STUDIA PHILOLOGIA

Condiții de publicare

Profil tematic

Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia  publică articole, studii, interviuri și recenzii din arii și (sub)domenii variate precum: studii literare, istorie și teorie literară, literatură comparată, studii culturale, studii de gen, digital humanities, environmental studies, studii de lingvistică teoretică și aplicată, semiotică, pragmatică, traductologie, didactica limbilor străine, propunându-și să respecte și să cultive în fiecare caz standardele unei cercetări de excelență.
Revista devine astfel o umbrelă largă pentru o comunitate de cercetători care tind să răspundă și să se racordeze rapid cu dezvoltările internaționale din domeniile lor de interes. Deschisă deopotrivă tinerilor (doctoranzi sau chiar masteranzi) cât și autorilor recunoscuți, Studia Philologia reflectă diversitatea și calitatea școlii filologice clujene.

Primirea articolelor

Articolele se trimit prin e-mail, la adresa philologia.studia @ ubbcluj.ro, cu respectarea termenelor de primire pentru fiecare număr, precizate mai jos. În cazul în care apelurile pentru secțiunile tematice stabilesc termene sau proceduri diferite, autorii interesați să contribuie vor respecta prevederile acestora. Lucrările care nu respectă recomandările specificate în documentul Instrucțiuni-pentru-autori RO / EN) vor fi retrimise autorului pentru operarea corecturilor necesare.

Manuscrisele pot fi trimise spre publicare în secțiunea Varia pe întreg parcursul anului. În eventualitatea în care, în urma procesului de peer review, versiunea revizuită a unui manuscris nu sosește la redacție în timp util pentru includerea sa în volumul pentru care a fost propus inițial, acesta poate fi publicat într-un număr viitor.

Toate articolele primite vor trece printr-o evaluare inițială făcută de către editori. Comitetul editorial va respinge acele lucrări care nu ating nivelul de calitate necesar pentru o revistă ştiinţifică. Pentru secțiunile tematice, această primă selecție se va face împreună cu coordonatorii acestora. Rezultatul acestei prime evaluări îi va fi comunicat autorului în maximum 30 de zile de la trimiterea articolului. Articolele selectate vor intra în procesul de evaluare colegială dublu anonimă (pentru detalii, vezi secțiunea PROCESUL DE EVALUARE). Decizia de publicare se ia în conformitate cu prevederile relevante stipulate în Declarația de etică și malpraxis.

În cazul materialelor propuse spre publicare într-unul dintre grupajele tematice ale revistei, perioada estimată a procesului de evaluare, de la momentul primirii articolului în redacție până la momentul publicării, este cuprinsă între 3 și 6 luni. Pentru secțiunea Varia, perioada estimată se poate extinde până la 9 luni.

Apariții

Revista apare trimestrial (în lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie).
Depunerea articolelor pentru Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia este programată după cum urmează:
- 1 noiembrie pentru numărul 1,
- 1 februarie pentru numărul 2,
- 1 mai pentru numărul 3,
- 1 august pentru numărul 4.

Informații referitoare la drepturi de autor

1. Prin acordul de a publica în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia, autorul acordă revistei dreptul de a:
• publica, republica, transmite, vinde și distribui articolul publicat, parțial sau integral, în ediții digitale sau tipărite, prin toate canalele de distribuire utilizate de revistă în prezent sau disponibile în viitor,
• depune copii ale articolului publicat în arhiva revistei (în format electronic sau tipărit) și în arhivele terților autorizați de revistă.

2. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia va fi menționată și citată ca prim suport de publicare a articolului în cazul în care autorul decide să:
• reproducă, transmită, disemineze articolul publicat, integral sau parțial,
• includă articolul publicat într-o teză sau dizertație, integral sau parțial,
• extindă articolul publicat într-o carte sau să îl includă într-un volum viitor al autorului, integral sau parțial
• traducă articolul publicat și să publice traducerea altundeva,
• prezinte articolul și să disemineze copii ale acestuia la conferințe sau alte întruniri profesionale.

3. Autorul are dreptul să utilizeze articolul publicat, după cum urmează:
• să multiplice articolul pentru uz personal sau profesional,
• să distribuie copii ale articolului publicat colegilor, pentru uzul personal sau professional al acestora,
• să păstreze și să fructifice drepturile de brevet și alte drepturi similar ce decurg din conținutul articolului publicat.
Autorul nu are nevoie de permisiunea expresă a revistei pentru niciuna dintre situațiile detaliate la secțiunile 2 și 3.

4. Autorul nu poate republica articolul, integral sau parțial, în niciun alt jurnal sau volum de conferință. Versiunile traduse pot fi publicate doar cu respectarea prevederilor relevante de la secțiunea 2.

Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia nu va plăti nicio taxă autorului pentru transferul de drepturi de autor asupra articolului publicat.

Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia
nu percepe nicio taxă de publicare autorului.

Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia nu oferă spațiu pentru publicitate.