Studia Musica
STUDIA MUSICA
ISSN (online) 2065-9628

ISSN (print): 1844-4369
ISSN (online): 2065-9628
ISSN-L: 1844-4369

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License

 

DECLARATIE DE
ETICĂ ŞI MALPRAXIS

 

 

New indexing:

   
   
 
 
Incepand cu volumele din 2017, Studia UBB Musica a fost selectata pentru indexarea in Emerging Sources Citation, Clarivate Analytics Products and Services
 
   
   
 

Arhiva STUDIA UNIVERSITATIS [numere, cuprins, rezumate]

   
 
   
   
  Factor Impact,
International Scientific Indexing

   
 
   
   
  INSTRUCTIUNI
PENTRU AUTORI

   
 
   
   
  PROCESUL DE RECENZARE
   
 
   
   
  Condiţii de publicare
   
 
   
   
  Depozit Legal
  &
  Lista de Biblioteci -
BCU Schimb International
   
 

 

Seria STUDIA MUSICA

REDACTIA: Str. Horea nr. 7, 400007 Cluj-Napoca, Romania,
Tel.:  +40-264-590723
Contact: gabriela.coca.66@gmail.com

 

Pagina web proprie STUDIA MUSICA

http://studia.ubbcluj.ro/serii/musica/

 

 

Date privind STUDIA MUSICA

ISSN (print): 1844-4369
ISSN (online): 2065-9628
ISSN-L: 1844-4369
Subiect: Revistă de muzicologie
Text în: engleză, franceză, germană;
Rezumat şi Cuvinte-cheie in engleză
Anul primei apariţii: 2008
Periodicitate: semestrială (Iunie, Decembrie)
Tipul publicaţiei: ştiinţifică / academică
Editor:
Gabriela COCA, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Email: gabriela.coca.66@gmail.com

 

 

 

 

Consiliul redacţional STUDIA MUSICA


REFERENTI
:

Acad. Dr. István ALMÁSI, Cercetător științific, Cluj-Napoca, România, membru al Academiei Maghiare de Arte - Budapesta, Ungaria
Univ. Prof. Dr. István ANGI, Academia Națională de Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca, România
Univ. Prof. Dr. Gabriel BANCIU, Academia Națională de Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca, România
Univ. Prof. Dr. Habil. Stela DRĂGULIN, Universitatea Transilvania din Brașov, România
Univ. Prof. Dr. Habil. Noémi MACZELKA DLA, Pianist, șef al Institutului de Arte și al Departamentului de educație muzicală, Universitatea din Szeged, Facultatea de Educație „Juhász Gyula”, Ungaria
College Prof. Dr. Péter ORDASI, Universitatea din Debrecen, Facultatea de Muzică, Ungaria
Univ. Prof. Dr. Pavel PUŞCAŞ, Academia Națională de Muzică „Gh.Dima”, Cluj-Napoca, România
Prof. Univ. Dr.; Dr. H.C. Valentina SANDU-DEDIU, Universitatea Națională de Muzică București, România
Ph. Dr. Habil. Elena Maria ȘORBAN, cercetător științific gr. I, Academia Națională de Muzică ”Gh. Dima”, Cluj-Napoca, România
Acad. Univ. Prof. Dr. Eduard TERÉNYI, Academia Națională de Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca, România,
membru al Academiei Maghiare de Arte - Budapesta, Ungaria
Acad. College Associate Prof. Dr. Péter TÓTH, DLA, Universitatea din Szeged, decanul Facultății de Arte Muzicale, Ungaria, membru al Academiei Maghiare de Arte - Budapesta, Ungaria


REDACTOR-SEF:

Conf. Univ. Dr. Gabriela COCA, Universitatea Babeş-Bolyai, Departmentul de Pedagogie Muzicală al Facultății de Teologie Refomată, Cluj-Napoca, România


COMITET EDITORIAL:

Associate Prof. Dr. Éva PÉTER, Universitatea Babeş-Bolyai, Departmentul de Pedagogie Muzicală al Facultății de Teologie Refomată, Cluj-Napoca, România
Lecturer Prof. Dr. Miklós FEKETE, Universitatea Babeş-Bolyai, Departmentul de Pedagogie Muzicală al Facultății de Teologie Refomată, Cluj-Napoca, România
Lecturer Prof. Dr. Noémi MIKLÓS, Universitatea Babeş-Bolyai, Departmentul de Pedagogie Muzicală al Facultății de Teologie Refomată, Cluj-Napoca, România
Lecturer Prof. Dr. Emese SÓFALVI, Universitatea Babeş-Bolyai, Departmentul de Pedagogie Muzicală al Facultății de Teologie Refomată, Cluj-Napoca, România

 

1200