Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA DRAMATICA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
         
   
1.  RETORICA VIEȚII COTIDIENE: ETNOGRAFIE INCRUCIȘATA: TEXTE/INFORMAȚII/TEXTE / RHETORIC OF EVERYDAY: CRISSCROSSING ETHNOGRAPHY: TEXTS/DATA/TEXTS.
          Autori: MARIE-LOUISE PAULESC.


2.  ATINGEREA UMANĂ - SAU DESPRE MATURIZAREA TEATRULUI DE IMPLICARE SOCIALĂ / THE HUMAN TOUCH – ON THE EVOLUTION OF THE SOCIALLY ENGAGED THEATRE .
          Autori: MIRUNA RUNCAN.


3.  TEATRU DE RĂZBOI, TEATRU MĂRTURIILOR – POATE ARTA SĂ FACĂ DIFERENȚA? / THEATER OF WAR, THEATER OF WITNESS - CAN ART MAKE A DIFFERENCE?.
          Autori: DOMNICA RĂDULESCU.


4.  SCENARIUL PANTOMIMEI SAU TEXTUL CA O CUTIE NEAGRĂ: BALETELE LUI R.CHAR ȘI B. LEŚMIAN / SCÉNARIO DE PANTOMIME OU LE TEXTE COMME BOÎTE NOIRE: LES BALLETS DE R. CHAR ET DE B. LEŚMIAN / THE PANTOMIME SCRIPTS OR THE TEXT AS A BLACK BOX: THE BALLETS OF R.CHARET AND B. LEŚMIAN.
          Autori: WITOLD WOŁOWSKI.


5.  DOCUMENTARUL CA UITARE ȘI UN STROP DE MEMORIE – NATURE THEATRE DIN OKLAHOMA ȘI SCRIITURA NECREATIVĂ / / DOCUMENTARY AS OBLIVION AND A LITTLE BIT OF MEMORY - NATURE THEATRE OF OKLAHOMA AND THE UNCREATIVE WRITING.
          Autori: ANDREA TOMPA.


6.  ADEVĂRUL ÎN JOCUL DE SENSURI: TANACU ÎN LITERATURĂ, TEATRU ȘI FILM / TRUTH THROUGH THE MEANING GLASS: TANACU IN LITERATURE, THEATRE AND FILM.
          Autori: DANIEL IFTENE.


7.  RADU NICA. UN SALT DE LA TEXT LA PUBLIC / RADU NICA. A LEAP FROM THE TEXT TO THE AUDIENCE.
          Autori: IVONA VÎSTRAȘ.


8.  SARAH KANE. DRAMA COROZIVĂ A AGRESIUNII, TRAUMEI ȘI DEPRESIEI / SARAH KANE. THE CORROSIVE DRAMA OF AGGRESSION, TRAUMA AND DEPRESSION.
          Autori: OZANA BUDĂU.


9.  TEXTUL NEGLIJAT. TREI SCURTE LECTURI POSIBILE / TUNING OUT THE TEXT. THREE SHORT POSSIBLE READINGS .
          Autori: MIHAI PEDESTRU.


10.  DETAȘAREA CRITICĂ ȘI POST-BRECHTIANĂ: GIANINA CĂRBUNARIU ȘI TEXTUL PERFORMANCE-ULUI / CRITICAL DETACHMENT AND POST-BRECHTIANISM: GIANINA CĂRBUNARIU AND THE TEXT OF THE PERFORMANCE.
          Autori: CRISTINA IANCU.


11.  ÎN CĂUTAREA UNEI METODE DIDACTICE PENTRU STUDIEREA ARTEI ACTORULUI DE CĂTRE ADOLESCENȚI / IN SEARCH OF A DIDACTIC METHOD FOR THE STUDY OF THE ACTOR’S ART BY TEENAGERS.
          Autori: IULIA URSA.


12.  ANTIGONA SAU TRIMFUL TEXTULUI ÎN FAȚA PROVOCĂRILOR SCENEI / ANTIGONE, OU LE TRIOMPHE DU TEXTE A L’EPREUVE DE SCENE / ANTIGONE OR THE TRIUMPH OF TEXT IN THE CHALLENGE OF THE STAGE.
          Autori: ȘTEFANA POP-CURȘEU, IOAN POP-CURŞEU.


13.  RECREÂNDU-L PE BECKETT, REJUCAREA TEXTULUI OH, CE ZILE FRUMOASE – TREI WINNIE PESCENĂ / RECREER BECKETT, REJOUER OH LES BEAUX JOURS –TROIS WINNIE EN SCENE / RECREATING BECKETT, REPLAYING OH THE BEAUTIFUL DAY – THREE WINNIE ON THE STAGE .
          Autori: CATARINA FIRMO.


14.  OLEG AND VLADIMIR PRESNYAKOV – AUTORII DRAMATIC AI VIEȚII COTIDIENE / OLEG AND VLADIMIR PRESNYAKOV – THE PLAYWRIGHTS OF EVERYDAY LIFE .
          Autori: RALUCA SAS-MARINESCU.


15.  DE LA REVERIA POETICA LA COȘMARUL TRAIT: POEZIA IN SCRIITURA DRAMATICA A LUI STAMATIS POLENAKIS / DE LA REVERIE POETIQUE AU CAUCHEMAR VECU: LA POESIE DANS L’ECRITURE DRAMATIQUE DE STAMATIS POLENAKIS / FROM POETIC DREAMINESS TO LIVED NIGHTMARE: THE POETRY IN STAMATIS POLENAKIS DRAMATIC WRITING.
          Autori: ATHENA-HELENE STOURNA.


16.  PERFORMANȚĂ, FILM ȘI RECENZII: „SPARGEREA TĂCERILOR UCIGAȘE“: COLABORAREA DINTRE MAUVIGNIER/DANA ÎN VEDEREA CREAĂRII UNEI PIESE CONTEMPORANE.
          Autori: ANNE-LAURE RIGEADE.


17.  PERFORMANȚĂ, FILM ȘI RECENZII: DESPRE SPIRITUL PERFORMATIV.
          Autori: ANYSSA KAPELUSZ.


18.  PERFORMANȚĂ, FILM ȘI RECENZII: DRAMA EMANCIPATĂ / LE DRAME EMANCIPE/ THE EMANCIPATED DRAMA.
          Autori: FLORE GARCIN-MARROU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă