Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   OVIDIU PODARU    
    Lector la Catedra de Drept public a Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; opodaru@yahoo.com; opodaru@law.ubbcluj.ro    
           
  15-04-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  ADMINISTRATIVE ACT - SHAPE AND FORM ELEMENTS / ACTUL ADMINISTRATIV – FORMĂ ŞI ELEMENTE DE FORMĂ.
          Autori: OVIDIU PODARU.

2.  CONSIDERATIONS ON THE POSSIBILITY ATTACK WITH DIRECT ACTION IN THE ADMINISTRATIVE REGULATIONS OF ADMINISTRATIVE ACTS.
          Autori: OVIDIU PODARU.

3.  „SCHOOL OF BUCHAREST” VERSUS „SCHOOL OF CLUJ”: TROJAN WAR OR PSEUDO-CONFLICT? / „ŞCOALA DE LA BUCUREŞTI” VERSUS „ŞCOALA DE LA CLUJ”: RĂZBOI TROIAN SAU PSEUDO-CONFLICT? ESEU DESPRE VARIILE VIZIUNI ASUPRA OPORTUNITĂŢII ACTULUI ADMINISTRATIV (MITOLOGIE PENTRU JURIŞTI).
          Autori: OVIDIU PODARU.

4.  AFECTAŢIUNEA - CAUZĂ DE INADMISIBILITATE A ACŢIUNII ÎN REVENDICARE A IMOBILELOR PRELUATE ÎN MOD ABUZIV DE CĂTRE REGIMUL COMUNIST?[1].
          Autori: OVIDIU PODARU.

5.  L’AFFÉCTATION - FIN DE NON-RECEVOIR DE LA REVENDICATION DES IMMEUBLES NATIONNALISÉS DE FAÇON ABUSIVE PAR LE RÉGIME COMMUNISTE?[1].
          Autori: OVIDIU PODARU.

6.  PARADOXES OF SILENCE: FROM NON-WILL TO ACT. STUDY OF ADMINISTRATIVE LAW .
          Autori: OVIDIU PODARU.

7.  A COHERENT VISION OF THE ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES ON THE ASSETS THEY HOLD / UNE VISION COHÉRENTE DE L’ACTIVITÉ DES AUTORITÉS PUBLIQUES SUR LES BIENS QU’ELLES DÉTIENNENT.
          Autori: OVIDIU PODARU.

8.  A COHERENT VISION OF THE ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES ON THE ASSETS THEY HOLD / UNE VISION COHÉRENTE DE L’ACTIVITÉ DES AUTORITÉS PUBLIQUES SUR LES BIENS QU’ELLES DÉTIENNENT.
          Autori: OVIDIU PODARU.

9.  THE UNILATERAL ACT VS. THE ADMINISTRATIVE ACT / L’ACTE CIVIL UNILATÉRAL C. L’ACTE ADMINISTRATIF – RÉFLEXIONS SUR LA DÉLÉGATION DE L’EXERCICE DU POUVOIR PUBLIC AUX PARTICULIERS.
          Autori: OVIDIU PODARU.

10.  THE UNILATERAL ACT VS. THE ADMINISTRATIVE ACT / ACTUL CIVIL UNILATERAL VS. ACTUL ADMINISTRATIV – REFLECŢII ASUPRA DELEGĂRII CĂTRE PARTICULARI A EXERCIŢIULUI PUTERII PUBLICE.
          Autori: OVIDIU PODARU.

11.  THE ADMINISTRATIVE CONTENTIOUS "OVERTURNED" BETWEEN RETROGRADE AND VISIONARY / CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV „RĂSTURNAT” ÎNTRE RETROGRAD ŞI VIZIONAR.
          Autori: OVIDIU PODARU.

12.  THE ADMINISTRATIVE CONTENTIOUS "OVERTURNED" BETWEEN RETROGRADE AND VISIONARY / LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF „RENVERSÉ” ENTRE RETROGRADE ET VISIONNAIRE.
          Autori: OVIDIU PODARU.

13.  THE CHALLENGES BROUGHT BY THE LANGUAGE USED IN THE NEW ROMANIAN ADMINISTRATIVE CODE / PROVOCĂRILE LIMBAJULUI ÎN CODUL ADMINISTRATIV.
          Autori: OVIDIU PODARU, MARIA-MIHAELA POP.

14.  A SIMPLE PROBLEM MADE DIFFICULT BY THE ROMANIAN ADMINISTRATIVE COURTS: THE JURIDICAL NATURE OF URBAN PLANNING DOCUMENTATION (PUG, PUD, PUZ) / O PROBLEMĂ SIMPLĂ, COMPLICATĂ DE JURISPRUDENȚĂ: NATURA JURIDICĂ A DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM (PUG, PUZ, PUD).
          Autori: OVIDIU PODARU.

15.  UNCERTAINTY AND THE ADMINISTRATIVE LITIGATION. ANALYSIS OF A BOOMERANG LEGAL PROVISION: CESSATION REGARDING THE EFFECTS OF STAY ACTION OF ADMINISTRATIVE-FISCAL ACTS, UNDER THE PROVISION OF ART. 278 PARA. (5) OF THE ROMANIAN FISCAL PROCEDURE CODE / INCERTITUDINEA ȘI CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV. ANALIZA UNEI PREVEDERI LEGALE BUMERANG: DESPRE ÎNCETAREA EFECTELOR SUSPENDĂRII ACTELOR ADMINISTRATIV-FISCALE ÎN LUMINA PREVEDERILOR ART. 278 ALIN. (5) C.PR.FISC..
          Autori: OVIDIU PODARU, ANDA BACHIȘ.

16.  A CONCEPTUAL LEVEL FROM A DIACHRONIC PERSPECTIVE: THE EVOLUTION OF THE DEFENDANT IN THE ADMINISTRATIVE LITIGATION / PÂRÂTUL ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV: ISTORIA ROMANȚATĂ A UNEI BRAMBURELI JUDICIARE.
          Autori: ANDREEA-CARLA LOGHIN, OVIDIU PODARU.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă