Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2007  
         
         
   
1.  MIRCEA ELIADE. UN COLLOQUE DANS UNE REVUE (ARGUMENT) /
MIRCEA ELIADE. UN COLOCVIU INTR-O REVISTA (ARGUMENT).
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU, OANA AURELIA GENCĂRĂU.


2.  ELIADE ET LES CHEMINS D’HERMÈS / ELIADE ŞI DRUMURILE LUI HERMES.
          Autori: CLAUDE-HENRI ROCQUET.


3.  DESPRE TÂNĂRUL MIRCEA ELIADE.
          Autori: MIRCEA MUTHU.


4.  ELEMENTE GNOSTICE ÎN GÂNDIREA LUI MIRCEA ELIADE.
          Autori: ŞTEFAN BORBELY.


5.  DER BEGRIFF AMOR FATI BEI FRIEDRICH NIETZSCHE UND MIRCEA ELIADE / CONCEPTUL DE „AMOR FATI“ LA FRIEDRICH NIETZSCHE ŞI MIRCEA ELIADE.
          Autori: LUCIA GORGOI.


6.  L’ESPACE DE LA MÉMOIRE DANS L’ŒUVRE DE MIRCEA ELIADE / MEMORIA ÎN OPERA LUI MICEA ELIADE.
          Autori: DOINA RUSTI.


7.  LA POÏETIQUE DU TEXTE ELIADESQUE / POETICA TEXTULUI ELIADESC.
          Autori: NICOLAE ŞERA.


8.  INFLUENŢE ROMÂNEŞTI ÎN CONSTRUCŢIA HERMENEUTICĂ LA MIRCEA ELIADE / LES INFLUENCES ROUMAINES DE L’HERMÉNEUTIQUE D’ELIADE.
          Autori: OCTAVIAN SĂRBĂTOARE.


9.  VISUL IUBIRII ÎN „LA ŢIGĂNCI” DE MIRCEA ELIADE ŞI „PAN” DE KNUT HAMSUN / LE REVE DE L’AMOUR DANS “CHEZ LES GITANES” PAR MIRCEA ELIADE ET “PAN” PAR KNUT HAMSUN.
          Autori: ANNAMARIA STAN.


10.  MIRCEA ELIADE ET L’ORIGINE DE LA LANGUE ET DU PEUPLE ROUMAINS / MIRCEA ELIADE ŞI ORIGINEA LIMBII ŞI A POPORULUI ROMÂN.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


11.  LA RELATION SOUVENIR - OUBLI EN TANT QUE PRETEXTE EPIQUE CHEZ MIRCEA ELIADE / RELAŢIA AMINTIRE - UITARE CA PRETEXT EPIC ÎN OPERA LUI MIRCEA ELIADE.
          Autori: CLAUDIA CHIRCU.


12.  EXPLORATORII NEGATIVULUI – O COMPARAŢIE ÎNTRE LARS NORÉN ŞI EMIL CIORAN.
          Autori: BJÖRN APELKVIST.


13.  ISTORII SPAŢIALE ŞI SPAŢII ISTORICE ÎN „O ISTORIE A LUMII ÎN 10 ½ CAPITOLE” DE JULIAN BARNES / "LES PRODUCTIONS" CONTEMPORAINES DE L’HISTORICITÉ ET DE LA SPATIALITÉ DANS LE ROMAN DE JULIAN BARNES A HISTORY OF THE WORLD IN 10 ½ CHAPTERS.
          Autori: PETRONIA PETRAR.


14.  SINTAGME NOI. PROBLEME DE TRADUCERE.
          Autori: LOREDANA FRĂŢILĂ.


15.  TĂCERI PLINE DE SENS ÎN CONTEXTUL PIESELOR DE TEATRU MODERN.
          Autori: DIANA-VIORELA IONESCU.


16.  O ABORDARE A ANALIZEI CRITICE A DISCURSULUI.
          Autori: RALUCA OCTAVIA ZGLOBIU.


17.  SCRIERI ALE POEŢILOR SCANDINAVI DE LA CURTE DESPRE CONTACTUL CU ENGLEZII ÎN TIMPUL VIKINGILOR.
          Autori: ATTILA KELEMEN.


18.  METAFORA ŞI POLITICA ROMÂNEASCĂ. O ABORDARE COGNITIVISTĂ.
          Autori: IOANA SILVIA SONEA.


19.  LE DISCOURS RÉPÉTÉ – MATRICE POUR LE DISCOURS PUBLICITAIRE FRANÇAIS / DISCURSUL REPETITIV – MATRICE PENTRU DISCURSUL PUBLICITAR FRANCEZ.
          Autori: MONICA FRUNZĂ.


20.  ROLUL INFORMAŢIEI TEMATICE ÎN TITLURILE PUBLICITARE.
          Autori: ANIȘOARA POP, MIHAI MIRCEA ZDRENGHEA.


21.  TIPARE CULTURALE REFLECTATE ÎN LIMBĂ / KULTURELLE MUSTER SPIEGELT SICH IN DER SPRACHE.
          Autori: EUGENIA IRIMIAŞ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă