Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3-4 din 2002  
         
         
   
1.  QUELLE(S) STYLISTIQUE(S)? / STILISTICA SAU STILISTICI?.
          Autori: ÉRIC BORDAS.


2.  L’ETRANGETE DE SAINT-JOHN PERSE / SINGULARITATEA LUI SAINT-JOHN PERSE.
          Autori: MICHELE AQUIEN.


3.  DE LA GRAMMAIRE A LA STYLISTIQUE. À PROPOS DE L’ORDRE DES MOTS / DE LA GRAMATICĂ LA STILISTICĂ. DESPRE ORDINEA CUVINTELOR.
          Autori: JOËLLE GARDES-TAMINE.


4.  STYLE ET LANGUE LITTERAIRE A TRAVERS LES TEMPS: UNE HISTOIRE DE FORMES / STILUL ŞI LIMBAJUL LITERAR DE-A LUNGUL TIMPULUI: O ISTORIE A FORMELOR.
          Autori: JACQUES-PHILIPPE SAINT-GERAND.


5.  POETIQUE DU NOM PROPER / POETICA SUBSTANTIVELOR PROPRII.
          Autori: JEAN-MICHEL GOUVARD.


6.  L’INTERPRETATION PROVERBIALE DANS LA «GREAT CHAIN METAPHOR THEORY» / INTERPRETAREA PROVERBELOR ÎN TEORIA LUI LAKOFF ŞI TURNER (’THE GREAT CHAIN METAPHOR THEORY’).
          Autori: CHRISTINE MICHAUX.


7.  LA LENTE GRAMMATICALISATION DE LA STYLISTIQUE DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES. RÉFLEXIONS SUR L’EXCEPTION FRANÇAISE / LENTA GRAMATICALIZARE A STILISTICII. REFLECŢIILE INTERBELICE ASUPRA EXCEPŢIEI REPREZENTATE DE LIMBA FRANCEZĂ.
          Autori: GILLES PHILIPPE.


8.  DE LA COMPLEXITÉ CACHÉE DE LA POÉSIE D’EMINESCU / DESPRE COMPLEXITATEA ASCUNSĂ A POEZIEI LUI EMINESCU.
          Autori: ILEANA OANCEA.


9.  ASPECTS ET TYPOLOGIE DU DESCRIPTIF DANS LE CHANT DU MONDE DE JEAN GIONO.
          Autori: MOHAMED A. KHALAF IBRAHIM.


10.  POUR UNE ANALYSE LINGUISTIQUE DE LA POÉSIE RATTACHÉE À LA THÉORIE DE L’ÉVOCATION / SPRE O ANALIZĂ LINGVISTICĂ A POEZIEI PRIN PRISMA TEORIEI EVOCĂRII.
          Autori: CHRISTOPHE BRESOLI.


11.  FONCTIONNALISME DANS LA THÉORIE DE LA TRADUCTION / FUNCŢIONALISMUL ÎN TEORIA TRADUCERII.
          Autori: ANCA LUMINIŢA GREERE.


12.  FRAUENSPRACHE MÄNNERSPRACHE. RECHERCHE – QUESTIONNAIRE / LIMBAJUL DE EXPRIMARE LA FEMEI ŞI BĂRBAŢI. CERCETARE - CHESTIONAR.
          Autori: EMILIA MUNCACIU-CODARCEA.


13.  STILISTICĂ ŞI PRAGMATICĂ. COMPLEMENTARITATE ŞI CONVERGENŢĂ? / STYLISTIQUE ET PRAGMATIQUE. COMPLÉMENTARITÉ ET CONVERGENCE?.
          Autori: ELENA DRAGOŞ.


14.  REPRÉSENTATIONS ET ACTUALISATION DANS UN TEXTE DE FRANCIS PONGE "LA CHÈVRE" / REPREZENTARE ŞI ACTUALIZARE INTR-UN TEXT DE FRANCIS PONGE, “LA CHÈVRE”.
          Autori: JOSEPH SANCHEZ.


15.  DESPRE COEZIUNEA DISCURSULUI INDIRECT LIBER.
          Autori: ŞTEFAN OLTEAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă