Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2022  
         
         
   
1.  KATALIN INCZE G.: PORTRET DE COMPOZITOR / KATALIN INCZE G.: PORTRAIT OF A COMPOSER.
          Autori: KRISZTIÁN KÁLLÓ.


2.  ORIENTĂRI ÎNCURAJATOARE ÎN CERCETAREA NEUROMUZICOLOGICĂ PRIVIND UTILIZAREA MUZICII CLASICE ÎN TERAPIA SONORĂ – CÂND ȘTIINȚA DEVINE MAGIE / ENCOURAGING GUIDELINES IN NEUROMUSICOLOGICAL RESEARCH REGARDING CLASSICAL MUSIC’S USAGE IN SONIC THERAPY - WHEN SCIENCE BECOMES MAGIC.
          Autori: CSILLA CSÁKÁNY.


3.  STUDIU DE CAZ PRIVIND SCRIEREA CÂNTECELOR ÎN SESIUNILE DE MUZICOTERAPIE / A CASE STUDY ON SONGWRITING IN MUSIC THERAPY.
          Autori: ELISA PASTOR, BOB HEATH, LOIS PAULA VĂDUVA.


4.  PROPUNERE DE REPERTORIU PENTRU AUDIȚIA MUZICII CULTE PRIN MIJLOCIREA GENULUI ROCK / PROPOSAL OF AN ALTERNATIVE REPERTOIRE FOR CLASSICAL MUSIC AUDITION THROUGH THE ROCK GENRE .
          Autori: ALEXANDRA BELIBOU.


5.  RECONSTITUIREA IDENTITĂȚII BRAHMSIENE – PERSONALITĂȚI MARCANTE ÎN VIAȚA ȘI OPERA LUI BRAHMS / SIGNIFICANT PERSONALITIES AS TURNING POINTS IN THE LIFE AND MUSIC OF JOHANNES BRAHMS.
          Autori: SEBASTIAN SHWAN, STELA DRĂGULIN.


6.  SCHIMBAREA SFEREI ESTETICE A BALETULUI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ. ÎNTRE DECONSTRUCȚIA BALETULUI LA OSKAR SCHLEMMER ȘI IDEEA DE „GEBRAUCHMUSIK” A LUI PAUL HINDEMITH - O ALEE IMAGISTICĂ DE LA OSKAR SCHLEMMER LA CÉLINE DION [1922-2019] / THE CHANGING OF THE AESTHETIC BALLET’S SPHERE IN THE INTERWAR PERIOD. BETWEEN THE DECONSTRUCTION OF OSKAR SCHLEMMER’S BALLET AND THE IDEA OF “GEBRAUCHMUSIK” OF PAUL HINDEMITH – AN IMAGISTIC ALLEY FROM OSKAR SCHLEMMER TO CÉLINE DION [1922-2019].
          Autori: MARIA-ROXANA BISCHIN.


7.  DE LA NAȚIONALISM LA SOCIALISM ÎN ROMANIA STALINISTĂ, PRIN MUZICA FOLCLORICĂ / CONVERTING NATIONALISM INTO SOCIALISM THROUGH FOLK MUSIC IN STALINIST ROMANIA.
          Autori: OTILIA-MARIA BADEA.


8.  O PERSPECTIVĂ ASUPRA PUBLICULUI DE OPERĂ ÎN SECOLUL 21 / A PERSPECTIVE ON THE OPERA AUDIENCE OF THE 21ST CENTURY.
          Autori: CRISTINA RADU-GIURGIU.


9.  PARTICULARITĂȚI COMPONISTICE ȘI INFLUENȚE ASIATICE ÎN CONCEPȚIA ȘI CREAȚIA LUI JOHN CAGE / COMPOSITIONAL PARTICULARITIES AND ASIAN INFLUENCES IN THE MUSICAL CONCEPTION AND WORKS OF JOHN CAGE.
          Autori: MĂDĂLINA DANA RUCSANDA, NOÉMI KARÁCSONY.


10.  ÎNCEPUTURILE MODERNISMULUI ÎN MUZICA COMPOZITORILOR SÂRBI / THE BEGINNING OF MODERNISM IN THE MUSIC OF SERBIAN COMPOSERS.
          Autori: VIRĐINIA TOTAN, PETRUȚA MARIA COROIU.


11.   EVALUAREA ORIGINALITĂȚII ÎN CERCETAREA ACADEMICĂ / THE ASSESSMENT OF ORIGINALITY IN ACADEMIC RESEARCH.
          Autori: CRISTINA ȘUTEU.


12.  TRANSFER CULTURAL ȘI CONTACT MUZICAL: CÂNTECE POPULARE ROMÂNEȘTI ÎN REPERTORIUL SAȘILOR DE PE VALEA SECAȘELOR / MUSIC TRANSFER AND CULTURAL CONTACT: ROMANIAN POPULAR SONGS IN THE REPERTOIRE OF THE SAXONS FROM THE SECAȘE VALLEY.
          Autori: THEODOR CONSTANTINIU.


13.  DEPERSONALIZAREA VOCALĂ ÎN IMPROVIZAŢIA VOCALĂ DE TIP SCAT / VOCAL DEPERSONALIZATION IN SCAT SINGING.
          Autori: LUIZA ZAN, STELA DRĂGULIN.


14.  CUNOȘTINȚE TEOLOGICE, LITERARE ȘI MUZICALE, TOATE ÎN SLUJBA MUZICII SACRE - PRELUCRĂRILE CORALE ALE PSALMILOR GENEVEZI ÎN COMPONISTICA LUI KÁLMÁN CSOMASZ TÓTH / THEOLOGICAL, LITERARY, AND MUSICAL KNOWLEDGE, ALL IN THE SERVICE OF SACRED MUSIC. THE PSALM ARRANGEMENTS OF KÁLMÁN CSOMASZ TÓTH.
          Autori: ÉVA PÉTER.


15.  RUGĂCIUNEA „TATĂL NOSTRU” ÎN VIZIUNEA COMPONISTICĂ A LUI CIPRIAN PORUMBESCU – ASPECTE TEOLOGICE ŞI MUZICOLOGICE / DAS GEBET „VATERUNSER” IN DER KOMPONISTISCHEN SICHT VON CIPRIAN PORUMBESCU – THEOLOGISCHE UND MUSIKOLOGISCHE ASPEKTE.
          Autori: MIHAI BRIE.


16.  LOGICA FORMALĂ, TONALĂ ȘI ARMONICĂ A CICLULUI DE LIEDURI AN DIE FERNE GELIEBTE (OP. 98) DE L. VAN BEETHOVEN / THE FORMAL, TONAL, AND HARMONIC LOGIC OF L. VAN BEETHOVEN’S AN DIE FERNE GELIEBTE (TO THE DISTANT BELOVED) (OP. 98) SONG CYCLE.
          Autori: GABRIELA COCA.


17.  PERSONAJUL "LUCREZIA BORGIA" DIN OPERA OMONIMĂ A LUI DONIZETTI. O ANALIZĂ A CARACTERULUI ȘI A TRĂSĂTURILOR VOCALE / THE CHARACTER “LUCREZIA BORGIA” OF DONIZETTI’S HOMONYMOUS OPERA. AN ANALYSIS OF CHARACTER AND VOCAL FEATURES.
          Autori: EDITH GEORGIANA ADETU, PETRUȚA MARIA COROIU.


18.  ÎN DIALOG CU IMPRESIONISMUL: JEUX D’EAU DE MAURICE RAVEL / IN DIALOGUE WITH IMPRESSIONISM: JEUX D’EAU BY MAURICE RAVEL.
          Autori: ATTILA FODOR.


19.  EXPRESIA FILONULUI FOLCLORIC ROMÂNESC ÎN CVARTETUL DE COARDE NR. 1 DE BÉLA BARTÓK / EXPRESSION OF THE ROMANIAN FOLK STYLE IN BÉLA BARTÓK’S STRING QUARTET NO. 1.
          Autori: ANDRA DANIELA PĂTRAŞ.


20.  GRĂDINA HIPNOTICĂ: REPETIȚIE ȘI TRANSĂ ÎN CREAȚIA PENTRU FLAUT A LUI SALVATORE SCIARRINO / THE HYPNOTIC GARDEN: REPETITION AND TRANCE IN SALVATORE SCIARRINO’S WORKS FOR FLUTE.
          Autori: DIANA ROTARU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă