RELAŢIA DINTRE OBIECTIVELE OPERAŢIONALE ŞI SONDAJELE DE EVALUARE ÎN PEDAGOGIA MODERNĂ / THE RELATIONSHIP BETWEEN OPERATIONAL OBJECTIVES AND EVALUATION PROBES IN MODERN PEDAGOGY .
          Autori: MUŞATA BOCOŞ-BINŢINŢAN, VICTOR BOCOŞ-BINŢINŢAN.


10.  STRATEGII DE A REAMINTI CUNOŞTINŢELE ANTERIOARE / STRATEGIES OF REMINDING PREVIOUS KNOWLEDGE.
          Autori: MARIA ELIZA DULAMĂ.


11.  COMUNICAREA PEDAGOGICĂ ŞI FORMAREA ABILITĂŢILOR ÎN LICEU / THE PEDAGOGICAL COMMUNICATION AND THE FORMING OF ABILITIES IN A HIGH SCHOOL.
          Autori: RAMONA RĂDUŢ-TACIU.


12.  CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ / SCIENTIFIC STUDENTS` RESEARCH.
          Autori: SIMONA-ELENA BERNAT.


13.  RECENZII: PEDAGOGIA - SUPORT PENTRU FORMAREA PROFESORILOR.
          Autori: CĂTĂLIN GLAVA.


14.  RECENZII: ACTIVITATEA CADRELOR DIDACTICE ÎNTRE CURRICULUM ŞI EVALUARE.
          Autori: ADINA GLAVA.


15.  RECENZII: TEORIA EDUCAŢIEI. ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE.
          Autori: SIMONA-ELENA BERNAT.


16.  RECENZII: INSTRUIRE INTERACTIVĂ. REPERE PENTRU REFLECŢIE ŞI ACŢIUNE.
          Autori: DUMITRU SALADE.


17.  CRONICI: CATEDRA DE PSIHOLOGIE.
          Autori: .


18.  CRONICI: CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.
          Autori: .


19.  CRONICI: CATEDRA DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă