Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
  Articol:   SYSTÈME VOCALIQUE ET SÉMIOLOGIE FINALE DU NOMBRE EN ROUMAIN / SISTEMUL VOCALIC ŞI SEMIOLOGIA FINALĂ A NUMERELOR ÎN ROMÂNĂ.

Autori:  ROMANA TIMOC-BARDY.
 
       
         
  Rezumat:  O analiză a constrastului vocalelor în expresia finală a numărului substantival indică faptul că vocalele purtătoare de înţeles sunt aranjate în ordine ierarhică, arătând tipul de pluralitate (internă sau externă), genul (major, minor) şi legătura cu numărul. Identificarea acestei ierarhii ne permite o mai bună înţelegere a anumitor schimbări diacronice (precum ure, uri) pentru care explicaţiile fonetice propuse nu sunt satisfăcătoare.

Cuvinte cheie: timp operativ, psihomecanica limbii, ierarhia vocalelor, pluralitate internă, pluralitate externă, amestec de gen şi număr.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă