STUDIA PHILOLOGIA
 
PROCESUL DE EVALUARE
   
         
  LISTA EVALUATORILOR SUBB 2021      
  LISTA EVALUATORILOR SUBB 2022    
       
  FORMULAR DE EVALUARE RO / EN    
       
     
       
       
 

Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia a adoptat sistemul evaluării colegiale dublu anonime. Coordonatorul împreună cu redactorul responsabil/redacția asigură o primă selecție a articolelor propuse în funcție de relevanța acestora și de adecvarea la tematica numărului. Propunerile care trec de acest prim filtru intră în procesul de evaluare colegială dublu anonimă. De regulă, acest proces implică evaluarea anonimă a fiecărui articol de către 2 specialiști în domeniu, proveniți  din afara instituției în care activează autorul articolului și, preferabil, din afara Universității Babeș-Bolyai.

Evaluarea articolelor se realizează:

- prin comentarii elaborate asupra textului, ce permit referenților să-și exprime liber și constructiv sugestiile, criticile și aprecierile,

- prin completarea unui formular de evaluare ce vizează următoarele dimensiuni:

• claritatea titlului și corespondența acestuia în raport cu conținutul,
• modul în care rezumatul surprinde conținutul articolului,
• relevanța secțiunii introductive pentru domeniul specific al articolului și articularea clară a tezei,
• poziționarea articolului în aria teoretică/critică imediată,
• prezentarea coerentă a metodologiei utilizate și argumentarea alegerii făcute în acest sens,
• originalitatea contribuției științifice a lucrării,
• modul în care concluziile sintetizează linia argumentativă și reliefează implicațiile studiului,
• adecvarea articolului la cercetarea actuală,
• introducerea corectă a referințelor,
• aprecierea calității surselor folosite,
• aprecierea nivelului discursului academic și a corectitudinii exprimării.

Decizia referenților se materializează în una dintre cele trei posibile recomandări, respectiv: acceptare în forma inițială, acceptare condiționată (schimbări minore/ moderate/ majore la nivel de formă, stil și/sau conținut), respingere. În eventualitatea unei discrepanțe semnificative între recomandările celor doi recenzenți, se apelează la un al treilea specialist pentru consolidarea verdictului de publicare sau respingere.