Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
         
   
1.  CUVÂNTUL COORDONATORULUI PROGRAMULUI TEMPUS CARE A PUS BAZELE CREĂRII FACULTĂŢII DE BUSINESS / COLIN LOVE SPEECH, NOTTINGHAM BUSINESS SCHOOL.
          Autori: COLIN LOVE.


2.  CUVÂNTUL PRIMULUI DECAN AL FACULTĂŢII DE BUSINESS.
          Autori: AUREL IOAN GIURGIU.


3.  CUVÂNTUL DECANULUI FACULTĂŢII DE BUSINESS ÎN PERIOADA 2000-2008.
          Autori: PARTENIE DUMBRAVĂ.


4.  CUVÂNTUL ACTUALULUI DECAN AL FACULTĂŢII DE BUSINESS.
          Autori: IOAN CRISTIAN CHIFU.


5.  MARCĂ TURISTICĂ ROMÂNEASCĂ / ROMANIAN TOURIST BRAND.
          Autori: SMARANDA COSMA.


6.  COMPANIILE DE HOTELURI ŞI RELAŢIA LOR CU PIEŢELE DE CAPITAL / THE HOTEL COMPANIES AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE CAPITAL MARKETS.
          Autori: CORNELIA POP.


7.  LOCUL ŞI ROLUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA DIN ROMÂNIA / THE PLACE AND ROLE OF TOURISM IN ROMANIA’S ECONOMY.
          Autori: MAGDALENA VORZSÁK.


8.  CERCETAREA POTENŢIALULUI DE TURISM AL TRANSILVANIEI / RESEARCHING TRANSYLVANIA`S TOURISM POTENTIAL.
          Autori: .


9.  UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE ÎN PIAŢA HOTELIERĂ DIN CLUJ-NAPOCA / THE USE OF INFORMATION SYSTEMS IN HOTEL MARKET OF CLUJ-NAPOCA.
          Autori: ROZALIA VERONICA RUS.


10.  DIFICULĂŢILE IMM-URILOR ROMÂNEŞTI ÎN PROCESUL INTERNAŢIONALIZĂRII / THE ROMANIAN SME’S DIFICULTIES IN THEIR INTERNATIONALIZATION PROCESS.
          Autori: ADINA LETIȚIA NEGRUȘA.


11.  MEDIUL ECONOMIC ŞI CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ / ECONOMICAL ENVIRONMENT AND ORGANIZATIONAL CULTURE.
          Autori: IOAN POP.


12.  PLANIFICAREA STRATEGICĂ ÎN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII - HOTĂRÂREA DIN JUDEŢUL CLUJ / STRATEGIC PLANNING IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES-CASE OF CLUJ COUNTY.
          Autori: OANA ADRIANA GICĂ.


13.  INVESTIŢII ÎN CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ ALE ANGAJATORILOR DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE ROMÂNEASCĂ / INVESTMENT IN PROFESSIONAL TRAINING COURSES OF THE EMPLOYERS FROM THE ROMANIAN MANUFACTURING INDUSTRY.
          Autori: CARMEN MARIA GUŢ.


14.  DISCRIMINAREA DE VÂRSTĂ ÎN PROCESUL RECRUTĂRII RESURSELOR UMANE / AGE DISCRIMINATION IN HUMAN RESOURCE RECRUITING PROCESS.
          Autori: AURELIAN SOFICĂ.


15.  ÎMBRĂCĂMINTE PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ / THE ROMANIAN CLOTHING MARKET.
          Autori: MARIUS BOTA.


16.  PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ASUPRA INTEGRĂRII ECONOMICE A ROMÂNIEI ÎN UE / A EUROPEAN PERSPECTIVE OVER ROMANIA’S ECONOMIC INTEGRATION IN THE EU.
          Autori: MELINDA PLEŞCAN.


17.  ANALIZA RAMBURSĂRII PIERDERILOR TOTALE PENTRU ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR / THE ANALYSIS OF TOTAL LOSS REIMBURSEMENT FOR VEHICLES’ INSURANCE.
          Autori: MARIUS DAN GAVRILETEA.


18.   PERSPECTIVE PRIVIND SISTEMUL DE IMPOZITARE DIN ROMÂNIA / PERSPECTIVES REGARDING THE TAXATION SYSTEM IN ROMANIA.
          Autori: SORIN BERINDE.


19.  ANALIZĂ AL CUNOAŞTERII ROMÂNILOR ASUPRA FENOMENULUI INFLAŢIEI / THE ANALYSIS OF THE ROMANIANS’ KNOWLEDGE ON INFLATION PHENOMENON.
          Autori: VALENTIN TOADER.


20.  ANALIZA METODELOR DE GESTIONARE A PORTOFOLIULUI / ANALYSIS OF THE PORTFOLIO MANAGEMENT METHODS.
          Autori: CRISTINA CURUŢIU.


21.  DIRECT MARKETINGUL AGRICOL ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ / AGRICULTURAL DIRECT MARKETING AND RURAL DEVELOPMENT.
          Autori: RADULY ISTVAN, DUMBRAVĂ PARTENIE.


22.  O ENCICLOPEDIE DE RESURSE SOFTWARE - UN PROIECT POSIBIL ŞI REALIST? / AN ENCYCLOPEDIA OF SOFTWARE RESOURCES – A POSSIBLE AND REALISTIC PROJECT?.
          Autori: LICINIU-ALEXANDRU KOVÁCS.


23.  UTILIZATORII DE INTERNET - IMAGINE STATISTICĂ, COMPARAŢII ŞI TENDINŢE / INTERNET USERS - STATISTICAL PICTURE, COMPARISONS AND TRENDS.
          Autori: MIHAELA-FILOFTEIA TUTUNEA.


24.  INFLUENŢA DINTRE SEXE ASUPRA COMPORTAMENTULUI ECONOMIC ÎNTR-UN EXPERIMENT JOC-ÎNCREDERE STANDARD / THE INFLUENCE OF GENDER ON ECONOMIC BEHAVIOR IN A STANDARD TRUST GAME EXPERIMENT.
          Autori: LARISSA-MARGARETA BĂTRÂNCEA.


25.  INTERACŢIUNEA DINTRE ECONOMIE ŞI MEDIU: CONSECINŢE, CONŞTIENTIZARE, MĂSURI CORECTIVE. PĂDUREA / THE INTERACTION OF ECONOMY AND ENVIRONMENT: CONSEQUENCES, AWARENESS, REMEDIES. THE FOREST.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă