Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2000  
         
         
   
1.  O ABORDARE PSIHOLOGICĂ DINTRE BĂRBAŢI ŞI MASCULINITATEA / A PSYCHOLOGICAL APPROACH OF MEN AND MASCULINITY.
          Autori: .


2.  EVALUARE A FUNCŢIILOR EXECUTIVE ÎN PSIHOPATOLOGIA COPILĂRIEI (I) / ASSESSMENT OF EXECUTIVE FUNCTIONS IN CHILDHOOD PSYCHOPATHOLOGY (I).
          Autori: OANA BENGA, ANCA DOMUTA.


3.  CONSTRUCŢIA COLECTIVĂ A SINELUI ÎN CULTURA ROMÂNĂ / COLLECTIVE CONSTRUCTION OF THE SELF IN ROMANIAN CULTURE.
          Autori: SOFIA CHIRICĂ.


4.  PROPRIETĂŢI PSIHOMETRICE A PROBEI DE MEMORIE CHESTIONAR DE AUTO-EFICACITATE, ÎN ROMÂNIA / PSYCHOMETRIC PROPRIETIES OF THE MEMORY SELF-EFFICACY QUESTIONNAIRE ON ROMANIA SAMPLE.
          Autori: CĂTĂLINA KOPETZ.


5.  TESTE PRELIMINARE - UN PAS ESENŢIAL ÎN ÎNVĂŢAREA ACTIVĂ A BIOLOGIEI ÎN CAZUL ELEVILOR CU DIZABILITĂŢI MINTALE / PRELIMINARY TESTING - AN ESSENTIAL STEP IN THE BIOLOGY ACTIVE LEARNING FOR MENTALLY DISABLED PUPILS.
          Autori: ADRIANA BARNA, IRINA POP, ANA MOLOCA.


6.  ASPECTE PRINCIPALE ÎN METODOLOGIA DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE CHIMIE / MAIN ISSUES IN THE PROBLEM SOLVING METHODOLOGY AT CHEMISTRY.
          Autori: MUŞATA BOCOŞ-BINŢINŢAN, RODICA GĂINAR, VICTOR BOCOŞ-BINŢINŢAN.


7.  POSTMODERNISMUL ŞI CONDIŢIA POST-METODA / POSTMODERNISM AND THE POSTMETHOD CONDITION.
          Autori: ALINA PREDA.


8.  STUDIUL DIFERENŢIERII ŞI IMPLICAŢIILE SALE ÎN ÎMBUNĂTĂŢIREA REALIZĂRILOR CLASEI / A STUDY OF DIFFERENTIATION AND ITS IMPLICATIONS IN IMPROVING CLASSROOM ACHIEVEMENT.
          Autori: ADINA GLAVA, CĂTĂLIN GLAVA.


9.  CUM ESTE OBŢINUT ŞI PRIMIT REFORMA ACUM (LA ÎNCEPUTUL UNEI NOI SCHIMBĂI) / HOW IS RECEIVED AND ACHIEVED THE REFORM NOW (AT THE BEGINNING OF NEW CHANGES).
          Autori: .


10.  METODE DE PREDARE/ÎNVĂŢARE ACTIVĂ AZI / LES MÉTHODES ACTIVES AUJOURD`HUI.
          Autori: LILIANA CIASCAI.


11.  OBSERVAREA, PROIECTAREA ŞI EVALUAREA OREI DE LITERATURĂ ROMÂNĂ: DEMERSURI COMPLEMENTARE.
          Autori: ALINA PAMFIL.


12.  NOI DIRECŢII ÎN CADRUL REFORMEI EDUCAŢIONALE, ROLUL EVALUĂRII ÎN PREDARE - PROCESUL DE ÎNVĂŢARE ÎN CHIMIE / NEW DIRECTIONS IN THE FRAME OF EDUCATIONAL REFORM; THE ROLE OF EVALUATION IN THE TEACHING � LEARNING PROCESS AT CHEMISTRY.
          Autori: ADRIENNE NAUMESCU-LENGAUER, ADRIANA SISERMAN BANC.


13.  RECENZIE: STUDII DE PEDAGOGIE APLICATĂ .
          Autori: VOICU LĂSCUŞ.


14.  RECENZIE: STUDII DE PEDAGOGIE.
          Autori: SIMONA BERNAT.


15.  RECENZIE: O PUBLICAŢIE REMARCABILĂ ÎN DOMENIUL DIDACTICII.
          Autori: DUMITRU SALADE.


16.  CRONICI: MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ALE CATEDREI DE ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă