Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.2 din 2005  
         
         
   
1.  TRĂSĂTURILE SPAŢIULUI MENTAL NĂSĂUDEAN.
          Autori: P. COCEAN, OANA-RAMONA ILOVAN.


2.  CÂTEVA REMARCI ASUPRA FALIILOR ACTIVE.
          Autori: D. CASTALDINI, DORINA CAMELIA ILIEŞ.


3.  CARACTERISTICI ALE FENOMENULUI DE CEAŢĂ ÎN MUNŢII BIHOR ŞI VLĂDEASA.
          Autori: O. GACEU.


4.  CARACTERISTICI CLIMATICE ALE MUNŢILOR ZĂRANDULUI.
          Autori: R. RUSU, F. RUS, ADINA-ELIZA CROITORU.


5.  CHIMISMUL APEI RÂURILOR DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL TÂRNAVEI .
          Autori: V. SOROCOVSCHI, MELINDA VIGH.


6.  ARII ŞI UNITĂŢI ENVIRONMENTALE ÎN CULOARUL TÂRNAVEI MARI (SECTORUL VÂNĂTORI-MICĂSASA).
          Autori: I. FERENCIK.


7.  DINAMICA VEGETAŢIEI LA PUY DE PARIOU (MASIVUL FRANCEZ CENTRAL), ÎNTRE 1974 ŞI 1999 / DYNAMIQUE DE LA VEGETATION SUR LE PUY DE PARIOU (MASSIF CENTRAL FRANCAIS) ENTRE 1974 ET 1999.
          Autori: O. POP.


8.  INFLUENŢA FACTORILOR ANTROPICI DE RISC ASUPRA PARAMETRILOR FERTILITĂŢII SOLURILOR ÎN BAZINUL INFERIOR AL ARIEŞULUI.
          Autori: M. ONCU, R. MIHĂESCU, I. FODOREAN.


9.  ETAJELE DE VEGETAŢIE, FORMAŢIUNILE FORESTIERE ŞI TIPURILE DE PĂDURE DIN GRUPA CENTRALĂ A CARPAŢILOR ORIENTALI .
          Autori: T. UJVÁROSI, LUJZA UJVÁROSI.


10.  ASPECTE CRITICE ÎN SISTEMUL GEOGRAFIC AL ŢĂRII MOŢILOR.
          Autori: C. N. BOŢAN.


11.  SOCIETĂŢI COMERCIALE COOPERATISTE ALE POPULAŢIEI INUIT. ETAPA DE FORMARE ŞI CONSOLIDARE 1959-1971.
          Autori: MARK J. OKRANT, CRAIG TUFTS.


12.  IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE GIS MOBIL. APLICAŢIE ÎN UTILIZAREA TERENURILOR .
          Autori: L. BUCUR.


13.  PROCESUL DE SUBURBANIZARE DIN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ ZONA SUBURBANĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ.
          Autori: J. BENEDEK, P. BAGOLY.


14.  EVOLUŢIA SISTEMULUI DE AŞEZĂRI DIN ŢARA LĂPUŞULUI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX ŞI ÎN SECOLUL XX.
          Autori: ŞT. DEZSI.


15.  TURISMUL RURAL – ASPECTE TEORETICE ŞI CONCEPTUALE .
          Autori: NICOLAE CIANGĂ, ŞT. DEZSI.


16.  STUDIUL GEOGRAFIC ASUPRA MAGISTRALEI FEROVIARE 4, SECTORUL BRAŞOV-DEDA .
          Autori: .


17.  ZONELE REZIDENŢIALE ALE ORAŞULUI CLUJ-NAPOCA, PRECUM ŞI EVOLUŢIA RECENTĂ A PIEŢEI IMOBILIARE / LES ZONES RESIDENTIELLES DE CLUJ-NAPOCA ET L’EVOLUTION RECENTE DU MARCHE IMMOBILIER.
          Autori: CS. M. KOVÁCS.


18.  RECENZII: IRINA BRÂNDUŞA UNGUREANU (2005), GEOGRAFIA MEDIULUI .
          Autori: GRIGOR P. POP.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă