Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2014  
         
         
   
1.  PENTRU O ISTORIE A VISELOR ROMÂNEŞTI: PROBLEME ALE CERCETĂRII, SURSE ŞI TIPOLOGIE / TOWARDS A HISTORY OF ROMANIAN DREAMS: RESEARCH PROBLEMS, SOURCES AND TYPOLOGY.
          Autori: SORIN MITU.


2.  VISUL PREVESTITOR ÎN FOLCLORUL ROMÂNESC / THE FOREBODING DREAM IN ROMANIAN FOLKLORE.
          Autori: SORIN MITU.


3.  SOMNUL ÎN MENTALITATEA TRADIŢIONALĂ ŢĂRĂNEASCĂ / SLEEP IN TRADITIONAL PEASANT MENTALITY.
          Autori: SORIN MITU.


4.  AGATHANGELOS ÎN ŢĂRILE ROMÂNE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA. LECTURI ŞI CITITORI / AGATHANGELOS DANS LES PAYS ROUMAINS AU XIXE SIECLE. LECTURES ET LECTEURS.
          Autori: .


5.  ALEXANDRU MACEDONSKI: VIS DE OPIUM ŞI VIS DE HAŞIŞ / ALEXANDRU MACEDONSKI (1854-1920): OPIUMTRAUM UND HASCHISCHTRAUM.
          Autori: .


6.  INVESTIGÂND INFANTICIDUL ÎN CLUJUL SECOLULUI AL XVIII-LEA / INVESTIGATING INFANTICIDE IN 18TH CENTURY CLUJ.
          Autori: .


7.  METAMORFOZELE UNEI IMAGINI: ROMÂNII ARDELENI ŞI REVOLUŢIA FRANCEZĂ ÎN SECOLUL AL XIX-LEA / AN IMAGE AND ITS METAMORPHOSES: THE TRANSYLVANIAN ROMANIANS AND THE FRENCH REVOLUTION DURING THE 19TH CENTURY.
          Autori: .


8.  „SINGURA HRANĂ A ŢĂRANILOR E MĂMĂLIGA”: IGIENA ALIMENTAŢIEI ÎN LUMEA RURALĂ DIN ROMÂNIA ÎN DISCURSUL MEDICAL DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX. / ‘THE PEASANT’S FOOD IS ONLY THE POLENTA’: THE HYGIENE OF RURAL PEOPLES’ NOURISHMENT IN ROMANIA IN THE MEDICAL DISCOURSE OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY THROUGH THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY.
          Autori: .


9.  ALIMENTAŢIE ŢĂRĂNEASCĂ ÎN DOUĂ SATE DIN TRANSILVANIA / PEASANT NOURISHMENT IN TWO TRANSYLVANIAN VILLAGES.
          Autori: .


10.  FOTOGRAFIILE, ARHIVE DE CUVINTE? CATEVA CONSIDERATII CU PRIVIRE LA RAPOR-TUL DINTRE IMAGINE SI TEXT IN LITERATURA AUTOBIOGRAFICA / LES PHOTOS, DES ARCHIVES DE PAROLES? QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LE RAPPORT ENTRE L’IMAGE ET LE TEXTE DANS LA LITTERATURE AUTOBIOGRAPHIQUE / PHOTOGRAPHIES, ARCHIVES OF WORDS? SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN IMAGE AND TEXT IN THE AUTOBIOGRAPHICAL LITERATURE.
          Autori: .


11.  RECENZII: MINUNI, VEDENII ŞI VISE PREMONITORII ÎN TRECUTUL ROMÂNESC [MIRACLES, VISIONS AND PREMONITIONS IN ROMANIAN HISTORY]. BY MATEI CAZACU..
          Autori: MIHAI OLARU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă