STUDIA MUSICA
   
     
 

SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA MUSICA

Scopul pe care şi-l propune revista este acela de a oferi muzicologilor din ţară şi din străinătate posibilitatea de a-şi publica studiile într-un cadru de specialitate organizat şi de înaltă ţinută profesională, în limbi de largă circulaţie internaţională, şi de a alinia publicaţiile muzicologice autohtone la nivel european, şi internaţional.

Tocmai pentru a putea satisface cerinţele unui nivel european, publicăm studii doar în limbi de largă circulaţie internaţională, şi anume: engleză, germană, franceză.

 

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Musica

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se vor trimite doar în format electronic, la adresa: gabriela.coca.66@gmail.com,
respectand termenul de predare anunţat şi formatul revistei [INSTRUCTIONS TO AUTHORS].

Limba: engleză
Taxe de publicare: Fara taxe

În măsura în care sunteţi interesat, vă acceptăm cu plăcere colaborarea editându-vă studiile într-un format elegant şi de calitate. Având în vedere că promovăm revista şi în străinătate, limbile de publicaţie sunt: engleză, franceză şi germană, cu corectura textului gata făcută, şi cu menţionarea numelui traducătorului. Acceptăm studii cu orice tematică muzicală. Autorii sunt responsabili pentru traducerea inteligibilă a manuscriselor în limbile engleză britanică sau americană, germană sau franceză, şi pentru acurateţea ştiinţifică.

Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către referenţi. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare semestrial, în lunile iunie şi decembrie.

Aici găsiţi rezumatul fiecărui număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Musica apărut. Articolele se regăsesc online şi pe platforma Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com.

Studia UBB Musica este indexată si în RILM abstracts of music literature. Conținutul său full-text este disponibil în format electronic, cu text integral, în RILM abstracts of music literature. Dacă doriți să descărcați materiale, vă rugăm să accesați linkul:
http://www.rilm.org/aboutUs/downloads.php.


Depunerea articolelor pentru Studia UBB Musica este programată după cum urmează:

- pentru nr. 1 termenul de primire al studiile este 15 martie.
- pentru  nr. 2 primim studiile până în data de 15 septembrie.

Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Musica, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: autorii pot folosi materialul oricum doresc, atâta timp cât acesta corespunde termenilor NC ND ai licenței. Autorii au toate drepturile de reutilizare conform licenței de mai jos.

Licențiat sub o licență internațională  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.