Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2020  
         
  Articol:   INCERTITUDINEA ȘI CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV. ANALIZA UNEI PREVEDERI LEGALE BUMERANG: DESPRE ÎNCETAREA EFECTELOR SUSPENDĂRII ACTELOR ADMINISTRATIV-FISCALE ÎN LUMINA PREVEDERILOR ART. 278 ALIN. (5) C.PR.FISC. / UNCERTAINTY AND THE ADMINISTRATIVE LITIGATION. ANALYSIS OF A BOOMERANG LEGAL PROVISION: CESSATION REGARDING THE EFFECTS OF STAY ACTION OF ADMINISTRATIVE-FISCAL ACTS, UNDER THE PROVISION OF ART. 278 PARA. (5) OF THE ROMANIAN FISCAL PROCEDURE CODE.

Autori:  OVIDIU PODARU, ANDA BACHIȘ.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/SUBBiur.65(2020).2.1
Published Online: 2020-07-31
Published Print: 2020-07-31
pp. 5-26
FULL PDF

Suspendarea executării actelor administrativ-fiscale, în esență, o „derivată” a suspendării „de drept comun” (reglementată în materia contenciosului administrativ de art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004), poate ridica în practica judiciară probleme nebănuite la prima lectură a prevederilor din Codul de procedură fiscală. Astfel, modificarea prevederilor art. 278 alin. (5) C. pr. fisc., care au ca obiect încetarea de drept (subită, automată) a acestui tip special de suspendare, și care s-a dorit a fi benefică particularului, poate avea, adesea, efectul invers celui urmărit de legiuitor dacă acest text de lege este interpretat simplu, în litera sa. Însă evoluția istorică a instituției, coroborată cu principiile care o guvernează, reclamă o interpretare a normei în spiritul său (în consens cu scopul pentru care a fost adoptată aceasta), iar această interpretare conduce la o concluzie surprinzătoare: chiar dacă art. 278 alin. (5) C. pr. fisc. stabilește momentul comunicării deciziei de soluționare a contestației administrative, ca unic reper temporal de la care începe să curgă termenul de 60 de zile care condiționează efectele suspendării, în realitate, cum acesta n-ar putea să curgă mai înainte de dispunerea efectivă a măsurii, primul moment al termenului trebuie stabilit diferențiat, după cum soluționarea contestației este anterioară ori, dimpotrivă, posterioară pronunțării suspendării pe cale judiciară. Și asta pentru că noua reglementare a încetării de drept a măsurii suspendării ar trebui să aibă, față de reglementarea de drept comun, doar efecte dilatorii, nu și efecte peremptorii.

Cuvinte-cheie: act administrativ-fiscal; suspendare judiciară; încetare de drept; art. 278 alin. (5) C. pr. fisc.; termen de 60 de zile; insecuritate juridică; decizie de soluționare a contestației administrative.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă