Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2013  
         
  Articol:   ACTUL CIVIL UNILATERAL VS. ACTUL ADMINISTRATIV – REFLECŢII ASUPRA DELEGĂRII CĂTRE PARTICULARI A EXERCIŢIULUI PUTERII PUBLICE.

Autori:  OVIDIU PODARU.
 
       
         
  Rezumat:  O jurisprudenţă recentă a stabilit că un act unilateral prin care o federaţie sportivă a exclus unul dintre membri săi pe motivul unei încălcări grave a statutului are natura juridică a unui act administrativ individual întrucât, raportat la prevederile relevante ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, respectiv a Ordonanţei nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, dacă asemenea asociaţii au statut de utilitate publică ele pot emite acte administrative prin delegaţie, exercitând puterea publică cu care legea le-a înzestrat. În realitate, un asemenea act este un act unilateral de natură civilă căci, atunci când federaţia îl emite, ea nu se comportă ca o autoritate publică ci ca un simplu particular, căci nu exercită puterea publică pe care legea i-a conferit-o. Pe de altă parte, un asemenea act nu pune în aplicare legea imperativă, ci propriul statut, deci nici această condiţie cerută de art. 2 alin. 1 lit. c) a Legii contenciosului administrativ nu este îndeplinită.

Cuvinte cheie: act civil unilateral, act administrativ prin delegaţie, regim de putere publică, federaţie sportivă

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă