Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
  Articol:   PROBE DE EVALUARE ŞI FIŞE EXPERIMENTALE CU APLICAŢII LA TEMA "OXIZI" / THE PROPOSALS OF EVALUATION IN THE FRAME OF THEME "OXIDES".

Autori:  ADRIANA BANC.
 
       
         
  Rezumat:  Lucrarea de faţă experimentează un set de probe de evaluare şi fişe experimentale cu aplicaţii la tema "Oxizi" la nivelul clasei a VIII-a, la Colegiul Tehnic de Construcţii "Anghel Saligny" Cluj Napoca, în anul şcolar 2001 – 2002. În experimentul didactic efectuat au fost cuprinşi elevii din două clase a VIII a A şi a VIII a C, prima clasă fiind clasă experimentală şi a doua, clasă etalon. Experimentul didactic a fost precedat de aplicarea unor probe de evaluare iniţială cu rol dublu : testarea nivelului celor două clase, precum şi determinarea unor diferenţe de nivel în cadrul aceleiaşi clase. Începând cu testul iniţial şi cu cel final s-a realizat un progres şcolar la ambele clase. Aplicarea diferitelor metode a ţinut seama de resursele psihologice a claselor; s-a folosit o activitate diferenţiată pe grupe de nivel, ceea ce a permis fiecărui elev să "construiască" noua cunoaştere .  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă