Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
         
   
1.   INTERVIU: SĂ ÎNVEŢI STUDENȚII SĂ CÂNTE LA PIAN PE INSTRUMENTE VECHI ȘI INSUFICIENTE ESTE ACELAȘI LUCRU CA ȘI CUM “ÎI ÎNVEŢI SĂ ÎNOATE FĂRĂ APĂ” / INTERVIEW: TEACHING STUDENTS TO PLAY THE PIANO ON OLD AND INSUFFICIENT INSTRUMENTS IS THE SAME AS “TEACHING THEM TO SWIM WITHOUT WATER”.
          Autori: MIRELA MERCEAN-ŢÂRC.


2.  PREDAREA ISTORIEI MUZICII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL / TEACHING THE HISTORY OF MUSIC IN PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL .
          Autori: ÉVA PÉTER.


3.  INFIINTAREA SENSULUI FORMEI MUZICALĂ LA ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE STAT / FOUNDING THE SENSE FOR MUSICAL FORM IN THE CASE OF PUPILS IN PUBLIC EDUCATION.
          Autori: .


4.  CANTORUL ȘI PREOTUL ÎN CULTUL VALOARE-CREARE / CANTOR AND MINISTER IN A VALUE-CREATING WORSHIP.
          Autori: .


5.  JOCURI DE PIAN DE EDUARD TERÉNYI, UN REPER ÎNTRE INOVAŢIILE SEMIOGRAFICE ALE SECOLULUI XX / PIANO GAMES BY EDUARD TERÉNYI, A LANDMARK AMONG THE SEMEIOGRAPHIC INNOVATIONS OF THE 20TH CENTURY.
          Autori: .


6.  SINCRETISMUL MUZICAL ȘI DOMENIUL SĂU CATEGORIAL / MUSICAL SYNCRETISM AND ITS CATEGORICAL FIELD.
          Autori: OLEG GARAZ.


7.  “MANELE” - UN GEN MUZICAL DE VÂNZARE AL “VISULUI ROMÂNESC” / “MANELE” – A MUSICAL GENRE SELLING THE “ROMANIAN DREAM”.
          Autori: TUDOR FERARU.


8.  PROLOGUL - CONFIGURAȚII STILISTICE / LE PROLOGUE – CONFIGURATIONS STYLISTIQUES.
          Autori: .


9.  MODERNITATEA SPIRITUALITĂȚII CONCERTANTE A LUI AUREL STROE / THE MODERNITY OF AUREL STROE’S CONCERTANTE SPIRITUALITY.
          Autori: PETRUŢA-MARIA MĂNIUŢ.


10.  ISTORIA FLAUTULUI ÎN ROMÂNIA / THE HISTORY OF THE FLUTE IN ROMANIA.
          Autori: .


11.  BREVILOQUENZA COMPONISTICA – ROBERT SCHUMANN ŞI FRAUENLIEBE UND LEBEN (PARTEA III) / BREVILOQUENZA COMPONISTICA – ROBERT SCHUMANN AND FRAUENLIEBE UND LEBEN (PART III).
          Autori: .


12.  SENSIBILITATEA MUZICALĂ BALADICĂ ÎN LIEDURILE LUI FRANZ SCHUBERT: ERLKÖNIG, OP. 1 / MUSICAL SENSIBILITY OF THE BALLADIC IN THE LIEDS OF FRANZ SCHUBERT: ERLKÖNIG, OP. 1.
          Autori: GABRIELA COCA.


13.  OPERA JONAS A LUI ANATOL VIERU. 2. ANALIZA - CALITATEA SUNETULUI / L’OPÉRA JONAS D’ANATOL VIERU. 2. ANALYSE – LE BLOC SONORE.
          Autori: LUANA STAN.


14.  CARACTERISTICI ARHITECTURALE ÎN ARCADELE LUI AUREL STROE / ARCHITECTURAL FEATURES WITHIN AUREL STROE’S ARCADES.
          Autori: ADÉL FEKETE.


15.  „IN SOLEMNITATE CORPORIS CHRISTI” DE EDUARD TERÉNYI DIN PERSPECTIVĂ HERMENEUTICĂ / A HERMENEUTICAL APPROACH TO IN SOLEMNITATE CORPORIS CHRISTI BY EDUARD TERÉNYI.
          Autori: ANAMARIA MĂDĂLINA HOTORAN.


16.  BOOK REVIEWS: INFORMATICS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE MUSIC, NO 1/2010, ED. MEDIAMUSICA, CLUJ-NAPOCA.
          Autori: GABRIELA COCA.


17.  BOOK REVIEWS: KÖPECZI – KIRKÓSA JÚLIA ECATERINA, THE AESTHETICS OF THE VERDIAN OPERA REFLECTED IN ITS FEMALE CHARACTERS. BETWEEN LYRIC AND DRAMATIC, ED. MEDIAMUSICA, CLUJ-NAPOCA, 2010.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă