Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
         
   
1.  METODOLOGIA DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSELE NONVALOARE / THE METHODOLOGY OF ANALYSIS FOR THE NONQUALITY OF PRODUCTS.
          Autori: FĂNUŢA POP.


2.  UTILIZAREA BARIERELOR NETARIFARE PENTRU CORECTAREA INEFICIENŢELOR PIEŢELOR / USING NON TARIFF BARRIERS FOR CORRECTING MARKETS INEFFICIENCIES.
          Autori: DANA E. BAKO.


3.  INDICELE DEZVOLTĂRII UMANE, UN SEMN AL DEZVOLTĂRII DURABILE / THE INDEX OF HUMAN DEVELOPMENT, A MARK OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
          Autori: GABRIELA BODEA.


4.  MOTIVAŢIILE AGROTURISMULUI / AGRITOURISM MOTIVATIONS.
          Autori: MARIA MORTAN.


5.  ESTIMAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE / PREDICTING FINANCIAL STATEMENTS.
          Autori: MONICA ACHIM, TUDOR POPESCU.


6.  CULTURA ŞI COMUNICAREA ÎN AFACERI: UN CADRU DE ANALIZĂ / CULTURE AND BUSINESS COMMUNICATION:A FRAMEWORK OF ANALYSIS.
          Autori: EMILIA PLACINTAR.


7.  IMPACTUL DEŞEURILOR DE MASE PLASTICE ASUPRA MEDIULUI / THE IMPACT OF PLASTICS WASTE UPON THE ENVIRONMENT.
          Autori: LUCIA-MONICA SCORŢAR.


8.  REGLEMENTĂRI LEGALE ÎN DOMENIUL AFACERILOR ELECTRONICE ÎN ROMÂNIA / LEGAL REGULATIONS IN THE FIELD OF ELECTRONIC BUSINESSES IN ROMANIA.
          Autori: LIANA-MARIA STANCA, IOANA POP.


9.  “AFACEREA AFACERILOR INTERNAŢIONALE ESTE CULTURA” / “THE BUSINESS OF INTERNATIONAL BUSINESS IS CULTURE”.
          Autori: MARGARETA PETRUŢ.


10.  MECANISMELE DE COLABORARE ÎN INTERIORUL SISTEMULUI ETEROGEN MULTI-AGENT / MECHANISMS FOR COLLABORATION INSIDE HETEROGENEOUS MULTI-AGENT SYSTEMS.
          Autori: GHEORGHE COSMIN SILAGHI.


11.  DEFICITUL DE CONT CURENT, PROPAGAREA CAUZELOR ŞI EFECTELOR ECONOMICE / THE DEFICIT OF THE CURRENT ACCOUNT, PROPAGATED ECONOMIC CAUSES AND EFFECTS.
          Autori: IOAN L. NISTOR, DIANA ZĂGAN-ZELTER.


12.  CAPITALUL STRĂIN ÎN INDUSTRIA PETROLULUI ROMÂNESC. STUDIU PE PERIOADA 1850-1940 / FOREIGN CAPITAL IN THE ROMANIAN OIL INDUSTRY. STUDY ON THE PERIOD 1850-1940.
          Autori: FLAVIUS ROVINARU.


13.  ROLUL COMUNICĂRII ÎN EVALUAREA PERSONALULUI / THE ROLE OF COMMUNICATION IN STAFF APPRAISAL.
          Autori: DIANA ZĂGAN-ZELTER.


14.  ORGANIZAREA PIEŢEI PRODUSELOR AGRICOLE DUPĂ MODELUL LICITAŢIEI / ORGANIZATION OF THE AGRICULTURAL PRODUCTS MARKET AFTER AUCTION’S MODEL.
          Autori: VINCENŢIU VEREŞ.


15.  DOUĂ CONCEPTE ŞI INTERACŢIUNILE LOR: COSTURI OPTIME DE CALITATE ŞI ZERO DEFECTE / TWO CONCEPTS AND THEIR INTERACTIONS: OPTIMUM QUALITY COSTS AND ZERO DEFECTS.
          Autori: CĂTĂLIN AFRĂSINEI.


16.  ANALIZA MACRO-MEDIU ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR / ANALYSIS OF THE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION MACROENVIRONMENT.
          Autori: MIHAI-FLORIN BĂCILĂ.


17.  METODE COMPUSE DE EVALUARE A MĂRCII / COMPOSITE METHODS FOR BRAND VALUATION.
          Autori: OVIDIU IOAN MOISESCU.


18.  COMERŢULUI INTERNAŢIONAL ŞI CREŞTEREA DOVEZII EMPIRICE / INTERNATIONAL TRADE AND GROWTH-EMPIRICAL EVIDENCE.
          Autori: MONICA IOANA POP SILAGHI .


19.  BALANCED SCORECARD - SISTEMUL DE MANAGEMENT STRATEGIC / BALANCED SCORECARD – STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM.
          Autori: OANA ADRIANA GICĂ.


20.  DIRECŢII DE PUNERE ÎN APLICARE A TEHNOLOGIILOR DE DEPOZITARE A DATELOR DE ÎN MEDIUL FINANCIAR / DIRECTIONS IN IMPLEMENTING DATA WAREHOUSING TECHNOLOGIES IN THE FINANCIAL ENVIRONMENT.
          Autori: NORBERT-CSABA GERGELY.


21.  ROLUL CONTROLULUI ÎN EXECUTAREA DE STRATEGII / LE RÔLE DU CONTRÔLE DANS L’EXÉCUTION DES STRATÉGIES.
          Autori: ANCA BORZA, MIRELA POPA.


22.  CONTABILITATE ŞI TRATAMENTE CU IMPACT ASUPRA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTABILITATE ALE ACTIVELOR MOBILE / ACCOUNTING AND TREATMENTS WITH IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF MOVABLE ASSETS ACCOUNTING SYSTEM.
          Autori: DUMITRU MATIŞ, GHEORGHE FĂTĂCEAN.


23.  RISCUL ŞI REASIGURAREA ÎN PORTOFOLIUL ASIGURĂRII DE VIAŢĂ CU “DREAD DISEASE” / THE RISKINESS AND THE REINSURANCE IN LIFE PORTFOLIO WITH “DREAD-DISEASE” COVERAGE.
          Autori: ELENA CARDONA, PAOLO DE ANGELIS, ERNESTO VOLPE DI PRIGNANO.


24.  IMPACTUL FONDURILOR EUROPENE ASUPRA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI: CAZUL "REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST" / THE IMPACT OF EUROPEAN FUNDS ON THE ROMANIAN ECONOMY: THE CASE OF THE ‘NORTH-WEST DEVELOPMENT REGION’ .
          Autori: LEHEL GYÖRFY, MARIA VINCZE, ŞTEFANA VARVARI.


25.  ALEGERI STRATEGICE PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢEI EFICIENTE / STRATEGIC CHOICES FOR EFFECTIVE PERFORMANCE APPRAISAL.
          Autori: LIVIU ILIEŞ, CODRUŢA OSOIAN.


26.  ROLUL DE INFORMAŢII ŞI CUNOŞTINŢE ÎN MANAGEMENTUL MODERN / LE RÔLE DES INFORMATIONS ET DES CONNAISANCES DANS LA GESTION MODERNE.
          Autori: MIRELA POPA, NICOLAE TOMAI.


27.  MANAGEMENTUL FIRMEI ÎNTRE CONFLICT ŞI DIALOG / FIRM MANAGEMENT BETWEEN CONFLICT AND DIALOGUE.
          Autori: EUGENIA CÂMPEANU-SONEA, ADRIAN SONEA.


28.  MANAGEMENTUL INTERCULTURAL SI CULTURA SPECIFICA A UNEI SOCIETATI IN SISTEM LOHN / MANAGEMENT INTERCULTUREL ET LE SPECIFIQUE DE LA CULTURE D’UNE ENTREPRISE EN SYSTEME DE LOHN .
          Autori: VERONICA-MARIA MATEESCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă