Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.2 din 2003  
         
         
   
1.  CRÂMPEIE DIN ACTIVITATEA PROF. UNIV. DR. GRIGOR P. POP, LA 70 DE ANI DE VIAŢĂ.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ.


2.  VÂRSTA POPULAŢIEI LA BORDURA MUNŢII APUSENI-DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI (SECTORUL SOMEŞUL MIC-AMPOI) .
          Autori: ALINA MUREŞAN.


3.  ADAPTABILITATEA UNOR TEORII ALE MIGRAŢIEI RURAL-URBAN LA SOCIETATEA DIN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ ÎN ZONA BISTRIŢA .
          Autori: J. BENEDEK.


4.  ANALIZA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A RESURSELOR ŞI CERINŢELE DE APĂ ÎN ROMÂNIA (1989-2001) .
          Autori: C. BODEA.


5.  PROBLEME ALE RESTRUCTURĂRII INDUSTRIEI ÎN MUNICIPIUL ZALĂU .
          Autori: C. CIUREAN.


6.  PROBLEMA SĂRĂCIEI ÎN RURALUL DIN ROMÂNIA. ABORDARE ASUPRA DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN CARPAŢI.
          Autori: D. TURNOCK.


7.  INIŢIATIVE DE COOPERĂRI EUROREGIONALE ÎN MACROREGIUNEA SUD-PANONICĂ .
          Autori: GOLOBICS PAL, MERZA PÉTER.


8.  GEOSITURI CRITICE: CÂMPURI DE ALUNECĂRI-AŞEZĂRI RURALE .
          Autori: MARIA HOSU.


9.  PREPROCESAREA MODELELOR DE ELEVAŢIE DIGITALĂ PRIN METODA AVENUE.
          Autori: A.M. IMBROANE, A.T. CODILEAN.


10.  FACTORI ANTROPICI DE RISC ASUPRA FERTILITĂŢII CUVERTURII EDAFICE ŞI A DINAMICII GEOMORFOSISTEMELOR DIN BAZINUL INFERIOR AL ARIEŞULUI.
          Autori: IOAN-AUREL IRIMUȘ, V. SURDEANU.


11.  REALIZAREA HĂRŢILOR BATIMETRICE PE CALCULATOR. MODELUL LACUL ROŞU.
          Autori: G. PANDI, ZS. MAGYARI.


12.  ORIGINEA ŞI MEDIUL SEDIMENTAR AL UNEI SECVENŢE SUPRA-ALUVIALE DIN CUATERNARUL TÂRZIU (TERASA A TREIA, RÂUL SOMEŞ, FLOREŞTI).
          Autori: FL. PENDEA, A.S. BĂDĂRĂU.


13.  PROFESORUL GRIGOR POP LA ŞAPTE DECENII DE VIAŢĂ.
          Autori: P. COCEAN.


14.  FORME DE ORGANIZARE SOCIAL-POLITICĂ ŞI ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ALE JUDEŢULUI CLUJ.
          Autori: GRIGOR P. POP.


15.  RISCURI GEOGRAFICE LA NIVELUL DEPRESIUNII ZALĂULUI.
          Autori: C.C. POP, L. BLAGA.


16.  REGIUNEA DE NORD-VEST A ROMÂNIEI – ENTITATE SISTEMICĂ DE PROGRAM .
          Autori: RADU COCEAN, P. COCEAN.


17.  CULOARUL TIMIŞ-CERNA – UNITATE GEOSISTEMICĂ.
          Autori: RIBANA LINC, C. FILIMON, M. VLAICU.


18.  STRUCTURA FUNCŢIONALĂ A PĂDURILOR DIN GRUPA CENTRALĂ A CARPAŢILOR ORIENTALI .
          Autori: T. UJVÁROSI.


19.  CORELAŢII ÎNTRE STRATELE DE ARGILĂ ŞI PROCESELE GEOMORFOLOGICE DIN ROMÂNIA .
          Autori: I. MAC, L. BUZILĂ.


20.  PROF. UNIV. DR. UJVARI IOSIF LA 75 DE ANI.
          Autori: G. PANDI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă