Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2016  
         
         
   
1.  TRADUCEREA ROMANELOR IN ROMANIA: EPOCA REALISMULUI SOCIALIST. DE LA CENTRU IDEOLOGIC LA MARGINI GEOGRAFICE / TRANSLATING NOVELS IN ROMANIA: THE AGE OF SOCIALIST REALISM. FROM AN IDEOLOGICAL CENTER TO GEOGRAPHICAL MARGINS.
          Autori: ŞTEFAN BAGHIU.


2.  A CONTRE-POIL. UN ALTFEL DE LECTURĂ A LUI FRANCO MORETTI (ȘI CÎTEVA DETALII PENTRU O ISTORIE A POEZIEI ROMÂNEȘTI) / A CONTRE-POIL. UN’ALTRA LETTURA DI FRANCO MORETTI (E QUALCHE DETTAGLIO PER UNA STORIA DELLA POESIA ROMENA).
          Autori: IOANA BOT.


3.  AVENTURILE CANONICE ALE UNUI GEN POPULAR. VALORIZARI ESTETICE ALE MELODRAMEI LA O. PAMUK ȘI J. BARNES / CANONICAL ADVENTURES OF A POPULAR GENRE. AESTHETIC REVISITING OF MELODRAMA WITH O. PAMUK AND J. BARNES.
          Autori: OANA FOTACHE.


4.  BARTHES, MORETTI ȘI INDEFINIBILUL „BURGHEZ”. NOTE ASUPRA A DOI „INTELECTUALI CRITICI” / BARTHES, MORETTI ET L’INNOMMABLE « BOURGEOIS ». REMARQUES SUR DEUX « INTELLECTUELS CRITIQUES ».
          Autori: ALEXANDRU MATEI.


5.  BURGHEZUL ÎNTRE FAPT ȘI FANTEZIE: CALCULUL UTILITARIAN ȘI PERICOLELE SALE ÎN TIMPURI GRELE / THE BOURGEOIS BETWEEN FACT AND FANCY: UTILITARIAN CALCULUS AND ITS PITFALLS IN HARD TIMES.
          Autori: OCTAVIAN MORE.


6.  CEL MAI RECENT MORETTI / THE LATEST MORETTI.
          Autori: MIHAELA MUDURE.


7.  DESPRE ‘SERIOZITATEA’ PROZEI MODERNE TIMPURII ENGLEZEȘTI / ON THE ‘SERIOUSNESS’ OF EARLY MODERN ENGLISH FICTION.
          Autori: AMELIA PRECUP.


8.  PLANETA LITERATURII: METODA NEOPERSPECTIVISTĂ A LUI FRANCO MORETTI / THE PLANET OF LITERATURE: FRANCO MORETTI’S NEO-PERSPECTIVIST METHOD.
          Autori: CĂLIN TEUTIŞAN.


9.  JULIA LUI JULIE - UN EXEMPLU DE APROPRIERE CULTURALA / JULIE’S JULIA - A CASE OF CULTURAL APPROPRIATION.
          Autori: RALUCA LUCIA CÎMPEAN.


10.  O ABORDARE PSIHANALITICĂ A CONSTRUCȚIEI SINELUI FEMININ LA CAROL SHIELDS ȘI ALICE MUNRO / A PSYCHOANALYTICAL APPROACH TO THE CONSTRUCTION OF FEMALE SELF WITH CAROL SHIELDS AND ALICE MUNRO.
          Autori: CRISTINA NICOLAESCU.


11.  CALIBAN: IDEOLOGIE VERSUS IRONIE / CALIBAN: IDEOLOGY MEETS IRONY.
          Autori: ADRIAN PAPAHAGI.


12.  SINELE FICTIONAL, SINELE AUTOBIOGRAFIC SI SINELE ESTETIC. PERFORMAND DISCURSUL LA PERSOANA INTAI / THE FICTIONAL, THE AUTOBIOGRAPHICAL AND THE AESTHETIC SELF: PERFORMING FIRST-PERSON DISCOURSE.
          Autori: LAURA PAVEL.


13.  LUMEA DE LA CAPĂT: O POVESTE FAMILIARĂ A PENELOPEI MODERNE / THE WORLD ANEW: A FAMILIAR STORY OF MODERN PENELOPE.
          Autori: ANCA PEIU.


14.  RAȚIUNE ȘI SIMȚIRE DE JANE AUSTEN CA EXEMPLU DE TEXT ILUMINIST / JANE AUSTEN’S SENSE AND SENSIBILITY AS A CLASSIC EXAMPLE OF AN ENLIGHTENMENT TEXT.
          Autori: ROSEMARY TOWNSEND.


15.  MIRCEA ELIADE ȘI „INSUFICIENȚA LITERATURII” / MIRCEA ELIADE AND THE “INSUFFICIENCY OF LITERATURE”.
          Autori: MAGDA WÄCHTER.


16.  RECENZIE - IOANA MOHOR-IVAN, ENGLISH LITERATURE IN THE 17TH AND 18TH CENTURIES. TEXTS, CONTEXTS AND CRITICAL READINGS, GALATI UNIVERSITY PRESS, 2011, 181 P..
          Autori: CARMEN BORBELY.


17.  RECENZIE - VOICHITA-MARIA SASU, NOUVELLES LECTURES QUEBECOISES, CLUJ-NAPOCA (ROUMANIE), ÉDITIONS ŞCOALA ARDELEANA, 2014, 314 P..
          Autori: SIMONA JIȘA.


18.  RECENZIE - CAMELIA ELIAS, IN CITE. EPISTEMOLOGIES OF CREATIVE WRITING. EYE CORNER PRESS, 2013, 308 P..
          Autori: OCTAVIAN MORE.


19.  RECENZIE - OSTRAVA JOURNAL OF ENGLISH PHILOLOGY, FILOZOFICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ VOL. 5, NO. 2, 2013, 164 P..
          Autori: AMELIA PRECUP.


20.  RECENZIE - ADRIAN RADU, PERCEPTIONS OF VICTORIAN LITERATURE, CLUJ-NAPOCA, CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, 2014, 240 P..
          Autori: ALINA DANIELA SUCIU.


21.  RECENZIE - MIHAELA URSA, EROTICON: TRATAT DESPRE FICŢIUNE AMOROASĂ [EROTICON: A TREATISE ON AMOROUS FICTION], BUCUREŞTI: CARTEA ROMÂNEASCĂ, 2012, 212P..
          Autori: MARIAN SUCIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă