Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
         
   
1.  PUNCTELE TARI ȘI DIFICULTĂȚILE PROFESORILOR DE ENGLEZĂ NATIVI ȘI NON-NATIVI: PERSPECTIVE LA CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ ÎN ISRAEL / STRENGTHS AND DIFFICULTIES OF NATIVE AND NON-NATIVE SPEAKING ENGLISH TEACHERS: PERSPECTIVES FROM THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM IN ISRAEL.
          Autori: .


2.  UN PROGRAM EDUCAȚIONAL NOU PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA POZIȚIEI CORPULUI ȘI A CALITĂȚII VIEȚII ÎN RÂNDUL ELEVILOR / A NEW EDUCATIONAL PROGRAM FOR IMPROVING POSTURE AND QUALITY OF LIFE AMONG STUDENTS.
          Autori: .


3.  DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE AUTO-EVALUARE ȘI INFLUENȚELE EI ASUPRA PERFORMANȚELOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR DE LICEU / DEVELOPMENT OF THE SELF-ASSESSMENT CAPACITY AND ITS INFLUENCES UPON HIGH-SCHOOL STUDENTS’ SCHOOL PERFORMANCES.
          Autori: CRISTIAN STAN.


4.  O ANALIZĂ CUPRINZĂTOARE ASUPRA PUNCTELOR DE VEDERE ALE PROFESORILOR TURCI ÎN PROCESUL DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ / A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE VIEWS OF TURKISH TEACHERS ON THE PROCESS OF INTERCULTURAL EDUCATION - RETRACTED PAPER (ARTICOL RETRAS).
          Autori: .


5.  EFICACITATEA CONSILIERII DE GRUP BAZATĂ PE UN ALT TIP DE ABORDARE PRIVIND DEPRESIA LA VÂRSTNICI / EFFECTIVENESS OF GROUP COUNSELING BASED ON ALTHOUGH APPROACH ON ELDERLY DEPRESSION.
          Autori: .


6.  ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII PACIENTULUI COMPLET EDENTAT DUPĂ APLICAREA PROTEZEI / IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE FULL EDENTULOUS PATIENT AFTER APPLICATION OF THE PROSTHESIS.
          Autori: .


7.  TULBURĂRI PSIHOLOGICE LA COPIII CU PARALIZIE FACIALĂ PERIFERICĂ. UN STUDIU PILOT / PSYCHOLOGICAL DISTRESS IN PERIPHERAL FACIAL PARALYSIS IN CHILDREN. A PILOT STUDY.
          Autori: .


8.  IDENTIFICAREA STUDENȚILOR CU TALENT ÎN DOMENIILE TEHNICE / IDENTIFICATION OF STUDENTS WITH TALENT IN THE TECHNICAL DOMAINS.
          Autori: .


9.  O INVESTIGAŢIE PRIVIND OPINIILE ŞI ATITUDINILE FAŢĂ DE ECOLOGIE ALE MANAGERILOR ŞI ANGAJAŢILOR DIN SECTORUL INDUSTRIEI / AN INQUIRY INTO THE ECOLOGICAL OPINIONS AND ATTITUDES ADOPTED BY MANAGERS AND EMPLOYEES HIRED IN THE INDUSTRIAL SECTOR.
          Autori: .


10.  DATE EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA ALEGEREA TEMEI LUCRĂRII DE LICENŢĂ DE CĂTRE STUDENŢI / EXPERIMENTAL DATA ON THE CHOICE OF THE THEME FOR BACHELOR’S THESIS BY STUDENTS.
          Autori: ADRIANA DENISA MANEA, CRISTIAN STAN.


11.  INCLUDEREA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢELE DE MASĂ / DISABLED CHILDREN SCHOOL INCLUSION IN MASS PRE-SCHOOLS.
          Autori: .


12.  ÎNȚELEGEREA LEXICALĂ ȘI GRAMATICALĂ MEDIATE VERBAL / VERBAL COMPREHENSION-LEXICALLY AND GRAMMATICALLY MEDIATED.
          Autori: .


13.  ACHIZIȚIA VOCABULARULUI LA A 2-A LIMBĂ DE CĂTRE COPII: O PERSPECTIVĂ DE DEZVOLTARE / SECOND LANGUAGE VOCABULARY ACQUISITION IN CHILDREN: A DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE.
          Autori: .


14.  PARTICULARITĂȚILE DE APLICARE A METODELOR DE EVALUARE SCRISĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE. STUDIU OBSERVAȚIONAL / THE PARTICULARITIES OF APPLYING THE METHODS OF WRITTEN EVALUATION TO THE TEACHING ACTIVITY. OBSERVATIONAL STUDY.
          Autori: DANA JUCAN.


15.  APLICAŢII PRIVIND UTILIZAREA FILMULUI ÎN ÎNVĂŢAREA ACADEMICĂ PENTRU FORMAREA ABILITĂŢILOR PRACTICE / APPLICATIONS OF THE TEACHING FILM IN ACADEMIC LEARNING, FOR PRACTICAL SKILLS TRAINING.
          Autori: .


16.  UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ÎN RESOURCE ROOM / USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE RESOURCE ROOM.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă