Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
         
   
1.  ESTE TEXTUL POETIC „OMOLOG” AL LIMBAJULUI? – STUDIU DE CAZ ROMÂNO-JAPONEZ / LE TEXTE POÉTIQUE EST-IL «HOMOLOGUE» À LA LANGUE? UNE ÉTUDE DE CAS ROUMAIN– JAPONAIS.
          Autori: EMMA TĂMĂIANU-MORITA.


2.  SIMBOLISMUL DRAGONULUI ÎN JAPONIA: ELEMENTE ŞI VALORI SHINTŌ / LE SYMBOLISME DU DRAGON AU JAPON: ELEMENTS ET VALEURS SHINTŌ.
          Autori: TOMO MORITA.


3.  DIE ERSCHEINUNGSFORMEN DER FREMDWÖRTER IN DER JAPANISCHEN SPRACHE - EINE BETRACHTUNG AUS MEHREREN PERSPEKTIVEN / FORME ALE MANIFESTĂRII NEOLOGICE ÎN JAPONEZĂ: ABORDARE DIN MAI MULTE PERSPECTIVE.
          Autori: VERONICA D. CÎMPIAN.


4.  „ANTA ET „CHOTTO”: DEUX CAS DE L''EXTENSION DE SENS – ÉTUDE SÉMANTIQUE ET PRAGMATIQUE / „ANTA” ŞI „CHOTTO”: DOUĂ CAZURI DE EXTINDERE A SENSULUI.
          Autori: HIROSHI HAYASHI.


5.  JAPONEZII ŞI TIMPUL / LES JAPONAIS ET LE TEMPS.
          Autori: RENATA MARIA RUSU.


6.  CONSTRUCŢII CAUZALE ÎN JAPONEZĂ – UNDE POT FI GĂSITE? / KAUSATIVE KONSTRUKTIONEN IM JAPANISCHEN – WO KANN MAN SIE NACHSCHLAGEN?.
          Autori: MAGDALENA CIUBĂNCAN.


7.  EXPRESII CRONOLOGICE ŞI METEOROLOGICE ÎN JAPONEZĂ ŞI ALTE LIMBI / METEOROLOGISCHE UND CHORONOLOGISCHE AUSDRÜCKE IM JAPANISCHEN UND EINIGEN ANDEREN SPRACHEN.
          Autori: AKIO OGAWA.


8.  INSPIRAREA AERULUI ÎN COMUNICARE JAPONEZĂ / LA SOUPE D’AIR DANS LA COMMUNICATION JAPONAISE.
          Autori: TOSHIYUKI SADANOBU.


9.  FORMA JURNALULUI ÎN UNIVERSUL FICŢIONAL AL LUI TANIZAKI JUNICHIRŌ ŞI KAZUO ISHIGURO / LA FORME DU JOURNAL INTIME DANS LA FICTION DE TANIZAKI JUNICHIRŌ ET KAZUO ISHIGURO.
          Autori: VERONICA BUCHMAN - COSTEA.


10.  ANTON PAVLOVICH CEHOV, SALONUL NR. 6 ŞI RYUUNOSUKE AKUTAGAWA, KAPPA. REFLECŢIE ASUPRA CONDIŢIEI UMANE / ANTON PAVLOVICH CHEKHOV, LA CHAMBRE N° 6 ET RYUUNOSUKE AKUTAGAWA, KAPPA. RÉFLEXIONS SUR LA CONDITION HUMAINE.
          Autori: RODICA FRENŢIU.


11.  FUNCŢII ALE MODALITĂŢII ÎN RĂMĂŞIŢELE ZILEI DE KAZUO ISHIGURO / FONCTIONS DE LA MODALITÉ DANS THE REMAINS OF THE DAY PAR KAZUO ISHIGURO.
          Autori: ECATERINA POPA.


12.  CUVÂNT ÎNAINTE.
          Autori: EMMA TĂMĂIANU-MORITA.


13.  NOTA REDACŢIEI.
          Autori: EMMA TĂMĂIANU-MORITA.


14.  OCHIUL ŞI FAŢA – DOUĂ VERSIUNI ALE UNUI SUCCES CINEMATOGRAFIC / L’ŒIL ET LE VISAGE – DEUX VERSIONS D’UN SUCCÈS CINÉMATOGRAPHIQUE.
          Autori: CORNEL VÂLCU.


15.  CATEGORIA TIMPULUI ÎN JAPONEZĂ. SPRE O PERSPECTIVĂ INTEGRALISTĂ / LA CATÉGORIE DU TEMPS EN JAPONAIS. VERS UNE PERSPECTIVE INTÉGRALISTE.
          Autori: OANA SÂNZIANA PĂLTINEANU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă