Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.2 din 2011  
         
         
   
1.  DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ A ALUNECĂRILOR DE TIP GLIMEE DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI.
          Autori: V. SURDEANU, T. ANGHEL, O. POP, I. RUS.


2.  PROCESE DE VERSANT ÎN BAZINUL ŞIEU.
          Autori: IOAN-AUREL IRIMUȘ.


3.  METODOLOGIA SIG DE CALCULARE A MOMENTULUI DE CONCENTRARE A DEBITULUI MAXIM PROBABIL ÎN BAZINE HIDROGRAFICE MICI. STUDIU DE CAZ.
          Autori: ŞT. BILAŞCO.


4.  CARACTERISTICILE NEBULOZITĂŢII ÎN MUNŢII APUSENI.
          Autori: .


5.  CÂTEVA ASPECTE CU PRIVIRE LA APELE MINERALE DIN DEPRESIUNEA BILBOR.
          Autori: .


6.  DOBORÂTURILE DE VÂNT ŞI RUPTURILE DE ZĂPADĂ ÎN PĂDURILE DIN BAZINUL MORFOHIDROGRAFIC GURGHIU.
          Autori: IOAN-AUREL IRIMUȘ.


7.  ARII PROTEJATE ÎN ROMÂNIA ÎNTRE DEZIDERATE ŞI REALITATE. STUDIU DE CAZ: PEŞTERA IZVORUL TĂUŞOARELOR.
          Autori: M. MUREŞIANU, E. SCHUSTER, A. BARTA.


8.  EVALUAREA GEOMORFOSITURILOR DE INTERES TURISTIC DIN MUNŢII TRASCĂU.
          Autori: GABRIELA COCEAN, V. SURDEANU.


9.  EVOLUŢIA SPORULUI NATURAL A POPULAŢIEI ROMÂNIEI, ÎN PERIOADA 1989 -2008.
          Autori: GRIGOR P. POP.


10.  POPULAŢIA ÎN SATELE DIN BRAN DUPĂ 1990 ŞI CÂTEVA ASPECTE PRIVIND RISCUL GEODEMOGRAFIC.
          Autori: .


11.  RESURSELE GEODEMOGRAFICE ÎN ARIA SUBURBANĂ A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.
          Autori: .


12.  VATRA ŞI MOŞIA. INCURSIUNI ÎN LUMEA RITUALURILOR PRECREŞTINE ŞI CREŞTINE.
          Autori: PUŞCAŞ-COVACIU ANGELICA.


13.  COMPONENTE ŞI INDICATORI AI VULNERABILITĂŢII AŞEZĂRILOR RURALE.
          Autori: V. SOROCOVSCHI.


14.  ALGORITM CU PRIVIRE LA TRATAMENTUL ARIILOR PUTERNIC DEFAVORIZATE DIN ROMÂNIA.
          Autori: I. IANOŞ.


15.  EVOLUŢIA ORGANIZĂRII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ÎN ŢARA GALILOR. STUDIU DE CAZ: VECHIUL DISTRICT GLYNDWR.
          Autori: R. RUSU.


16.  IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL ACVACULTURII CREVEŢILOR ÎN KUALA SELANGOR, MALAYSIA.
          Autori: .


17.  PROBLEME ALE SIGURANŢEI TRAFICULUI ÎN ROMÂNIA.
          Autori: .


18.  PREDICŢIILE ORGANIZAŢIEI MONDIALE A TURISMULUI CU PRIVIRE LA TENDINŢELE DE EVOLUŢIE A FORMELOR DE TURISM (II).
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


19.  PATRIMONIUL ARHITECTURAL RURAL ROMÂNESC DIN ŢARA MARAMUREŞULUI – PERSONALITATE, DISTINCŢIE ŞI PROTECŢIE.
          Autori: .


20.  ELEMENTELE PEISAJULUI CULTURAL DIN AREALUL VAŢA (MUNŢII METALIFERI).
          Autori: .


21.  SITE-URILE WEB CARE PREZINTĂ LIMBAJUL TURISTIC.
          Autori: SILVIA IRIMIEA.


22.  TURISM ŞI CRIZĂ.
          Autori: P. COCEAN.


23.  CLUJ-NAPOCA. UN STUDIU DE GEOGRAFIE ELECTORALĂ. ALEGERILE PREZIDENŢIALE DIN 2009.
          Autori: V. SURD.


24.  EDUCAŢIA ÎN LIMBA GERMANĂ ÎN MEDIUL RURAL DIN JUDEŢUL SIBIU.
          Autori: ADRIANA MISACHEVICI.


25.  RECENZII - TEODORESCU, Z. VIRGILIU (2007), UN PARC CENTENAR – PARCUL CAROL [A CENTENARY PARK - THE CAROL I PARK], EDIT. MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 696 P. (AL. PĂCURAR).
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


26.  RECENZII - FILIP, SORIN (2009), PLANNING URBAN [URBAN PLANNING], PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 332 P. (AL. PĂCURAR).
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă