Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.1 din 2003  
         
         
   
1.  CREŞTERE ECONOMICĂ – INVESTIŢII - ECONOMII.
          Autori: IOAN L. NISTOR, RĂZVAN NISTOR.


2.  RĂZBOIUL RECE - CÂTEVA CONSIDERAŢII TEORETICE .
          Autori: MIHAELA SALANTĂ.


3.  SURSE EXTRABUGETARE IDENTIFICATE PENTRU FINANŢAREA UNIVERSITĂŢILOR DE STAT.
          Autori: CRISTINA SILVIA NISTOR.


4.  PROCESUL PLANIFICĂRII STRATEGICE DE MARKETING ÎN SECTORUL BANCAR.
          Autori: COSMIN VOICU NISTOR.


5.  LEASINGUL OPERAŢIONAL – O REALITATE A ZILELOR NOASTRE.
          Autori: MONICA ACHIM.


6.  CRITERII UTILIZATE PENTRU ANALIZA EFICIENŢEI MANAGEMENTULUI SERVICIILOR DETRANSPORTURI LOCALE DE CĂLĂTORI.
          Autori: SORIN ACHIM.


7.  IMPACTUL NEGATIV AL RECLAMELOR ASUPRA CONSUMATORILOR.
          Autori: M.F. BĂCILĂ.


8.  EFICIENŢĂ ŞI ASIMETRIE PE PIEŢELE FINANCIARE.
          Autori: DANA E. BAKO.


9.  SISTEMUL CONTEMPORAN AL ECONOMIEI DE PIAŢĂ.
          Autori: GABRIELA BODEA.


10.  EVOLUŢII ACTUALE ALE STRATEGIEI FIRMELOR: DEZINTEGRAREA LANŢULUI VALORII.
          Autori: ANCA BORZA.


11.  ASUPRA ESTIMĂRII UNUI INDICE FACTORIAL DE TIP MDF.
          Autori: N. BREAZ, D. BREAZ.


12.  IMBUNATATIREA CALITATII ESTIMATORILOR FOLOSIND ANALIZA FACTORIALA A CORESPONDENTELOR.
          Autori: .


13.  ELEMENTE DE TEORIA JOCURILOR ÎN MODELAREA PIEŢELOR DE OLIGOPOL.
          Autori: .


14.  CALITATEA ŞI COMERCIALIZAREA ÎN SECTORUL SERVICIILOR FINANCIARE / QUALITY AND MARKETING IN FINANCIAL SERVICES SECTOR.
          Autori: JÁNOS FOJTIK, LÁSZLÓ FARKAS.


15.  DIRECŢII ANTREPRENORIALE DE TRANSFORMARE A ACTIVITĂŢII UNIVERSITARE.
          Autori: LIVIU ILIEŞ, CARMEN POP.


16.  FUZIUNEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE (II).
          Autori: DUMITRU MATIŞ.


17.  PARTICULARITĂŢILE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL - CONTABIL AL GRUPURILOR DE FIRME.
          Autori: LOREDANA MOCEAN.


18.  UTILIZAREA CORELATIEI ŞI ENERGIEI INFORMATIONALE ÎN TIPOLOGIA PIETEI.
          Autori: NICOLAIE PAINA.


19.  ROLUL MATERIALEOR DIDACTICE ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE DE AFACERI .
          Autori: T. POPESCU, M. TOMA.


20.  CONSIDERAŢII PRIVIND AUDITUL DE MARKETING.
          Autori: CIPRIAN-MARCEL POP.


21.  MANAGEMENTUL DATORIILOR EXTERNE ÎN CONTEXTUL VULNERABILITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE.
          Autori: CĂTĂLIN POSTELNICU.


22.  RECENZIE - GABRIELA BODEA, MICROECONOMIA: PRINCIPIILE ŞI MECANISMELE JOCULUI, EDITURA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, COLECŢIA “PHILOBIBLON”.
          Autori: MIHAELA SALANTĂ.


23.  PROBLEMĂ DE OPTIM ÎN FINANŢAREA CONSUMULUI COLECTIV.
          Autori: SIMONA ŞERBU.


24.  UTILIZAREA UNEI REŢELE MLP PENTRU PREVIZIUNEA EVOLUŢIEI CURSULUI UNUI TITLU LA BURSĂ.
          Autori: GHEORGHE COSMIN SILAGHI, MONICA IOANA POP SILAGHI .


25.  UNELE CONSECINŢE ECONOMICE PE TERMEN MEDIU ALE TERORISMULUI / SOME MEDIUM TERM ECONOMIC CONSEQUENCES OF TERRORISM.
          Autori: ADINA TURCU.


26.  MODALITĂŢI DE ABORDARE A PIEŢEI PRODUSELOR AGRICOLE.
          Autori: VINCENŢIU VEREŞ.


27.  DIFERENŢELE REGIONALE DE PRODUCTIVITATE A MUNCII PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI / REGIONAL DIFFERENCES OF LABOUR PRODUCTIVITY BY MAIN ACTIVITIES OF ECONOMY PART I..
          Autori: M. VINCZE, Ş. VARVARI, L. GYÖRFY.


28.  STUDIU ASUPRA EFECTULUI GIFFEN / A SURVEY OF THE GIFFEN EFFECT.
          Autori: CODRUŢA OSOIAN, CORINA GAVREA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă