Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2000  
         
         
   
1.  MORFOSINTAXĂ ARGOTICĂ? / MORPHOSYNTAXIQUE ARGOTIQUE?.
          Autori: ELENA DRAGOŞ.


2.  OBSERVAŢII PE MARGINEA CONCEPTELOR DE "ARTICOL" ŞI "DETERMINARE" / QUELQUES REMARQUES AUTOUR DES CONCEPTS "D’ARTICLE" ET "DETERMINATION".
          Autori: G.G. NEAMŢU.


3.  NOTE ASUPRA ARTICULĂRII SUBSTANTIVELOR DUPĂ PREPOZIŢIA CU / NOTES SUR L’EMPLOI DE L’ARTICLE DEVANT LES SUBSTANTIFS REGES PAR LA PREPOSITION CU.
          Autori: C. MILAS.


4.  AU-DELA DE LA PHRASE SIMPLE. L’ATTRIBUT "SECOND DEGRE" / ELEMENTUL PREDICATIV SUPLIMENTAR. O FUNCŢIE INTERPROPOZIŢIONALĂ.
          Autori: LIGIA STELA FLOREA.


5.  I. L. CARAGIALE. DICŢIONAR DE NUMERE / I. L. CARAGIALE. DICTIONNAIRE DE NOMBRES.
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU.


6.  CONTRADICŢIA CONŢINUT-FORMĂ ÎN MORFOLOGIE / L’OPPOSITION CONTENU-FORME EN MORPHOLOGIE.
          Autori: G. GRUIŢĂ.


7.  PARALELISME SINTACTICE ROMÂNO-LUSITANE. STRUCTURILE COORDONATOARE DE TIPUL VERB + VERB* / LES STRUCTURES COORDONNEES DU TYPE VERB + VERB*.
          Autori: AURELIA MERLAN.


8.  FRENCH LOANWORDS IN THE ENGLISH.
          Autori: DORIN CHIRA.


9.  LA EVOLUCION DE LA LIRICA BORGESIANA / EVOLUŢIA LIRICII LUI J. L. BORGES.
          Autori: VIOREL RUJEA.


10.  MARGINALII LA UN TEXT HAGIOGRAFIC: DOSOFTEI, VIAŢA ŞI PETREACEREA SVINŢILOR / LE METROPOLITE DOSOFTEI DE MOLDAVIE: LA VIE ET LA MORT DES SAINTS.
          Autori: RODICA FRENŢIU.


11.  POETICA ILOCUŢIONARĂ - O APLICARE PE UN CAZ DIN GRAMATICA LIMBII ROMÂNE.
          Autori: MARIA ALDEA.


12.  OBSERVAŢII ASUPRA RELAŢIEI DE SUBORDONARE PRIN ADERENŢĂ / OBSERVATIONS SUR LA RELATION DE SUBORDINATION PAR ADHERENCE.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


13.  PROBLEMA DIATEZELOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR.
          Autori: ADELA SILLER.


14.  THE LINGUISTIC SITUATION IN NORWAY / DER SPRACHZUSTAND IN NORWEGEN.
          Autori: KELEMEN ATTILA.


15.  ANALITIC ŞI SINTETIC ÎN EXPRIMAREA POSESIEI.
          Autori: VERONICA CHINDE.


16.  THE SIGNIFICANCE OF BIRTH IN HEMINGWAY’S INDIAN CAMP / SEMNIFICAŢIA NAŞTERII ÎN NUVELA LUI HEMINGWAY TABĂRA DE INDIENI.
          Autori: MIHAELA MUDURE.


17.  LES PROVERBES ET LES ENONCES METAREPRESENTATIONNELS / PROVERBS AND METAREPRESENTATIONS.
          Autori: JEAN-MICHEL GOUVARD.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă