Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.2 din 2006  
         
         
   
1.  DOUĂ SATE DIN JUDEŢUL CLUJ – MĂNĂSTIRENI ŞI MĂNĂŞTURU ROMÂNESC – EVOLUŢIE GEODEMOGRAFICĂ ÎN PERIOADA 1850-2002.
          Autori: GRIGOR P. POP.


2.  LACURILE SĂRATE DE LA COJOCNA (CÂMPIA TRANSILVANIEI). EVOLUŢIA MORFOLOGICĂ ŞI MORFOMETRICĂ A CUVETELOR.
          Autori: M. ALEXE, GH. ŞERBAN, V. SOROCOVSCHI.


3.  SUBURBANIZAREA PRODUCŢIEI ŞI SERVICIILOR DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ ÎN ZONA SUBURBANĂ DIN TÂRGU MUREŞ / SUBURBANISIERING DER PRODUKTIONS-UND DIENTLEITUNGSEINHEITEN. RÄUMLISHE PROZESSE IN DER SUBURBANEN ZONE VON NEUNARKT AM MIERESCH.
          Autori: P. BAGOLY-SIMÓ.


4.  PREMISE CLIMATICE ŞI HIDROLOGICE ÎN CONSTITUIREA SISTEMULUI REGIONAL AL ŢĂRII MOŢILOR.
          Autori: C. N. BOŢAN.


5.  DESPRE STAREA (CONDIŢIA) NOŢIUNII DE REGIUNE GEOGRAFICĂ.
          Autori: C.C. POP.


6.  ASPECTE PRIVIND REGIMUL SCURGERII ANOTIMPUALE ŞI LUNARE ÎN CULOARUL MUREŞULUI DINTRE REGHIN ŞI CONFLUENŢA CU ARIEŞUL.
          Autori: H.V. CONŢIU.


7.  IMPLICAŢII GEOMORFOLOGICE ASUPRA EXTINDERII ZONELOR REZIDENŢIALE ÎN SUD-ESTUL LOCALITĂŢII FLOREŞTI.
          Autori: S. FILIP, ŞT. BILAŞCO.


8.  COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN REGIUNEA ARAGON (SPANIA) .
          Autori: DANIELA-LIVIA GHEORGHIEŞ, R. RUSU.


9.  DIFERENŢIERI ALE EVOLUŢIEI PROPRIETĂŢII SOLURILOR ÎN FUNCŢIE DE TIPUL DE VEGETAŢIE.
          Autori: H.L. CACOVEAN.


10.  PREMISE ALE ABORDĂRILOR FIZICE, UMANE ŞI REGIONALE ÎN OPERA DE PIONERAT A LUI TIBERIU MORARIU.
          Autori: OANA-RAMONA ILOVAN, C. N. BOŢAN.


11.  SEMNIFICAŢIA ETNOGRAFIEI PENTRU IDENTIFICAREA ŢĂRII NĂSĂUDULUI.
          Autori: OANA-RAMONA ILOVAN, DORINA CHITUL.


12.  INFRASTRUCTURA URBANĂ ŞI CALITATEA ARIILOR REZIDENŢIALE ÎN CLUJ-NAPOCA.
          Autori: CS. M. KOVÁCS.


13.  ORAŞELE ŞI ZONELE LOR DE INFLUENŢĂ DIN SISTEMUL REGIONAL GIURGEU-CIUC.
          Autori: V. MARA.


14.  SURSELE DE POLUARE ŞI POLUANŢII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL TÂRNAVEI MICI .
          Autori: MELINDA VIGH.


15.  TENDINŢE ACTUALE ÎN INFRASTRUCTURA TURISTICĂ DE CAZARE DIN JUDEŢUL CLUJ.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ.


16.  UNELE ASPECTE PRIVIND EVOLUŢIA REŢELEI RUTIERE ŞI A CELEI FEROVIARE, PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BRAŞOV, ÎN PERIOADA POSTBELICĂ.
          Autori: .


17.  BILANŢUL HIDROLOGIC AL LACULUI ROŞU.
          Autori: G. PANDI.


18.  EVOLUŢIA PALEOMEDIULUI HOLOCEN A CÂMPIEI CRIŞURILOR (VESTUL ROMÂNIEI) DOVEDITĂ PRIN MĂRTURII GEOARHEOLOGICE ŞI PALEOPEDOLOGICE.
          Autori: D. PETREA, N. JOSAN, S. DUMITRAŞCU.


19.  DOUĂ SATE DIN JUDEŢUL CLUJ – MĂNĂSTIRENI ŞI MĂNĂŞTURU ROMÂNESC – EVOLUŢIE GEODEMOGRAFICĂ ÎN PERIOADA 1850-2002.
          Autori: GRIGOR P. POP.


20.  ASPECTE PRIND POLUAREA AERULUI ÎN ORAŞUL ORADEA.
          Autori: RIBANA LINC, EUGENIA ŞERBAN, O. GACEU, CRISTINA MUT.


21.  CONCEPŢII SCALARE UTILIZATE ÎN CERCETAREA RELIEFULUI.
          Autori: GH. ROŞIAN.


22.  FUNCŢIA DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT A CULOARULUI BRĂNIŞCA-PĂULIŞ.
          Autori: D. RUS.


23.  PREMISELE DE PRACTICARE A ACTIVITĂŢILOR DE SCHI-TURISM ÎN ZONA MUNŢILOR APUSENI.
          Autori: I. ŞANDOR.


24.  PARTICULARITĂŢILE SCURGERII LICHIDE DIN DEPRESIUNEA ALMAŞ-AGRIJ.
          Autori: V. SOROCOVSCHI.


25.  INFRASTRUCTURA DE CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORTURI ŞI ROLUL LOR ÎN FUNCŢIONAREA SISTEMULUI REGIONAL AL ŢĂRII LĂPUŞULUI (II).
          Autori: ŞT. DEZSI.


26.  INDUSTRIA CHERESTELEI ÎN GRUPA CENTRALĂ A CARPAŢILOR ORIENTALI .
          Autori: T. UJVÁROSI.


27.  RECENZII: IANOŞ, IOAN (2004), DINAMICA URBANĂ. APLICAŢII LA ORAŞUL ŞI SISTEMUL URBAN ROMÂNESC.
          Autori: GRIGOR P. POP.


28.  RECENZII: SANDU, MARIA, BĂLTEANU D., EDITORI (2005), HAZARDELE NATURALE DIN CARPAŢII ŞI SUBCARPAŢII DINTRE TROTUŞ ŞI TELEAJEN. STUDIU GEOGRAFIC.
          Autori: DANA GOŢIU, DANA GOŢIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă