Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   MIRCEA-DAN BOB    
       
           
  25-05-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  REVIEW - STUDY OFFERED BY PROFESSOR PHILIPPE MALINVAUD / ÉTUDES OFFERTES AU PROFESSEUR PHILIPPE MALINVAUD.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

2.  INFO : ANNUAL CONGRESS THE ASSOCIATION "HENRI CAPITANT" OF FRENCH LEGAL CULTURE FRIENDS / CONGRESUL ANUAL AL ASOCIAŢIEI „HENRI CAPITANT” A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

3.  INFO : SUMMER SCHOOL ON EUROPEAN PRIVATE LAW - SALZBURG, 30 IUNIE-12 IULIE 2008.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

4.  ROMANIAN CIVIL LAW REKEYING LOOKING FOR MODEL / LA RECODIFICATION DU DROIT CIVIL ROUMAIN EN QUETE DE MODELE.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB, MARIAN NICOLAE.

5.  ARGUMENT - THE LEGAL CULTURE COLLECTION / ARGUMENT - COLECŢIA CULTURA JURIDICĂ.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

6.  ANNUAL CONGRESS OF THE ASSOCIATION “HENRI CAPITANT” OF THE FRENCH LEGAL CULTURE FRIENDS: JOURNÉES LOUISIANAISES – “DROIT DE LA SANTÉ: ASPECTS NOUVEAUX”, LAUSANNE ŞI NEUCHATEL, 7-12 JUNE 2009 / CONGRESUL ANUAL AL ASOCIAŢIEI “HENRI CAPITANT” A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE: JOURNÉES LOUISIANAISES – “DROIT DE LA SANTÉ: ASPECTS NOUVEAUX”, LAUSANNE ŞI NEUCHATEL, 7-12 IUNIE 2009.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

7.  BOOK REVIEWS: TAMÁS NOTÁRI: STUDIA IURIDICO-PHILOLOGICA I. STUDIES IN CLASSICAL AND MEDIEVAL PHILOLOGY AND LEGAL HISTORY, HUNGARIAN POLIS STUDIES 14., DEBRECEN 2007, 313 P.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

8.  INFO : CONGRESUL ANUAL AL ASOCIAŢIEI “HENRI CAPITANT” A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE JOURNÉES ROUMAINES – “LES SUCCESSIONS”, BUCUREŞTI ŞI CLUJ-NAPOCA, 23-28 IUNIE 2010.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

9.  JOURNÉES CAPITANT 2010, RAPPORT ROUMAIN: SUCCESSIONS ET FAMILLE.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

10.  PROPTER VETERIS IURIS IMITATIONEM: NOU ŞI VECHI ÎN MATERIE SUCCESORALĂ ÎN NOUL COD CIVIL (I)[1].
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

11.  THE NATIONALIZED HOUSE. TESTAMENT.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

12.  DRAFTING THE ROMANIAN CIVIL CODE FROM 1865.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

13.  REVIEWS – BORIS DEŞLIU, JOURNAL OF ATTORNEY, PUBLISHING HOUSE WEATHER, BUCHAREST, 2002, 432 P..
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

14.  REVIEWS - MÉLANGES JEAN PINEAU, BENOÎT MOORE COORDINATOR .
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

15.  REVIEW - ESTABLISHMENT OF LAW BY JUDGE / LA CRÉATION DU DROIT PAR LE JUGE.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

16.  HOLOGRAPH TESTAMENT AND THE SHARE OF FORMALISM: A STUDY ON THE ISSUE DATE APPLIED / LE TESTAMENT OLOGRAPHE ET LA PORTEE DU FORMALISME: ETUDE APPLIQUEE AU PROBLEME DE LA DATE / TESTAMENTUL OLOGRAF ŞI PONDEREA FORMALISMULUI: UN STUDIU APLICAT PE PROBLEMA DATEI .
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

17.  LAESIO ENORMIS, THE AUSTRIAN CIVIL CODE AND A FAMILY BUSSINESS / LAESIO ENORMIS, CODUL CIVIL AUSTRIAC ŞI O AFACERE DE FAMILIE.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

18.  R(E)VOLUTIONS IN LAW - STUDIES DEDICATED TO THE CENTENARY OF PROFESSOR VLADIMIR HANGA / DESPRE (R)EVOLUȚII ÎN DREPT - STUDII DEDICATE CENTENARULUI PROFESORULUI VLADIMIR HANGA.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

19.  ON THE EVOLUTION OF TESTAMENTARY FOUNDATIONS IN ROMANIAN CIVIL LAW / DESPRE EVOLUȚIA FUNDAȚIEI TESTAMENTARE ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă