Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
         
   
1.  TEORIA FORMELOR DE GUVERNARE ÎN GRECIA ANTICĂ (PLATON, ARISTOTEL ŞI POLYBE) / LA THEORIE DES FORMES POLITIQUES DANS L’ANTIQUITÉ GRECQUE (PLATON, ARISTOTE ET POLYBE) / TEORIA FORMELOR DE GUVERNĂMÂNT ÎN GRECIA ANTICĂ (PLATON, ARISTOTEL ŞI POLIBIU).
          Autori: ANDREI BERESCHI.


2.  SICUT SPECULUM ANIMATUM. DE LA CONCEPTUL IMAGINAŢIEI LA ARISTOTEL LA INTENŢIONALISMUL LUI ALBERT CEL MARE / SICUT SPECULUM ANIMATUM. DE L’IMAGINATION ARISTOTELICIENNE A L’INTENTIONNALISME D’ALBERT LE GRAND.
          Autori: ALEXANDER BAUMGARTEN.


3.  IMAGINAŢIE, IMAGINE ŞI TEOLOGIE SIMBOLICĂ. CAZUL ALBERT CEL MARE (DE ANIMA, III, 1-3; DE FATO; EPISTULA IX) / IMAGINATION, IMAGE ET THEOLOGIE SYMBOLIQUE. LE CAS D’ALBERT LE GRAND (DE ANIMA, III, 1-3; DE FATO; EPISTULA IX).
          Autori: DANIEL FĂRCAŞ.


4.  BAZELE REPREZENTĂRII POLITICE ÎN LEVIATANUL LUI THOMAS HOBBES / LE FONDEMENT DE LA REPRESENTATION POLITIQUE DANS LE LEVIATHAN DE THOMAS HOBBES.
          Autori: LAURA ILINESCU.


5.  PROBLEMA DIMENSIUNII PSIHOLOGICE A REPREZENTĂRII FANTEZIEI LA FRANZ BRENTANO / LE PROBLEME DE DIMENSION PSYCHOLOGIQUE DE LA REPRESENTATION DE LA FANTAISIE CHEZ FRANZ BRENTANO.
          Autori: ION TĂNĂSESCU.


6.  DE LA HEGEL LA ARISTOTEL: ORIZONTUL ŞI LIMITELE DIMENSIUNII PRACTICE A GÂNDIRII HEIDEGGERIENE.
          Autori: ANNA PIA RUOPPO.


7.  CORP ŞI INDIVIDUALITATE LA DESCARTES / CORPS ET INDIVIDUALITE CHEZ DESCARTES.
          Autori: LEHEL MARKÓ.


8.  ÎÎNTRE REPUBLICA PLATONICIANĂ ŞI EXCREMENTELE LUI ROMULUS. AUTOPORTRETUL INTELECTUALULUI ÎN GÂNDIREA POLITICĂ A LUI LIPSE / ENTRE LA REPUBLIQUE PLATONICIENNE ET LES EXCREMENTS DE ROMULUS: AUTOPORTRAIT DE L’INTELLECTUEL DANS LA POLITIQUE DE LIPSE.
          Autori: CLAUDIU GAIU.


9.  INVITAŢIE PENTRU PUBLICARE - DOSARUL "RETORICA JUSTITIEI" SI PERCEPTIILE DELIBERATIVE ALE STATULUI DE DREPT IN DEMOCRATIILE EMERGENTE / APPEL A PUBLICATION - DOSSIER RHETORIQUES DE LA JUSTICE ET PERCEPTIONS DELIBERATIVES DE L’ETAT DE DROIT DANS LES DEM / APPEL À PUBLICATION : DOSSIER RHETORIQUES DE LA JUSTICE ET PERCEPTIONS DELIBERATIVES DE L’ETAT DE DROIT DANS LES DEMOCRATIES EMERGENTES.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă