Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2004  
         
         
   
1.  TINERI ECONOMIŞTI ROMÂNI ÎNTRE MIRAJUL EUROPEAN ŞI IDENTITATEA CULTURALĂ NAŢIONALĂ / YOUNG ROMANIAN ECONOMISTS BETWEEN EUROPEAN MIRAGE AND NATIONAL CULTURAL IDENTITY.
          Autori: DUMITRU MATIŞ.


2.  ROLUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (IMM-URI) ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ / THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES (SMES) IN THE ROMANIAN ECONOMY.
          Autori: ANCA BORZA, MIRELA POPA.


3.  CHINA: O TRANZIŢIE DIFERITĂ PENTRU ECONOMIA DE PIAŢĂ / LA CHINE: UNE TRANSITION DIFFÉRENTE VERS L’ÉCONOMIE DE MARCHÉ .
          Autori: GABRIELA BODEA.


4.  PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ DESCENTRALIZATE ÎN EUROPA / PERSPECTIVES OF DECENTRALIZED REGIONAL DEVELOPMENT IN EUROPE.
          Autori: GYULA HORVÁTH.


5.  COMUNICAREA INFORMAŢIILOR ECONOMICE / THE COMMUNICATION OF THE ECONOMIC INFORMATION.
          Autori: DUMITRU MATIŞ, RĂZVAN MUSTAŢĂ, OLIMPIA CANDREA.


6.  EVALUAREA CALITĂŢII ÎN DOMENIUL DE PRODUCŢIE A MĂRFURILOR ŞI SERVICIILOR / QUALITÄTSEINSCHÄTZUNG IN DEM BEREICH DER GÜTERHERSTELLUNG UND DER DIENSTLEISTUNGEN.
          Autori: ROXANA STEGEREAN, GEORGIANA COSTIN.


7.  ABORDAREA UNUI SUBIECT DE DISCUŢIE: BUNA RELAŢIE CU CLIENTUL / A MATTER APPROACH: THE GOOD RELATION WITH THE CLIENT.
          Autori: EUGENIA CÂMPEANU-SONEA, ADRIAN SONEA.


8.  FLEXIBILITATEA RESURSELOR UMANE – PREMISĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA IMPLICĂRII FORŢEI DE MUNCĂ / THE FLEXIBILITY OF HUMAN RESOURCES – PREMISE FOR IMPROVING INVOLVEMENT OF LABOUR FORCE.
          Autori: CODRUŢA OSOIAN.


9.  ANALIZA CANONICĂ ŞI LEGĂTURILE EI CU ALTE METODE DE ANALIZĂ A DATELOR / ANALYSE CANONIQUE ET LES LIENS AVEC LES AUTRES METHODES D’ANALYSE DES DONNEES.
          Autori: .


10.  PORTOFOLIILE TEHNICILOR DE TRANSFER AL RISCULUI – REZULTAT DIN SECURITIZAREA ASIGURĂRILOR / LE PORTOFEUILLE DES TECHNIQUES DE TRANSFERT DE RISQUE - RÉSULTAT DE LA TITRISATION EN ASSURANCE.
          Autori: CRISTINA CIUMAŞ, OANA TRUŢĂ.


11.  CAPITALUL PIEŢEI ROMĂNEŞTI - LA INCEPUTUL SECOLULUI 21 / THE ROMANIAN CAPITAL MARKET – AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY.
          Autori: HORIA TULAI.


12.  ANOMALIILE BURSEI: O REVIZUIRE A LITERATURII / LES ANOMALIES BOURSIERES: UNE REVUE DE LA LITTERATURE.
          Autori: ALEXANDRU TODEA.


13.  SISTEMUL INDICATORILOR UTILIZAŢI ÎN EVALUAREA INFORMAŢIILOR CONTABILE / LE SYSTÈME D’INDICATEURS UTILISÉS DANS LA VALORISATION DE L’INFORMATION COMPTABLE.
          Autori: GHEORGHE FĂTĂCEAN.


14.  ANUMITE ASPECTE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ROLUL POLITICII INDUSTRIALE / SOME ISSUES CONCERNING THE ROLE OF INDUSTRIAL POLICY.
          Autori: CĂTĂLIN POSTELNICU.


15.  FUNCŢIA DE IMPLEMENTARE A CALITATII (FIC) - METODĂ FOLOSITĂ ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE ŞI ANALIZĂ A CALITĂŢII PRODUSELOR / QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) - METHODE UTILISÉE DANS LE PROCESSUS DE PLANIFICATION ET D’ANALYSE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS.
          Autori: FĂNUŢA POP.


16.  PERSPECTIVELE ISTORICE PRIVIND CERCETAREA INTEGRARII FINANCIARE / HISTORICAL OUTLOOK ON FINANCIAL INTEGRATION RESEARCH.
          Autori: DANA E. BAKO.


17.  BANCA NATIONALA A ROMANIEI SI ROLUL SAU IN PROCESUL DE TRANZITIE / THE NATIONAL BANK OF ROMANIA AND ITS ROLE IN TRANSITION PROCESS.
          Autori: DANIELA BEJU.


18.  ARHITECTURA PIEŢEI FINANCIARE DERIVATE / ARCHITECTURE OF THE FINANCIAL DERIVATIVE MARKET.
          Autori: CODRUŢA FĂT.


19.  DINAMICA STRUCTURII CAPITALULUI / THE DYNAMICS OF CAPITAL STRUCTURE.
          Autori: VIOREL DORIN LĂCĂTUŞ.


20.  FLUXUL DE NUMERAR LA IAS-URI / DIE KAPITALFLUSSRECHNUNG NACH IAS.
          Autori: VICTOR MÜLLER.


21.  DREPTUL LA LIBERA CIRCULATIE IN URMA TRATATULUI CE / DAS RECHT AUF FREIZÜGIGKEIT NACH EG VERTRAG.
          Autori: .


22.  DOUA TEORII IMPORTANTE A COMERTULUI INTERNATIONAL – METODOLOGII SI REZULTATE / TWO IMPORTANT INTERNATIONAL TRADE THEORIES-METHODOLOGIES AND RESULTS.
          Autori: MONICA IOANA POP SILAGHI .


23.  UNELE ASPECTE CU PRIVIRE LA FACTORING-UL INTERNATIONAL / SOME ASPECTS REGARDING INTERNATIONAL FACTORING.
          Autori: ADINA RUS.


24.  PROBLEMA SOCIALIZARII A VIETII ECONOMICE IN ACTIVITATEA LUI G.N. LEON / LE PROBLEME DE LA SOCIALISATION DE LA VIE ECONOMIQUE DANS L’OEUVRE DE G.N. LEON.
          Autori: FLAVIUS ROVINARU.


25.  MODALITATI DE PERFECTIONARE A DATELOR UTILIZATE IN ANALIZA FINANCIARA / WAYS OF PERFECTING THE DATA USED IN FINANCIAL ANALYSIS.
          Autori: MONICA ACHIM, SORIN ACHIM, TUDOR POPESCU.


26.  NOUL PROCES DE CREARE A VALORII / THE NEW PROCESS OF VALUE CREATION.
          Autori: OANA ADRIANA GICĂ.


27.  CREATIVITATEA SI MANAGEMENTUL SCHIMBARII / CREATIVITY AND THE MANAGEMENT OF CHANGE.
          Autori: TAPALAGĂ-INOAN CRISTINA MIHAELA, DIANA ZĂGAN-ZELTER.


28.  SITUATIA ACTUALA A ETICHETELOR PRIVATE SI PERSPECTIVELE LOR DE VIITOR IN UNGARIA / THE PRESENT SITUATION OF PRIVATE LABELS AND THEIR FUTURE PERSPECTIVES IN HUNGARY.
          Autori: ZSOLT OSZKÁR KISS, JUHÁSZ MÓNIKA ANETTA.


29.  COMPETITIA POLITICII UNIUNII EUROPENE - O SCURTA PRIVIRE DE ANSAMBLU / EUROPEAN UNION COMPETITION POLICY-A BRIEF OVERVIEW.
          Autori: DANA-LUCIA BIZO.


30.  TINTIREA INFLATIEI SI TRECEREA LA MONEDA EURO - DOUA PROVOCARI IMPORTANTE PENTRU BANCA NATIONALA ROMANEASCA / TARGETING INFLATION AND THE TRANSITION TO THE EURO – TWO IMPORTANT CHALLENGES FOR THE ROMANIAN NATIONAL BANK.
          Autori: ELENA ARSENE.


31.  RECENZIE - GÖRÖG MIHÁLY, PROFESIA DE MANAGER DE PROIECT, EDITURA AULA, BUDAPESTA, 2003.
          Autori: MARIA VINCZE.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă