Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2003  
         
         
   
1.  DISCURS INTRODUCTIV.
          Autori: .


2.  CONTRIBUŢIA PROF. UNIV. DR. TUDOR DRĂGANU LA FUNDAMENTAREA INSTITUŢIEI CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ROMÂN ÎN PERIOADA POSTBELICĂ.
          Autori: IOAN SANTAI.


3.  CONCEPŢIA PROFESORULUI TUDOR DRĂGANU PRIVIND TEORIA ACTELOR ADMINISTRATIVE.
          Autori: RODICA NARCISA PETRESCU.


4.  CONSTITUŢIA ŞI CONSTITUŢIONALITATEA - ÎN CONCEPŢIA PROFESORULUI TUDOR DRĂGANU.
          Autori: .


5.  NORMELE TEHNICE ÎN CONCEPŢIA PROF. UNIV. DR. DOCENT TUDOR DRĂGANU.
          Autori: .


6.  RISCUL DE DEZVOLTARE.
          Autori: .


7.  CARACTERUL COLECTIV AL REZERVEI Şl CONSECINŢELE PRACTICE ALE ACESTUIA.
          Autori: .


8.  DREPTUL FISCAL COMUNITAR ŞI CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ.
          Autori: .


9.  REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII DE LOBBYING.
          Autori: .


10.  CÂTEVA CONCLUZII PE MARGINEA REFORMEI CODULUI CIVIL AUSTRIAC, APLICABILE PROCESULUI DE REFORMĂ LEGISLATIVĂ DIN ROMÂNIA.
          Autori: .


11.  UZUCAPIUNEA ÎN SISTEMUL NOILOR CĂRŢI FUNCIARE.
          Autori: MARIAN NICOLAE.


12.  EFECTELE INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII CADASTRULUI ŞI A PUBLICITĂŢII IMOBILIARE NR.7/1996 ASUPRA UZUCAPIUNII DE 10 PÂNĂ LA 20 DE ANI.
          Autori: .


13.  REDACTAREA CODULUI CIVIL ROMÂN DIN 1865.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


14.  CONSIDERAŢII PRIVIND “TRANSFORMAREA” RAPORTULUI OBLIGAŢIONAL.
          Autori: .


15.  PARADOXURILE TĂCERII: DE LA NON-VOINŢĂ LA ACT. STUDIU DE DREPT ADMINISTRATIV.
          Autori: OVIDIU PODARU.


16.  ASPECTE ACTUALE PRIVIND NOŢIUNEA DE PERSOANĂ JURIDICĂ.
          Autori: ŞERBAN DIACONESCU.


17.  EXAMEN TEORETIC ŞI PRACTIC AL JURISPRUDENŢEI TRIBUNALULUI CLUJ - SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV - ÎN MATERIA SOMAŢIEI DE PLATĂ.
          Autori: LIVIU-MARIUS HAROSA.


18.  SINTEZĂ DE PRACTICĂ JUDICIARĂ PENALĂ A INSTANŢELOR CLUJENE.
          Autori: .


19.  RECENZII – DICŢIONAR JURIDIC, COORDONATOR ANNE JOYCE ANGHER, ACTUALIZAT DE LUIZ EDUARDO ALVES SIQUEIRA, A 6-A EDIŢIE, 2002, EDITURA RIDEEL / DICIONÁRIO JURÍDICO, COORDENADOR ANNE JOYCE ANGHER, ATULIAÇÅO LUIZ EDUARDO ALVES SIQUEIRA, 6A EDIÇÅO, 2002, EDITORA RIDEEL.
          Autori: .


20.  RECENZII – BORIS DEŞLIU, JURNAL DE AVOCAT, EDITURA VREMEA, BUCUREŞTI, 2002, 432 P..
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă