Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
  Articol:   „IN SOLEMNITATE CORPORIS CHRISTI” DE EDUARD TERÉNYI DIN PERSPECTIVĂ HERMENEUTICĂ / A HERMENEUTICAL APPROACH TO IN SOLEMNITATE CORPORIS CHRISTI BY EDUARD TERÉNYI.

Autori:  ANAMARIA MĂDĂLINA HOTORAN.
 
       
         
  Rezumat:  În piesa organistică In solemnitate corporis Christi (1993), principiul variaţional vizează micro şi macro forma în aceeaşi măsură. Prima parte reprezintă modelul pentru următoarele două părţi, devenind un fel de „temă-personaj” în concepţia autorului, prin preluarea algoritmului celor trei segmente A, b, c (A – melodie, b – acorduri/figuraţii, c – unison/acorduri). Prima strofă, A, este o linie melodică în stil neo-gregorian, inspirată parţial din varianta In solemnitate corporis Christi aşa cum apare ea în Cantionale Catholicum. Segmentele b şi c constituie stileme care pot fi găsite şi în alte lucrări ale compozitorului, ca expresii metaforice ale vocii divine. Originea stilistică a segmentului b apare în partea a treia a lucrării L’Ascension de O. Messiaen, care prin titlul şi motto-ul ei corespund conţinuturilor spirituale din In solemnitate corporis Christi. Segmentul c este a doua stilemă, octave paralele în durate lungi, conotând vocea divină. Acest leitmotiv revine în creaţia terényiană în multe variante, ca emblemă a sacrului. Poate fi întâlnit în şiruri de 3-4 octave paralele sau acorduri în nuanţe extreme (ppp sau fff) sau alternând contraste dinamice (fff  ppp  fff ş.a.m.d.), cu semnificaţii teofanice: revelaţia divinului în persoana lui Christos (In solemnitate corporis Christi, Epiphania Domini), celebrarea lui Dumnezeu într-un cadru cosmic (Glocken), în natură (Stella aurorae, The Birds), lumina şi cuvântul divin (Semper felice, Introitus), tristeţea lui Christos (In solemnitate corporis Christi), mânia lui Dumnezeu (Die Gottestrompeten), revelarea Mariei (Stella aurorae, Glocken). In solemnitate corporis Christi înfăţişează „fresca sonoră a ultimei Cine care precede suferinţele şi moartea lui Christos. Este o comemorare a scenei în care Mântuitorul vorbeşte despre Sine însuşi şi misiunea pe care o are de îndeplinit pe pământ.” (Eduard Terényi) Având ca punct de plecare interviul acordat de compozitor în februarie 2008, vom urmări evoluţia celor trei modele paradigmatice A, b şi c în conexiune cu ideile/imaginile metaforice pe care doreşte a le exprima, fără a afecta autonomia discursului sonor.

Cuvinte cheie: Eduard Terényi, In solemnitate corporis Christi, hermeneutica muzicii, formă muzicală, variaţiuni muzicale, stilemă muzicală, creaţia organistică contemporană
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă