Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2003  
         
  Articol:   UZUCAPIUNEA ÎN SISTEMUL NOILOR CĂRŢI FUNCIARE.

Autori:  MARIAN NICOLAE.
 
       
         
  Rezumat:  Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobilare1, care reglementează noul sistem al cărţilor funciare destinate să înlocuiască toate cele trei sisteme de publicitate imobiliară aplicate în ţara noastră până la data intrării sale în vigoare, nu cuprinde dispoziţii speciale în materia prescripţiei achizitive, aşa cum o făcea Decretul-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare. Potrivit art. 28 din noua lege: “Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale sunt opozabile faţă de terţi fără înscrierea în cartea funciară, când provin din succesiuni, accesiune, vânzare silită şi uzucapiune. Aceste drepturi se vor înscrie în prealabil, dacă titularul înţelege sã dispună de ele.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă