Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2003  
         
  Articol:   CONTRIBUŢIA PROF. UNIV. DR. TUDOR DRĂGANU LA FUNDAMENTAREA INSTITUŢIEI CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ROMÂN ÎN PERIOADA POSTBELICĂ.

Autori:  IOAN SANTAI.
 
       
         
  Rezumat:  Ar fi greu de realizat un portret ştiinţific complet al distinsului prof. univ. dr. Tudor Drăganu, precum şi o circumscriere exactă a dimensiunilor vastei sale opere juridice, în contextul mai general al dreptului public românesc posbelic, fără o abordare, fie ea şi sumară, a remarcabilei sale contribuţii în materia contenciosului judecătoresc asupra administraţiei publice, adică a contenciosului administrativ.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă