Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2000  
         
  Articol:   TESTE PRELIMINARE - UN PAS ESENŢIAL ÎN ÎNVĂŢAREA ACTIVĂ A BIOLOGIEI ÎN CAZUL ELEVILOR CU DIZABILITĂŢI MINTALE / PRELIMINARY TESTING - AN ESSENTIAL STEP IN THE BIOLOGY ACTIVE LEARNING FOR MENTALLY DISABLED PUPILS.

Autori:  ADRIANA BARNA, IRINA POP, ANA MOLOCA.
 
       
         
  Rezumat:  Lucrarea prezintă un studiu referitor la invăţarea activă la biologie la clasa a VIII-a, desfăşurat la Şcoala Specială pentru copii cu cerinţe educative speciale din Bistriţa. Temele lecţiilor predate se regăsesc în sistemul de lecţii "Organele de simţ" (Anatomia şi fiziologia omului). Am utilizat testele preliminare pentru a asigura implicarea elevilor in activitate chiar din primele momente. În acelaşi timp, cea mai importantă funcţie a testelor preliminare a fost de a descoperi cunoştinţele pe care elevii le deţineau deja despre subiectul dat. Apoi, activităţile au luat forma atelierelor, prin utilizarea muncii în grup şi a metodelor de predare-învăţare interactive. Rezultatele evaluării finale au arătat că ipotezele de lucru sunt valide: 1. elevii au dobândit cunoştinţe ştiinţifice; 2. s-au format deprinderi importante pentru menţinerea sănătăţii; 3. elevii au devenit mai încrezători în forţele lor şi mai spontani (achiziţii importante pentru copiii cu cerinţe speciale).  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă