Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1-2 din 2010  
         
         
   
1.  CAZANIA I A LUI CORESI ŞI CĂUTAREA UNEI VIA MEDIA: EXPERIMENTE DOCTRINARE ÎN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XVI-LEA.
          Autori: .


2.  TRANSILVANISMUL ÎN PRESA CULTURALĂ ROMÂNEASCĂ DINTRE CELE DOUĂ RĂZBOAIE.
          Autori: LIVIU MALIŢA.


3.  PARTIDUL COMUNIST ROMÂN DIN CLUJ ÎN 1945.
          Autori: ARTUR LAKATOS.


4.  DÉTENTE ÎN CENTRUL EUROPEI: SUCCESELE ŞI LIMITELE OSTPOLITIK-ULUI ŞI DEUTSCHLANDPOLITIK-ULUI GERMAN.
          Autori: .


5.  REPREZENTAREA ACŢIUNII VIOLENTE ÎN DISCURSUL OFICIAL DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA COMUNISTĂ.
          Autori: .


6.  DEZBATERI IDEOLOGICE ÎN CADRUL CONSFĂTUIRILOR DE LA MOSCOVA DIN 1957 ŞI 1960. PERSPECTIVE ROMÂNE, CHINEZE ŞI SOVIETICE.
          Autori: .


7.  RECENZIE - LUISE SCHORN-SCHÜTTE, GESCHICHTE EUROPAS IN DER FRÜHEN NEUZEIT: STUDIEN HANDBUCH 1500-1789 [ISTORIA EUROPEI ÎN PERIOADA MODERNĂ TIMPURIE: MANUAL 1500-1789].
          Autori: SEVER CRISTIAN OANCEA.


8.  RECENZIE - JOACHIM BAHLCKE, UNGARISCHER EPISKOPAT UND ÖSTERREICHISCHE MONARCHIE. VON EINER PARTNERSCHAFT ZUR KONFRONTATION (1686-1790) / EPISCOPATUL UNGAR ŞI MONARHIA AUSTRIACA. DE LA PARTENERIAT LA CONFRUNTARE (1686-1790).
          Autori: SEVER CRISTIAN OANCEA.


9.  RECENZIE - PÂINEA PRUNCILOR SAU ÎNVĂŢĂTURA CREDINŢII CREŞTINEŞTI, STRÂNSĂ ÎN MICĂ ŞUMĂ.
          Autori: CRISTIAN BARTA.


10.  RECENZIE - LAURENŢIU STREZA, VASILE OLTEAN, MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA ÎN DOCUMENTELE DIN ŞCHEII BRAŞOVULUI.
          Autori: .


11.  RECENZIE - SUISHENG ZHAO (ED.), RELAŢIILE CHINA-SUA TRANSFORMATE. PERSPECTIVE ŞI INTERACŢIUNI STRATEGICE.
          Autori: .


12.  RECENZIE - DAVID RUNCIMAN, POLITICA BUNELOR INTENŢII. ISTORIE, TEAMĂ ŞI IPOCRIZIE ÎN NOUA ORDINE MONDIALĂ.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă