Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2019  
         
  Articol:   INCRIMINAREA FAPTELOR DE CORUPERE A ALEGĂTORILOR ȘI ALTOR INFRACȚIUNI ELECTORALE ÎN AUSTRIA. ASPECTE DE DREPT COMPARAT / INCRIMINATION OF ELECTORAL CORRUPTION AND OTHER VARIETIES OF THE ELECTORAL FRAUD IN AUSTRIA. COMPARATIVE LAW PERSPECTIVES.

Autori:  STELA BOTNARU, GHENATIE TANAS.
 
       
         
  Rezumat:  În articol este prezentată o succintă analiză a legislației penale a Austriei, în ceea ce privește incriminarea faptei de corupere a alegătorilor și altor infracțiuni electorale precum împied
DOI: 10.24193/SUBBiur.64(2019).4.7

Published Online: 2019-12-31
Published Print: 2019-12-31
pp. 169-181
VIEW PDF: PDF

icarea exercitării drepturilor electorale, fraudarea votului, violarea confidențialității votului ș.a. Actualitatea temei cercetate reiese din necesitatea consolidării proceselor democratice, în special a celor legate de procesul alegerilor. Infracțiunile comise în domeniul electoral aduc atingerea nemijlocită democrației reprezentative din cadrul unui stat. Respectiv, cu cât mai dezvoltat este cadrul legal în domeniul infracțiunilor din sfera electorală, cu atât mai protejată poate fi considerată ordinea de drept a acestei țări. Problema respectivă este abordată sub mai multe aspecte, analizând infracțiunile prevăzute de legea penală austriacă și pedepsele prevăzute pentru comiterea acestora. Însă, pentru ca analiza să fie una completă, s-a abordat și aspectul comparativ prin prisma legislației penale germane.

Cuvinte-cheie: coruperea alegătorilor, infracțiuni electorale, Codul penal austriac, legislația penală germană, democrația reprezentativă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă