Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2019  
         
         
   
1.  FUNCȚIILE ANALIZEI DE PROPORȚIONALITATE LA APĂRAREA DREPTURILOR NEPATRIMONIALE / THE ROLE OF THE PROPORTIONALITY TEST IN MORAL RIGHTS PROTECTION.
          Autori: ȘERBAN DIACONESCU.


2.  LAESIO ENORMIS, CODUL CIVIL AUSTRIAC ŞI O AFACERE DE FAMILIE / LAESIO ENORMIS, THE AUSTRIAN CIVIL CODE AND A FAMILY BUSSINESS.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


3.  PERSPECTIVES COMPARATIVES SUR L’ACCORD DE PRÉFÉRENCE ET SUR L’ACTION INTERROGATIVE EN DROIT CIVIL FRANÇAIS ET ROUMAIN / COMPARATIVE PERSPECTIVES ON THE FIRST REFUSAL AGREEMENT AND ON THE INTEROGATIVE COMPLAINT UNDER THE FRENCH AND ROUMANIAN LAW.
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


4.  INTERPRETARE VERSUS CONSTRUCȚIE ÎN DREPTUL PENAL / INTERPRETATION VERSUS CONSTRUCTION IN CRIMINAL LAW.
          Autori: CRISTINA TOMULEȚ.


5.  CAROL I OF ROMANIA - A LORD/KING WHO REIGNED AND RULED. THE FORMULA OF THE DUALIST PARLIAMENTARY REGIME TRANSPLANTED IN 1866.
          Autori: RĂZVAN COSMIN ROGHINĂ.


6.  A BRIEF OVERVIEW ON THE HISTORICAL BEGINNINGS OF HEALTH LAW IN THE BROADER CONTEXT OF PRIVATE LAW.
          Autori: MARIUS FLOARE.


7.  INCRIMINAREA FAPTELOR DE CORUPERE A ALEGĂTORILOR ȘI ALTOR INFRACȚIUNI ELECTORALE ÎN AUSTRIA. ASPECTE DE DREPT COMPARAT / INCRIMINATION OF ELECTORAL CORRUPTION AND OTHER VARIETIES OF THE ELECTORAL FRAUD IN AUSTRIA. COMPARATIVE LAW PERSPECTIVES.
          Autori: STELA BOTNARU, GHENATIE TANAS.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă