Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   ROMANA TIMOC-BARDY    
       
           
  13-06-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  RÉFLEXIONS SUR LES CATEGORIES VERBALES DANS LES LANGUES ROMANES, ET SPÉCIALEMENT SUR L’ASPECT / REFLECTIONS ON THE VERBAL CATEGORIES OF ROMANCE LANGUAGES, IN PARTICULAR ON THE ASPECT.
          Autori: ROMANA TIMOC-BARDY.

2.  UNE JOURNÉE DE LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES / A DAY IN COMPARATIVE LINGUISTICS OF THE ROMANCE LANGUAGES.
3.  SYSTÈME VOCALIQUE ET SÉMIOLOGIE FINALE DU NOMBRE EN ROUMAIN / THE VOWEL SYSTEM AND THE FINALE SEMIOLOGY OF NUMBERS IN ROMANIAN.
          Autori: ROMANA TIMOC-BARDY.

4.  LA JOURNÉE DE LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES 2009 (LICOLAR 2009) / DAY OF COMPARATIVE LINGUISTIC OF THE ROMANCE LANGUAGES IN 2009 (LICOLAR 2009).
          Autori: ROMANA TIMOC-BARDY, SOPHIE SAFFI.

5.  THE INTERNATIONAL COLLOQUY ON COMPARED LINGUISTICS OF ROMANCE LANGUAGES 2010: IS THE SIGN MOTIVATED? / LE COLLOQUE INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE COMPAREE DES LANGUES ROMANES 2010 : LE SIGNE EST-IL MOTIVE ? .
          Autori: SOPHIE SAFFI, ROMANA TIMOC-BARDY, ALVARO ROCCHETTI.

6.  THE VOCALIC SEQUENCE UI. SOME PARALLEL ROMANCE ICONICITIES / LA SEQUENCE VOCALIQUE –UI. QUELQUES ICONICITES ROMANES PARALLELES.
          Autori: ROMANA TIMOC-BARDY.

7.  PRESENTATION: COMPARATIVE LINGUISTICS SYMPOSIUM OF THE ROMANCE LANGUAGES LICOLAR AIX-EN-PROVENCE, 7 AND 8 APRIL 2011 / PRÉSENTATION : LE COLLOQUE DE LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES LICOLAR AIX-EN-PROVENCE, 7 ET 8 AVRIL 2011.
          Autori: SOPHIE SAFFI, ROMANA TIMOC-BARDY.

8.  SUBJUNCTIVE AND DEFLEXIVITY IN ROMANIAN: A SYNCHRONIC AND CONTRASTIVE APPROACH / SUBJONCTIF ET DÉFLEXIVITÉ EN ROUMAIN: APPROCHE SYNCHRONIQUE ET CONTRASTIVE.
          Autori: DIDIER BOTTINEAU, ROMANA TIMOC-BARDY.

9.  LE COLLOQUE DE LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES LICOLAR.
          Autori: SOPHIE SAFFI, ROMANA TIMOC-BARDY.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă