Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
         
   
1.  EVALUAREA HAZARDELOR GEOMORFOLOGICE DIN ARIA SATULUI MEDIEVAL RIOLA (APENNINII BOLOGNEZI, NORDUL ITALIEI).
          Autori: D. CASTALDINI, A. GHINOI, A. MACCAFERRI.


2.  VULNERABILITATEA ARIEI URBANE CLUJ LA PROCESELE GEOMORFOLOGICE CONTEMPORANE.
          Autori: IOAN-AUREL IRIMUȘ, D. PETREA, I. RUS, ANA-MARIA CORPADE.


3.  DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ A CURGERILOR DE DEBRIS CONTEMPORANE ÎN MASIVUL CĂLIMAN (ROMÂNIA) / DISTRIBUTION SPATIALE DES COULEES DE DEBRIS CONTEMPORAINES DANS LE MASSIF DU CĂLIMAN (ROUMANIE).
          Autori: IOAN-AUREL IRIMUȘ, M. GUITTON, O. POP, V. SURDEANU.


4.  CARACTERISTICILE MORFOMETRICE ALE RELIEFULUI DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI.
          Autori: V. SOROCOVSCHI, ŞT. BILAŞCO, CS. HORVÁTH.


5.  VARIAŢIA TEMPERATURILOR DE VARĂ DIN ULTIMUL SECOL, ÎN DEŞERTUL TAKLIMAKAN (CHINA).
          Autori: E. CHONGYI, H. CACOVEAN, H. JIANKANG, W. YONG, X. HONG, Y. TAIBAO, Z. HAIRU.


6.  GRINDINA, HAZARD CLIMATIC ÎN CÂMPIA DE VEST DE LA NORD DE MUREŞ.
          Autori: EUGENIA ŞERBAN, CARMEN SOFIA DRAGOTĂ, T. MAN.


7.  SCHIMBĂRI CALITATIVE ALE APELOR SUBTERANE ÎN ARIILE DE DEZVOLTARE URBANĂ. STUDIU DE CAZ: ACVIFERELE DIN CÂMPIA TEHERANULUI, IRAN.
          Autori: A. KHORSANDI.


8.  VARIABILITATEA DEBITULUI MAXIM ŞI POTENŢIALULUI DE INUNDAŢII DIN BAZINUL RÂULUI TROTUŞ.
          Autori: GIANINA NECULAU (CHIRILĂ), LILIANA ZAHARIA.


9.  SCĂDEREA IMPACTULUI DE MEDIU ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RESURSELOR DE APĂ PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR DE APĂ ŞI CANALIZARE.
          Autori: D. CIATARÂŞ, V.-L. CROITORU, C. NEAMŢU.


10.  CALCULAREA VOLUMULUI DEBITULUI MAXIM INDUS DE PLOILE TORENŢIALE PRIN METODA G.I.S. – SCS-CN. STUDIU DE CAZ: BAZINELE HIDROGRAFICE MICI DIN SUDUL ŞI VESTUL PODIŞULUI SOMEŞAN.
          Autori: ŞT. BILAŞCO.


11.  FORMAREA ŞI UTILIZAREA TERAPEUTICĂ A NĂMOLURILOR LACURILOR SĂRATE DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI.
          Autori: M. ALEXE, GH. ŞERBAN.


12.  TEHNICI SPAŢIALE DE IDENTIFICARE A CLUSTERELOR. APLICAŢII ASUPRA CLUSTERELOR DE SĂRĂCIE DIN PODIŞUL DOBROGEI ŞI LITORALUL MĂRII NEGRE.
          Autori: DIANA DOGARU, IRENA MOCANU.


13.  RISCURILE CARE PLANEAZĂ ASUPRA REZERVAŢIILOR FORESTIERE DIN REGIUNEA TABORA, VESTUL TANZANIEI. CAZURILE REZERVAŢIILOR FORESTIERE RÂUL IGOMBE ŞI SIMBO.
          Autori: A.E. MAJULE, P.Z. YANDA, E.K. SHISHIRA, A.G. MWAKAJE, H. CACOVEAN.


14.  CALITATEA APEI, SEDIMENTELOR ŞI CONCENTRAŢIILE DE METALE GRELE DIN CÂTEVA AREALE DE MANGROVE ERODATE DIN NORDUL GOLFULUI THAI.
          Autori: N. MATSUI.


15.  ASPECTE GEOECOLOGICE ÎN CHEILE TURENILOR.
          Autori: GABRIELA ADINA LAZĂR.


16.  ANALIZA STRUCTURILOR PE SEXE ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ ÎN ŢARA LOVIŞTEI.
          Autori: SIMONA – ELENA BOROGEAN.


17.  FORMELE PRIMARE ŞI ETAPELE DE LOCUIRE DIN DEPRESIUNEA SIBIU.
          Autori: ADRIANA MISACHEVICI.


18.  STRUCTURA DE PORNIRE A DINAMICII SOCIO-SPAŢIALE A ORAŞULUI POST-COMUNIST. OBSERVAŢII ASUPRA A DOUĂ REŞEDINŢE DE JUDEŢ: TÂRGU JIU ŞI RÂMNICU VÂLCEA.
          Autori: SIMONA MĂLĂESCU.


19.  TIPOLOGIA AŞEZĂRILOR DIN JUDEŢUL MUREŞ.
          Autori: R. RUSU, I. FODOREAN.


20.  DE LA AGRICULTURA DE SUBZISTENŢĂ LA AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ ÎN BAZINUL SUPERIOR AL SOMEŞULUI MARE.
          Autori: M. MUREŞIANU, E. SCHUSTER, A. BARTA.


21.  ELEMENTUL EDUCAŢIONAL ÎN ZONA VĂII HÂRTIBACIULUI.
          Autori: C. N. BOŢAN.


22.  ALEGERILE PARLAMENTARE ÎN ROMÂNIA (30 NOIEMBRIE 2008).
          Autori: GRIGOR P. POP.


23.  PEISAJE CULTURALE ÎN DEALURILE CICEULUI (DEALURILE SOMEŞULUI MARE).
          Autori: ILEANA CRISTINA CRĂCIUN.


24.  STRATEGIA DE AMENAJARE – DEZVOLTAREA ŞI VALORIFICAREA TURISTICĂ ÎN REGIUNEA MĂRGINIMEA SIBIULUI (JUDEŢUL SIBIU).
          Autori: NICOLAE CIANGĂ.


25.  TENDINŢE ŞI PREVIZIUNI ÎN TURISMUL INTERNAŢIONAL ÎN PERSPECTIVA ANILOR 2020.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


26.  CARACTERISTICILE LIMBII ENGLEZE PENTRU TURISM.
          Autori: SILVIA IRIMIEA.


27.  BARCELONA. EVENIMENTELE INTERNAŢIONALE ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA STRUCTURII ŞI DEZVOLTĂRII URBANE.
          Autori: XENIA HAVADI.


28.  DIFICULTĂŢI ÎN TRADUCEREA TEXTELOR GEOGRAFICE DIN ROMÂNĂ ÎN ENGLEZĂ.
          Autori: ERCHEDI NICOLETA.


29.  CUVINTE DESPRE ORAŞ.
          Autori: V. ZOTIC.


30.  RECENZII: OANA-RAMONA ILOVAN (2009), ŢARA NĂSĂUDULUI. STUDIU DE GEOGRAFIE REGIONALĂ .
          Autori: GRIGOR P. POP.


31.  RECENZII: M. C. OANCEA, ROZALIA ANA OANCEA, V. BODEA (2009), MONOGRAFIA GEOGRAFICĂ A COMUNEI IGNEŞTI.
          Autori: GRIGOR P. POP.


32.  RECENZII: JURNAL DE RĂZBOI 1916-1917 (JOURNAL DE GUERRE 1916-1917), YVONNE BLONDEL, 2001.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


33.  RECENZII: MUNŢII DIN ROMÂNIA. GHID PENTRU DRUMEŢIE ÎN MUNŢII CARPAŢI DE JAMES ROBERTS.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă