Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2001  
         
         
   
1.  POETICA ILOCUŢIONARĂ: ANALIZA UNEI FRAZE EXCLAMATIVE ÎN CONTEXT POETIC (II) / LA POÉTIQUE ILLOCUTIONNAIRE: ANALYSE D’UN PHRASE EXCLAMATIVE DANS UN CONTEXTE POETIQUE (II).
          Autori: MARIA ALDEA.


2.  LA PHRASE ET SON AU-DELÀ, DEUX UNIVERS DISJOINTS ? / PROPOZIŢIA ŞI DISCURSUL: DOUĂ UNIVERSURI DISJUNCTE?.
          Autori: LIGIA STELA FLOREA.


3.  OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA DENOTAŢIA ÎNTREBĂRILOR.
          Autori: ŞTEFAN OLTEAN.


4.  STRATEGII CONVERSAŢIONALE.
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU.


5.  DESPRE PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ DE MOD PROPRIU-ZISĂ ÎN LIMBA LATINĂ / SUR LA PROPOSITION SUBORDONNEE MODALE EN LATIN.
          Autori: FRIEDA EDELSTEIN, BEATRICE TĂTARU.


6.  FORMELE VERBALE NEPERSONALE - SENSURI NOŢIONALE SAU CALIFICATIVE?.
          Autori: G.G. NEAMŢU.


7.  DESPRE FONEMELE ¦Č¦ ŞI ¦Ğ¦ URMATE DE SEMIVOCALE PALATALE.
          Autori: ADELA SILLER.


8.  MORPHOLOGIE ROUMAINE, MORPHOLOGIE ROMANE / MORFOLOGIE ROMÂNĂ, MORFOLOGIE ROMANICĂ.
          Autori: IOAN BACIU.


9.  ASUPRA REFLEXIVELOR.
          Autori: DAIANA CUIBUS.


10.  DISOCIERI ÎN VOCABULARUL ACTUAL.
          Autori: C. MILAS.


11.  FUNCŢII ARGUMENTATIVE ALE ENUNŢURILOR AUTONIME (CU PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA AMINTIRILOR LUI ION CREANGĂ).
          Autori: ELENA DRAGOŞ.


12.  L’ATLAS LINGUISTIQUE ROUMAIN DE SEVER POP ET EMIL PETROVICI: UNE CONTRIBUTION ESSENTIELLE A LA DIALECTOLOGIE ROMANE / ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN DE SEVER POP ŞI EMIL PETROVICI: O CONTRIBUŢIE ESENŢIALĂ LA DIALECTOLOGIA ROMANICĂ.
          Autori: CHRISTOPHE BRESOLI.


13.  PROFESSOR D.D. DRAŞOVEANU (1931 2001).
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU, G.G. NEAMŢU.


14.  FEŢE ALE SINGURĂTĂŢII ÎN NARAŢIUNEA SPANIOLĂ DIN PERIOADA CONSECUTIVĂ RĂZBOIULUI CIVIL / VISAGES DE LA SOLITUDE DANS LA PROSE ESPAGNOLE PENDANT LA DICTATURE DE FRANCO.
          Autori: MIRELA IOANA LAZĂR.


15.  ULTIMA CĂLĂTORIE – UN PELERINAJ ÎNTRE LUMI.
          Autori: CASANDRA CRISTEA.


16.  NOŢIUNEA DE OBIECT DIRECT ŞI INDIRECT ÎN LIMBA ROMÂNĂ.
          Autori: ONUFRIE VINŢELER.


17.  SIGNIFICATION PAR REPRODUCTION ET "INCISES" / SEMNIFICAŢIE PRIN REPRODUCERE ŞI „INCIZII”.
          Autori: BENOÏT DE CORNULIER.


18.  DESPRE ‚TRANSFER’ CA/ ŞI DORINŢĂ.
          Autori: JULIA KNOWLTON DE PREE.


19.  EXPRIMAREA LINGVISTICĂ A POLITEŢII.
          Autori: G. GRUIŢĂ.


20.  PROFESORUL MIRCEA ZDRENGHEA (1914-2001).
          Autori: G. GRUIŢĂ.


21.  PROFESORUL D.D. DRAŞOVEANU.
          Autori: ŞTEFAN OLTEAN.


22.  PROFESORUL D.D. DRAŞOVEANU (1931 – 2001).
          Autori: G.G. NEAMŢU, ŞTEFAN GENCĂRĂU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă