Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
         
   
1.  CUNOAŞTEREA CLASICĂ, REALITATEA MODERNĂ ŞI STIINTA QUANTICĂ. - CĂTRE O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE - / CLASSICAL KNOWLEDGE, MODERN REALITY AND QUANTIC SCIENCE - TOWARDS AN INTERDISCIPLINARY APPROACH IN SCIENTIFIC RESEARCH -.
          Autori: ALINA PREDA.


2.  PERCEPŢIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTĂRI ASUPRA CIVILIZAŢIEI AŞA CUM SUNT REFLECTATE ÎN AFIŞE / STUDENTS’ PERCEPTIONS AND REPRESENTATIONS ON CIVILIZATION AS THEY ARE REFLECTED IN THEIR POSTERS.
          Autori: MARIA ELIZA DULAMĂ, GETA LĂPUŞTE, OANA-RAMONA ILOVAN.


3.  UN STUDIU CU PRIVIRE LA O NOUĂ EXPRESIE ÎN PREDARE. "COPILUL EPISTEMOLOG" / UNE ETUDE SUR UNE NOUVELLE EXPRESSION DANS LA DIDACTIQUE « L’ENFANT EPISTEMOLOGUE ».
          Autori: FLORENTINA CIOMOŞ.


4.  ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE - O ABORDARE EFICIENTĂ PENTRU REALIZĂRI ACADEMICE / COOPERATIVE LEARNING- AN EFFICIENT APPROACH FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT.
          Autori: ADRIAN ROŞAN.


5.  OBIECTIVE ALE EDUCAŢIEI VIZUALE PENTRU ÎNVĂŢARE ŞI CITIRE ÎN CAZUL SUBIECŢILOR AMBLYOPI / LES OBJECTIVES DE L''ÉDUCATION VISUELLE ET L’APPRENTISAGE DE LECTURE DANS LE CAS DES SUJETS AMBLYOPES.
          Autori: VASILE PREDA.


6.  ÎNCURAJAREA DEZVOLTĂRII DE COMUNICARE TIMPURIE LA COPII CU SURDOCECITATE / ENCOURAGING EARLY COMMUNICATION DEVELOPMENT AT DEAFBLIND CHILDREN.
          Autori: ANDREA HATHAZI.


7.  CARACTERISTICILE DE DEZVOLTARE PSIHOMOTORIE ŞI TERAPIA LIMBAJULUI RETARDAT / THE CHARACTERISTICS OF PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT AND LANGUAGE RETARDATION THERAPY.
          Autori: MARIA ANCA.


8.  ORGANIZAREA UNEI ACTIVITĂŢI DE PROIECTE MATEMATICE / ORGANIZING A MATH PROJECTS ACTIVITY.
          Autori: IOANA MAGDAŞ.


9.  ABILITĂŢI MATEMATICE ALE ELEVILOR DE 11 - 12 ANI / MATHEMATICS SKILLS OF 11-12 YEARS OLD PUPILS.
          Autori: MARCHIŞ IULIANA.


10.  METODE DIFERITE DE PREDARE - METODE DIDACTICE PENTRU STUDENŢI PERFORMANŢI / UNTERSCHIEDENER UNTERRICHT – DIDAKTISCHE TÄTIGKEIT MIT LEISTUNGSFÄHIGEN SCHÜLERN.
          Autori: CRISTINA CORPODEAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă