Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   RECENZII: TAMÁS NOTARI: STUDIA IURIDICO-PHILOLOGICA I. STUDII ÎN FILOLOGIA CLASICĂ ŞI MEDIEVALĂ ŞI ISTORIE JURIDICĂ, STUDII DE LIMBA MAGHIARĂ POLIS 14, DEBREŢIN 2007, P. 313. / TAMÁS NOTÁRI: STUDIA IURIDICO-PHILOLOGICA I. STUDIES IN CLASSICAL AND MEDIEVAL PHILOLOGY AND LEGAL HISTORY, HUNGARIAN POLIS STUDIES 14., DEBRECEN 2007, 313 P.

Autori:  MIRCEA-DAN BOB.
 
       
         
  Rezumat:  Culegerea de studii a lui Tamás Notári, conferenţiar la Universitatea „Károli Gáspár” din Budapesta, a fost publicată în anul 2007. Selecţia cuprinde un număr de douăsprezece lucrări, publicate anterior pe parcursul a zece ani, ce nu sunt uşor accesibile în format individual, permiţând studierea lor împreună şi, astfel, familiarizarea cu munca şi preocupările autorului. Volumul prezintă lucrările într-o succesiune cronologică, un număr de opt tratând problemele dreptului roman şi ale filologiei clasice, o altă unitate tematică cuprinzând patru studii asupra chestiunilor medievale.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă