Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
         
   
1.  PROF. UNIV. DR. POMPEI COCEAN, LA 60 DE ANI DE SUSŢINUTĂ ŞI BOGATĂ ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ PE TĂRÂMUL GEOGRAFIEI ROMÂNEŞTI.
          Autori: GRIGOR P. POP.


2.  PROF. UNIV. DR. VICTOR SOROCOVSCHI LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 70 DE ANI.
          Autori: .


3.  ANALIZA GRADELOR-ZI DE CREŞTERE ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI, ROMÂNIA.
          Autori: D. WEINDORF, H. CACOVEAN, T. RUSU.


4.  EFECTELE NEGATIVE ALE VULCANILOR NOROIOŞI ASUPRA SOCIETĂŢII UMANE ŞI AL MEDIULUI CONSTRUIT.
          Autori: ANDREA GÁL.


5.  SCHIMBĂRI CLIMATICE NEOGENE ÎN BAZINUL INTRACARPATIC.
          Autori: G. PANDI.


6.  METODOLOGIA DE INVESTIGARE A SEDIMENTELOR PIEMONTANE. STUDIU DE CAZ.
          Autori: ŞT. BILAŞCO.


7.  VARIABILITATEA DIURNĂ A CANTITĂŢILOR DE APĂ CĂZUTE ÎN TIMPUL PLOILOR SEMNIFICATIVE, ÎN PARTEA DE NORD-VEST A ROMÂNIEI.
          Autori: T. TUDOSE, FL. MOLDOVAN.


8.  ELEMENTE PROTEJATE ÎN REZERVAŢIA NATURALĂ TIŞIŢA.
          Autori: GABRIELA ADINA LAZĂR.


9.  “SĂ CĂLĂTORIM ÎN LUME!” - EXCURSII GEOGRAFICE ŞCOLARE.
          Autori: .


10.  GRADUL DE REALIZARE A BAZINELOR HIDROGRAFICE DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI.
          Autori: GH. ROŞIAN, R. RUSU.


11.  ASPECTE CU PRIVIRE LA COLMATAREA ŞI DINAMICA CUVETEI LACULUI DE BARAJ VÂRŞOLŢ (RÂUL CRASNA).
          Autori: GH. ŞERBAN.


12.  VALORIFICAREA ENERGIEI GEOTERMALE ÎN AREALUL LOCALITĂŢII LIVADA, JUDEŢUL BIHOR.
          Autori: .


13.  ASPECTE PRIVIND ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA POPULAŢIEI ŞI AŞEZĂRILOR DIN DEPRESIUNEA ÎNTORSURA BUZĂULUI.
          Autori: .


14.  STRUCTURA ŞI CALITATEA FACTORULUI UMAN ÎN CADRUL REGIUNILOR DE DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA.
          Autori: V. SURD, B. N. PĂCURAR.


15.  INTEGRAREA MOSCOVEI ÎN SISTEMUL ORAŞELOR GLOBALE.
          Autori: .


16.  SITUAŢIA INTERNAŢIONALĂ A UNGARIEI ŞI POZIŢIA MEZO-REGIUNILOR SALE DIN PUNCT DE VEDERE AL DEZVOLTĂRII GLOBALE ŞI COMPTETITIVITĂŢII (1996-2007).
          Autori: .


17.  DESPRE DINAMICA RECENTĂ A INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA.
          Autori: I. IANOŞ.


18.  ROMÂNIA. ALEGERILE PREZIDENŢIALE DIN ANUL 2009. TURUL ÎNTÂI (22 NOIEMBRIE) ŞI TURUL DOI (6 DECEMBRIE).
          Autori: GRIGOR P. POP.


19.  FRONTIERA – DEFININD ARIA DE INFLUENŢĂ URBANĂ.
          Autori: V. SURD, B. N. PĂCURAR.


20.  EFECTUL DE BARIERĂ A DUNĂRII ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ. STUDIU DE CAZ: REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST OLTENIA.
          Autori: V. ZOTIC.


21.  DISFUNCŢIILE ENVIRONMENTALE ŞI REECHILIBRAREA GEOECOLOGICĂ A SITURILOR MINIERE CU ACTIVITATE SISTATĂ DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ.
          Autori: .


22.  DRUMUL ROMAN IMPERIAL ÎNTRE SUTORU ŞI POROLISSUM. STUDIU CARTOGRAFIC ŞI TOPOGRAFIC.
          Autori: F. FODOREAN, I. FODOREAN.


23.  METODOLOGIA DE EVALUARE A POTENŢIALULUI DE ATRACTIVITATE GENERAT DE CASCADE CA OBIECTIVE TURISTICE.
          Autori: .


24.  RESURSE ANTROPICE ŞI NATURALE ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN ARIA MORFO-HIDROGRAFICĂ GURGHIU.
          Autori: IOAN-AUREL IRIMUȘ.


25.  RESURSELE HIDROGRAFICE DIN ŢARA LĂPUŞULUI-ROLUL ÎN INDIVIDUALIZAREA SISTEMULUI DE AŞEZĂRI ŞI MODALITĂŢI SPECIFICE DE VALORIFICARE.
          Autori: ŞT. DEZSI.


26.  INFLUENŢA OFERTEI TURISTICE ASUPRA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN JUDEŢUL SĂLAJ.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ, ŞT. DEZSI, C.C. POP.


27.  PREDICŢIILE WTO CU PRIVIRE LA TENDINŢELE DE EVOLUŢIE A FORMELOR DE TURISM.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


28.  INFRASTRUCTURA DE CAZARE ÎN MUNŢII TRASCĂU – PENSIUNILE TURISTICE.
          Autori: GABRIELA COCEAN.


29.  COMPONENTA EDUCAŢIONALĂ ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ - SITUAŢIA EXISTENTĂ, DISFUNCŢIONALITĂŢI ŞI ELEMENTE DE STRATEGIE.
          Autori: C. N. BOŢAN.


30.  UN PRODUS AL TURISMULUI CULTURAL – CELE MAI IMPORTANTE RUTE TEMATICE ÎN ROMÂNIA.
          Autori: .


31.  RECENZII: CĂLIN CORNEL POP (2010), GEOGRAFIE JURIDICĂ. LEGISLAŢIE ŞI TERMINOLOGIE ÎN TURISM – ACCEPŢII INTERNE ŞI COMUNITARE.
          Autori: .


32.  RECENZII: PĂULEANU, DOINA – „CONSTANŢA 1878-1928. SPECTACOLUL MODERNITĂŢII TÂRZII”.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă